origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

ORIGO QUEST 1 - ANDELSKLASSER

A-klassen 
- Start: 130131
- Riktar sig främst till institutioner och privatinvesterare  
- Minimiinvestering: SEK 500.000, därefter multiplar om 100.000 
- Fast förvaltningsarvode om 1,25% samt individuellt beräknat prestationsarvode  

- Ger ej utdelning 
- ISIN: SE 0005 003 134

B-klassen
- Start: 140331
- Handlas normalt direkt via Origo Fonder
- Riktar sig främst till institutioner, stiftelser m.fl.
- Samma minimiinvestering och arvodesstruktur som A-klassen
- Ger utdelning 
- ISIN: SE 0006 452 959

C-klassen
- Start: 141230
- Handlas normalt via Partners, ex pensionsrådgivare och banker
- Riktar sig främst till privatinvesterare m.fl 
- Minimiinvestering: SEK 1.000, därefter multiplar om 1.000
- Fast arvode om 1,35% samt kollektivt beräknat prestationsarvode
- Ger ej utdelning
- ISIN 0006 452 967