origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

ORIGO SELEQT

Koncentrerad småbolagsfond fokuserad på kvalitetsbolag med goda tillväxtutsikter

ORIGO SELEQT är en aktiv och koncentrerad aktiefond inriktad mot nordiska småbolag med ett marknadsvärde understigande 2 miljarder euro. Förvaltarna fokuserar särskilt på oupptäckta eller missuppfattade bolag med goda möjligheter att genomföra en fundamental tillväxtresa. 

Förvaltningen baseras på Origo-modellen, en strukturerad analysprocess med fokus på hållbarhet, förändring och långsiktigt värdeskapande. 

Målsättningen är att skapa god värdetillväxt och att avkastningen ska överträffa fondens jämförelseindex över tid. 

Stefan Roos (PM)
Stefan Roos (PM)

Varför ORIGO SELEQT?

  • Exponering mot den nordiska småbolagmarknaden
  • En fokuserad och aktiv strategi 
  • Flerfaldigt prisbelönt investeringsteam
  • En basinvestering i din aktieexponering för långsiktig tillväxt

Investera

ORIGO SELEQT är dagligt handlad och tillgänglig på de flesta fondplattformar eller direkt via oss.

Följ fonden

Prenumerera på fondens månadsrapport för att få regelbundna uppdateringar om vår förvaltning, strategi och fondens utveckling.

Fondfakta

Andelsklass AAndelsklass C
Målgrupp
Större och kvalificerade investerare
Övriga företag och privatpersoner
Köp-/säljavgiftNejNej
Fast årlig avgift0,90 %1,60 %
Rörlig avgiftNejNej
Minsta investering10 miljoner kronor100 kronor
HållbarhetJa (artikel 8)Ja (artikel 8)
StartMars 2022Mars 2022
HandelDagligDaglig
ISINSE0017564602SE0017564628
BasvalutaSEKSEK

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonder kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i ORIGO QUEST eller ORIGO SELEQT bör ses som en långsiktig investering.