origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Lunchpresentation 12 april 2023

Välkommen att delta på en lunchpresentation med fokus på ORIGO QUEST, en absolutinriktad hedgefond lång/kort, inriktad på kvalitativa nordiska småbolag, och hur fonden kan bidra positivt till en väldiversifierad pensionsportfölj.
 
Stefan Roos, Managing Partner och CIO på Origo Fonder, kommer att presentera fondstrategin och möjligheter som finns på den nordiska småbolagsmarknaden. 
 
När: onsdag 12 april kl. 12:00  
Var: KG10, Kungsgatan 8, Stockholm


Origo Fonder – 10 år med fokus på småbolag

För 10 år sedan startade Origo Fonder en av Nordens första hedgefonder, ORIGO QUEST, med fokus på nordiska småbolag. Marknaden saknade en fond med en strategi som strävade efter att kunna fånga upp de enastående möjligheter som småbolagsmarknaden erbjuder och samtidigt hantera riskerna mer effektivt. Aktieliknande avkastning till lägre risk och begränsad börskorrelation var målet.
 
Sedan fondstart i 2013 har ORIGO QUEST levererat 9,2 % årlig avkastning med ett marknadsbeta av 0,4. Den riskjusterad avkastning sedan start har därmed överstigit börsens och småbolagsindex med god marginal. 
 
Vi kommer även under mötet att kortfattat presentera vår nya småbolagsfond ORIGO SELEQT där vi fokuserar särskilt på oupptäckta eller missuppfattade bolag med goda möjligheter att genomföra en fundamental tillväxtresa.


Anmälan

Säkra din plats genom att anmäla dig nedan eller direkt till cristina.lugaro@nrp.no senast den 6 april 2023.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter