origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Om oss

Origo Fonder är ett alternativt fondbolag (AIF-förvaltare) under Finansinspektionens tillsyn sedan starten 2012. Vi är specialister på nordiska småbolag och erbjuder två olika småbolagsstrategier.

Småbolagsfokus

Vi är specialiserade på investeringar i småbolag. Småbolagen har historiskt skapat bättre vinsttillväxt än stora bolag och är som grupp mer dynamiska. Segmentet är i viss mån samtidigt förbisett av analytiker och instiutionella placerare vilket skapar felprissättningar och  intressanta investeringsmöjligheter   

Hållbara affärsmodeller

Vi investerar i hållbara bolag som ofta har lösningar på olika samhällsutmaningar. Vi är fast övertygade om att dessa bolag över tid kommer leverera högre tillväxt, ha bättre lönsamhet och skapa mer aktieägarvärde än bolag som inte ser hållbarhet som en konkurrensfaktor

Engagerad ägare

Vi är en långsiktig och ansvarsfull ägare. Bolagens fundamentala utveckling, utsikter och värdedrivare står i centrum för oss, och vi har ofta en nära dialog med bolagen om bl.a. strategi, hållbarhet och förbätringsområden

Attraktiv marknad

Norden är en attraktiv och diversifierad investeringsmarknad. Förvaltarteamet har bevakat nordiska småbolag sedan början på 90-talet och har ett omfattande kontaktnät i regionen, och har access och närhet till både bolagsledningarna och andra ägare

Sunt risktagande

Risk management är en central del i vår förvaltning, och en förutsättning för att uppnå långsiktigt goda resultat. Vi undviker sådant vi inte förstår och vet att det är minst lika viktigt att undvika misslyckade investeringar som att hitta vinnarna

Samarbetspartners

Förvaring / depå:SEB
Regelefterlevnad / compliance:Wistrand Advokatbyrå
Fondadministration:Wahlstedt Sageryd
Internrevision:Moneo
Riskkontroll:Wahlstedt & Partners
RevisionEY