origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

ORIGO SELEQT
Andelsklasser

A-klassen 
- Start: 220323
- Riktar sig främst till större investerare 
- Minimiinvestering: SEK 10 000 000
- Fast förvaltningsarvode om 0,9 %   

- Ger ej utdelning 
- ISIN: SE0017564602

B-klassen
-Specialklass för distributörer
-ISIN: SE0017564610

C-klassen
- Start: 220323
- Handlas genom våra samarbetspartners eller direkt via Origo Fonder
- Riktar sig främst till privatinvesterare och företag
- Minimiinvestering: SEK 100
- Fast arvode om 1,6% 
- Ger ej utdelning
- ISIN: SE0017564628