origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Inspirerade av småbolagens möjligheter.
Styrda av analysdrivet risktagande.

Kombinationen av en attraktiv och tillväxtorienterad investeringsregion, ett stort urval av bolag och många felvärderade och missuppfattade bolag innebär en betydande avkastninsgpotential för oss som fokuserar på Norden och främst små och medelstora bolag.  Genom egen analys och självständigt tänkande...

Läs mer » 

Våra strategier

Avkastning per 2024-05-16

Origo Quest A
NAV 234,647538
Hittills i år (%) 5,2%
12 månader (%) 11,1%
Sedan start 2013 (%) 160,3%


Mer om fonden »  

Origo Seleqt A
NAV 112,882786
Hittills i år (%) 17,8%
12 månader (%) 18,4%
Sedan start 2022 (%) 12,9%


Mer om fonden »  

Nyheter

2023 > 01

Nu är det exakt 10 år sedan vi startade Origo Fonder och Sveriges första hedgefond med inriktning mot småbolag, ORIGO QUEST!

Vi tyckte att det saknades en fond som både fångade upp småbolagsmarknadens enastående möjligheter och samtidigt kunde hantera riskerna mer effektivt. En fond som minimerade den svårbedömda marknadsrisken, grävde djupare i bolagsanalysen och fokuserade på de bästa långa respektive korta småbolagscasen i den nordiska småbolagsmarknaden.

Målet var att leverera aktieliknande avkastning men till lägre risk och därmed erbjuda marknaden en fond med jämnare och högre riskjusterad avkastning.

Det är inte utan en viss stolthet som vi nu på 10-årsdagen kan konstatera att QUEST har levererat 140% i avkastning under perioden, eller drygt 9% per år. Samtidigt har risken, mätt som korrelation med Stockholmsbörsen varit begränsad och den riskjusterade avkastningen överträffat såväl börsen som småbolagsindex. 

Med det sagt så blickar vi nu framåt. Möjligheterna att göra framgångsrika småbolagsinvesteringar är snarare ännu större idag än de var för tio år sedan när vi startade investeringsverksamheten.  Därför startade vi vår nya spetsfond ORIGO SELEQT under förra året. Med QUEST och SELEQT har vi två skräddarsydda och hållbara fondstrategier för framtiden. 

Till sist vill vi tacka alla våra medinvestorer för ert förtroende under dessa år. TACK! 

/​​​​​​Team Origo

* Avser riskjusterad avkastning (Treynorkvoten) för perioden 130131-221231. 

Läs hela inlägget »

December avslutar ett turbulent 2022 för småbolagsaktier i Norden. Året har varit starkt präglat av kraftiga räntehöjningar, galopperande inflation och geopolitiska spänningar som en följd av Rysslands krig i Ukraina.

ORIGO QUEST steg med 3,1 % under december vilket ger 8,4 % under det fjärde kvartalet och -5,9 % för helåret 2022. Starka aktieval, både på långa och korta sidan, ligger bakom den starka återhämtningen under hösten.

ORIGO SELEQT ökade 2,2 % under december. Utvecklingen från starten i mars 2022 uppgår till -9,5 %, vilket kan ställas mot jämförelseindexet VINX Small Cap SEK NI som under samma period tappat -10,1 %.

Även om den nordiska småbolagsmarknaden har varit svagt under 2022 och det fortsatt finns faktorer som oroar aktiemarknaden, tror vi att just denna osäkerhet skapar goda investeringsmöjligheter framåt. Vi bevakar marknadsläget noggrant och träffar många bolag, och arbetar för närvarande bl.a. med följande investeringsteser för 2023:
Inflationen rasar

  • Medvind från Kina
  • Energikrisen kan bli värre
  • Investeringsboom i energi- och resurseffektiva lösningar
  • Småbolagen studsar tillbaka

Läs mer om fondernas utveckling och framtidssyn i respektive rapport nedan.

ORIGO QUEST Månadsrapport december 2022
ORIGO SELEQT Månadsrapport december 2022

Läs hela inlägget »

Aktuellt

Stefan gästar Trading Direkt för att diskutera marknad, aktuella teman och utvalda aktier inom  hälsovårdssektorn. (Mars 2024)
Se klippet

Roos om aktuella case i QUEST

Stefan Roos i Placera-intervju om aktuella teman och investeringar i Origo QUEST (Januari 2024)
Läs mer här

"Det blir en ganska bra rapportsäsong" 

Stefan Roos besökte DI Börsmorgon och lyfte vår syn på rapporterna (Oktober 2023)
Se klippet 

Origo får fint hållbarhetspris

Origo Fonder blev vinnare när Capital Finance International (CFI) utsåg Bästa Hållbara Alternativa Förvaltare i Norden 2020

Fondpresentation

Månadsrapport

Är du intresserad av en månatlig uppdatering på fondens utveckling?

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonder kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i våra fonder bör ses som en långsiktig investering.

Kontakt

Origo Fonder AB
c/o KG10, Kungsgatan 8
111 43 Stockholm
kundservice@origofonder.se