ORIGO QUEST

EN ABSOLUTINRIKTAD HEDGEFOND LÅNG/KORT MED FOKUS PÅ KVALITATIVA NORDISKA SMÅBOLAG I FÖRÄNDRING

ORIGO QUEST är en aktiv förvaltad aktiehedgefond med fokus på absolut avkastning. Fonden tar både långa och korta (blankade) positioner med syftet att begränsa fondens beroende av marknadens underliggande trend och att skapa konkurrenskraftig riskjusterad avkastning.

Förvaltningen baseras på Origo-modellen, en strukturerad analysprocess med fokus på hållbarhet, förändring och långsiktigt värdeskapande.

Förvaltarna strävar efter skapa stark riskjusterad avkastning över tid genom ett bra aktieval och att hantera fondens nettoexponering mot aktiemarknaden väl över tid. 

Christoffer Ahnemark, Stefan Roos
Christoffer Ahnemark, Stefan Roos

Fonden riktar sig till investerare som

  • söker efter absolut avkastning, diversifiering och lägre risk än aktiemarknaden
  • tror att småbolag över tid är ett attraktivt investeringsområde
  • har en placeringshorisont på minst 5 år

Hur gör jag för att investera i ORIGO QUEST?

Du kan köpa fonden genom våra samarbetspartners eller direkt via oss på Origo Fonder.

Fondfakta

Fondens startår: 2013
Fondtyp och strategi Hedgefond lång/kort, positiv nettoexponering över tid,
nordiska småbolag
Förvaltare Stefan Roos (ansv.) och Christoffer Ahnemark
Handel  Månatligen
NAV: Månatligt + indikativt vecko-NAV
Andelsklasser A, B och C (läs mer)
Köpavgift: 0 %
Säljavgift 0 %
Årlig förvaltningsavgift: 1,25 % för andelsklass A och B. 1,35 % för andelsklass C
Prestationsbaserad avgift: 20 % av ev. avkastning över tröskelränta (90d SSVX + 5 %)
High Water Mark: Ja
Utdelning: Ja, i andelsklass B
Hållbarhet: Ja, hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen (läs mer)


För mer information, se fondens informationsbroschyr.
 

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonden kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i ORIGO QUEST bör ses som en långsiktig investering.