origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

ORIGO SELEQT

Koncentrerad småbolagsfond fokuserad på kvalitetsbolag med goda tillväxtutsikter

ORIGO SELEQT är en aktiv och koncentrerad aktiefond inriktad mot nordiska småbolag med ett marknadsvärde understigande 2 miljarder euro. Förvaltarna fokuserar särskilt på oupptäckta eller missuppfattade bolag med goda möjligheter att genomföra en fundamental tillväxtresa. 

Förvaltningen baseras på Origo-modellen, en strukturerad analysprocess med fokus på hållbarhet, förändring och långsiktigt värdeskapande. 

Målsättningen är att skapa god värdetillväxt och att avkastningen ska överträffa fondens jämförelseindex över tid. 

Christoffer Ahnemark, Stefan Roos
Christoffer Ahnemark, Stefan Roos

Varför ORIGO SELEQT?

  • Exponering mot den nordiska småbolagmarknaden
  • En fokuserad och aktiv strategi 
  • Flerfaldigt prisbelönt investeringsteam
  • En basinvestering i din aktieexponering för långsiktig tillväxt

Investera

ORIGO SELEQT är dagligt handlad och tillgänglig på de flesta fondplattformar eller direkt via oss.

Följ fonden

Prenumerera på fondens månadsrapport för att få regelbundna uppdateringar om vår förvaltning, strategi och fondens utveckling.

Värdeutveckling

ORIGO SELEQT A – 16 februari 2024
NAV                                            98,668468
Januari                                      +4,90%
Februari hittills                           −1,82%
År hittills                                     +2,97%
1 år                                            +0,63%
Sedan start (2022-03-23)         −1,33%

NAV 16 februari 2024
ORIGO SELEQT A                       98,668468
ORIGO SELEQT C                       99,579496

Fondfakta

Andelsklass A Andelsklass C

Målgrupp
 
Större och kvalificerade investerare
Övriga företag och privatpersoner
Köp-/säljavgift Nej Nej
Fast årlig avgift 0,90 % 1,60 %
Rörlig avgift Nej Nej
Minsta investering 10 miljoner kronor 100 kronor
Hållbarhet Ja (artikel 8) Ja (artikel 8)
Start Mars 2022 Mars 2022
Handel Daglig Daglig
ISIN SE0017564602 SE0017564628
Basvaluta SEK SEK

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonder kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i ORIGO QUEST eller ORIGO SELEQT bör ses som en långsiktig investering.