ORIGO SELEQT

EN KONCENTRERAD SMÅBOLAGSFOND INRIKTAD PÅ KVALITETSBOLAG MED GODA TILLVÄXTUTSIKTER

ORIGO SELEQT är en aktiv och koncentrerad aktiefond inriktad mot nordiska småbolag med ett marknadsvärde understigande 2 miljarder euro. Förvaltarna fokuserar särskilt på oupptäckta eller missuppfattade bolag med goda möjligheter att genomföra en fundamental tillväxtresa. 

Förvaltningen baseras på Origo-modellen, en strukturerad analysprocess med fokus på hållbarhet, förändring och långsiktigt värdeskapande. 

Målsättningen är att skapa god värdetillväxt och att avkastningen ska överträffa fondens jämförelseindex över tid. 

Christoffer Ahnemark, Stefan Roos
Christoffer Ahnemark, Stefan Roos

INTRODUKTION

Fonden riktar sig till investerare som

  • tror att nordiska småbolag över tid är ett attraktivt investeringsområde
  • tror på aktiv förvaltning, en genuint nordisk profil och vill ha exponering mot riktiga småbolag
  • har en placeringshorisont på minst 5 år

Hur gör jag för att investera i ORIGO SELEQT?

Investera i fonden via våra samarbetspartners (depå, ISK eller tjänstepension) eller direkt hos Origo Fonder. 
Kontakta oss gärna här om du har frågor.

Avkastning & NAV

Fondfakta

Fondens startår 2022
Fondtyp och strategi Specialfond, aktiefond, nordiska småbolag
Förvaltare Christoffer Ahnemark (ansv.) och Stefan Roos
Handel Daglig
NAV Dagligt
Andelsklasser A (större investerare), B (rådgivningskunder) och C (företag och privatpersoner) (läs mer)
Köpavgift 0 %
Säljavgift 0 %
Årlig förvaltningsavgift 0,9% för andelsklass A och B. 1,6% för andelsklass C
Utdelning Nej
Hållbarhet Ja, hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen (läs mer)


För mer information, se fondens informationsbroschyr.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonder kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i ORIGO QUEST 1 eller ORIGO SELEQT bör ses som en långsiktig investering.