origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web
ORIGO SELEQT
Små bolag.
Stora möjligheter. 

Analysdriven småbolagsfond som investerar i oupptäckta
kvalitetsbolag i Norden.

 

Specialister på småbolag

Vi tror att den nordiska småbolagsmarknaden är en av de mest intressanta aktiemarknaderna i världen. Men trots att nordiska småbolag historiskt har utklassat de flesta andra aktiemarknader så är flertalet av bolagen fortfarande underanalyserade, vilket kan förklaras av att bankernas analysavdelningar och de institutionella ägarna oftast fokuserar på de större bolagen. För Origo är detta en enorm möjlighet. Kombinationen av en attraktiv och tillväxtorienterad investeringsregion, ett stort urval av bolag och många undervärderade och missuppfattade bolag innebär en betydande avkastninsgpotential för oss som utpräglade småbolagsspecialister.
Läs mer » 

Våra strategier

Nyheter

2023 > 01

Nu är det exakt 10 år sedan vi startade Origo Fonder och Sveriges första hedgefond med inriktning mot småbolag, ORIGO QUEST!

Vi tyckte att det saknades en fond som både fångade upp småbolagsmarknadens enastående möjligheter och samtidigt kunde hantera riskerna mer effektivt. En fond som minimerade den svårbedömda marknadsrisken, grävde djupare i bolagsanalysen och fokuserade på de bästa långa respektive korta småbolagscasen i den nordiska småbolagsmarknaden.

Målet var att leverera aktieliknande avkastning men till lägre risk och därmed erbjuda marknaden en fond med jämnare och högre riskjusterad avkastning.

Det är inte utan en viss stolthet som vi nu på 10-årsdagen kan konstatera att QUEST har levererat 140% i avkastning under perioden, eller drygt 9% per år. Samtidigt har risken, mätt som korrelation med Stockholmsbörsen varit begränsad och den riskjusterade avkastningen överträffat såväl börsen som småbolagsindex. 

Med det sagt så blickar vi nu framåt. Möjligheterna att göra framgångsrika småbolagsinvesteringar är snarare ännu större idag än de var för tio år sedan när vi startade investeringsverksamheten.  Därför startade vi vår nya spetsfond ORIGO SELEQT under förra året. Med QUEST och SELEQT har vi två skräddarsydda och hållbara fondstrategier för framtiden. 

Till sist vill vi tacka alla våra medinvestorer för ert förtroende under dessa år. TACK! 

/​​​​​​Team Origo

* Avser riskjusterad avkastning (Treynorkvoten) för perioden 130131-221231. 

Läs hela inlägget »

December avslutar ett turbulent 2022 för småbolagsaktier i Norden. Året har varit starkt präglat av kraftiga räntehöjningar, galopperande inflation och geopolitiska spänningar som en följd av Rysslands krig i Ukraina.

ORIGO QUEST steg med 3,1 % under december vilket ger 8,4 % under det fjärde kvartalet och -5,9 % för helåret 2022. Starka aktieval, både på långa och korta sidan, ligger bakom den starka återhämtningen under hösten.

ORIGO SELEQT ökade 2,2 % under december. Utvecklingen från starten i mars 2022 uppgår till -9,5 %, vilket kan ställas mot jämförelseindexet VINX Small Cap SEK NI som under samma period tappat -10,1 %.

Även om den nordiska småbolagsmarknaden har varit svagt under 2022 och det fortsatt finns faktorer som oroar aktiemarknaden, tror vi att just denna osäkerhet skapar goda investeringsmöjligheter framåt. Vi bevakar marknadsläget noggrant och träffar många bolag, och arbetar för närvarande bl.a. med följande investeringsteser för 2023:
Inflationen rasar

  • Medvind från Kina
  • Energikrisen kan bli värre
  • Investeringsboom i energi- och resurseffektiva lösningar
  • Småbolagen studsar tillbaka

Läs mer om fondernas utveckling och framtidssyn i respektive rapport nedan.

ORIGO QUEST Månadsrapport december 2022
ORIGO SELEQT Månadsrapport december 2022

Läs hela inlägget »


ORIGO QUEST
Småbolagens möjligheter. 
Begränsad marknadsrisk.
 

Analysdriven och småbolagsinriktad hedgefond lång/kort
med målsättningen att skapa konkurrenskraftig riskjusterad
värdetillväxt oavsett marknadstrend

 

Teamet

Stefan Roos 
Investeringschef och fondförvaltare
Stefan är småbolagsspecialist och har en bakgrund som förvaltare på Handelsbanken Fonder och SEB Fonder. Stefan är flerfaldigt prisbelönt för sin förvaltning och grundade Origo 2012. 

Christoffer Ahnemark
Fondförvaltare
Christoffer är småbolagsspecialist och har tidigare arbetat på bl.a. Handelsbanken och som analyschef på Aktiespararna.

Karl Eckberg
Operativ chef
Karl började på Origo 2018 och ansvarar för administation och outsourcade funktioner. Karl har tidigare arbetat som advokat på Nordnet och Wistrand advokatbyrå. 

Cristina Lugaro
Investerarrelationer 
Cristina ansvarar för bolagets investerarrelationer och försäljning. Tidigare har Cristina arbetat på bl.a. Ress Capital, Fortis, BNP Paribas och Alfred Berg. 

Värdeutveckling

Aktuellt

Christoffer i DI Börsmorgon om aktuella case samt synen på höglönsamma nordiska sparbanker (Augusti 2023)
Se klippet

Roos om diversifiering via lång/kort-strategin

Stefan Roos i Affärsvärlden-intervju om vikten av diversifiering och "fullträffarna" i kortboken (Juni 2023)
Läs mer här

"Timingen är perfekt" 

Stefan Roos besökte DI Börsmorgon och diskuterade bl.a. vår syn på cykliska konsumentbolag. (Mars 2023)
Se klippet 

Origo får fint hållbarhetspris

Origo Fonder blev vinnare när Capital Finance International (CFI) utsåg Bästa Hållbara Alternativa Förvaltare i Norden 2020

Fondpresentation

Månadsrapport

Är du intresserad av en månatlig uppdatering på fondens utveckling?

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonder kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i våra fonder bör ses som en långsiktig investering.

Kontakt

Origo Fonder AB
c/o KG10, Kungsgatan 8
111 43 Stockholm
kundservice@origofonder.se