origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Inspirerade av småbolagens möjligheter.
Styrda av analysdrivet risktagande.

Kombinationen av en attraktiv och tillväxtorienterad investeringsregion, ett stort urval av bolag och många felvärderade och missuppfattade bolag innebär en betydande avkastninsgpotential för oss som fokuserar på Norden och främst små och medelstora bolag.  Genom egen analys och självständigt tänkande...

Läs mer » 

Våra strategier

Avkastning per 2024-06-30

Origo Quest A
NAV 229,788001
Hittills i år (%) 3,0
12 månader (%) 9.6
Sedan start 2013 (%) 157,0


Mer om fonden »  

Origo Seleqt A
NAV 111,327039
Hittills i år (%) 16,2
12 månader (%) 15,5
Sedan start 2022 (%) 11,3


Mer om fonden »  

Nyheter

2024 > 03

Marknadskommentar

Globala aktier fortsatte upp med hela 4,5% under månaden, med amerikanska teknikbolag som motor, men trots en stark börsmånad noterade vi en hel del motstridiga rörelser.

Samtidigt som halvledarbolaget Nvidia kom med en superrapport som följdes av nya kursrekord så steg långräntorna i USA med nästan 0,3%-enheter och generellt var det defensiva segment av aktiemarknaden som var relativa vinnare.

Nordiska småbolagsindex (Vinx Small Cap SEK NI) steg med 1,4% och Carnegie Micro Cap index föll med 1%.

ORIGO QUEST

Avkastningen under månaden uppgick till -0,8%. Avkastningen senaste halvåret uppgår till 7% och till 149% sedan start. Den långa portföljen steg något och den korta ökade vilket gav en positiv lång-kort spread. Marknadshedgen bidrog däremot negativt. På bolagsnivå kom positiva bidrag från de långa innehaven New Wave, Munters och Freetrailer, medan SOBI påverkade negativt.

I slutet på månaden presenterade vårt danska portföljbolag Freetrailer en riktigt uppmuntrande rapport som visade på solid tillväxt på alla rader. Omsättningen växte med 42% och vinsten per aktie ökade kraftigt. Antalet uthyrda trailers växte med 35% under kvartalet, vilket var nytt rekord. Vi är imponerade av det momentum som nya ledningen har skapat och noterar även att de höjde sin tillväxtprognos för helåret. Aktien steg påtagligt efter rapporten och är upp med 24% hittills i år.

Vi har tidigare år, från tid till annan, haft en kort position i svenska medicinteknikbolaget Elekta. Bolaget har under flera år haft märkbart svårt att få upp lönsamheten till en vettig nivå. Vi har gradvis ändrat vår syn på bolaget under vintern och har nu tagit en lång position.

Grunden i vår analys är att vi tyvärr ser en konstant ökning av världens behov av strålbehandling mot cancer. Vi räknar med behovet ger en tillväxt globalt på omkring 6% per år och det dubbla för tillväxtmarknaderna. Marknaden domineras av två leverantörer; Varian och Elekta som tillsammans har omkring 90% marknadsandel. Vi ser det som högst osannolikt att inte Elekta får ta del av marknadstillväxten.

Pandemin skapade många problem för industrin med färre cancerbehandlingar, och mindre sjukhusbudgetar än planerat, vilket tärde på Elektas marginaler. Dessutom tog inflationen fart vilket skapade en negativ kostnadseffekt på den stora orderboken som man redan hade byggt upp. Som om inte det räckte införde Kina nya antikorruptionsregler förra året vilket medförde att flera sjukhus avvaktade med sina inköp.

Vi räknar nu med att pandemi och inflationsproblemen avtar och att vändningen kommer inom de närmaste 1–2 kvartalen. Vi tror vidare att det nya precisions-strålterapisystemet Unity, som har en högre andel mjukvara och service, kommer bidra till marginallyftet och att aktiemarknaden underskattar Elektas potential framåt i Kina.

ORIGO SELEQT

ORIGO SELEQT föll 2,0% under månaden. Läkemedelsbolaget ALK-Abelló, laxföretaget Bakkafrost och delningstjänsten Freetrailer gav större positiva bidrag till fondens utveckling. Negativa bidrag kom primärt från innehaven i Medicover, Hanza och Norva24.

Efter ett starkt januari utvecklades flera större innehav svagt under februari, vilket påverkade fondens avkastning negativt. Medicover föll kraftigt på sitt bokslut, vilket vi finner omotiverat. Utsikterna är starkare än på länge, samtidigt som Q1 2024 blir första kvartalet utan större kliniköppningar och covidrelaterade intäkter i jämförelsebasen. Vinsttillväxten väntas accelerera under 2024, när redan utbyggd vårdkapacitet fylls med hög inkrementell marginal. Under månaden agerade vi på den svaga kurstrenden och ökade positionen.

I slutet av februari kom Norva24 med sitt bokslut. Under oktober och november fortsatte trenden från Q3 med hög organisk tillväxt och stigande marginal. Sedan kom december månad, som medförde det kallaste och mest snörika vädret på 25 år. Eftersom verksamheten till stora delar bedrivs utomhus, påverkades aktiviteten negativt i flera avdelningar, särskilt i Norge.

Att arbeta utomhus - med vatten - i minus 25 grader är av uppenbara skäl utmanande, vilket också syntes i tvärniten. Marginalen i Q4 var en besvikelse för både oss och ledningen. Väder och vind går emellertid inte att styra över och den vädermässiga ”stolpe ut” kunde lika gärna ha blivit en ”stolpe in” om december hade varit mildare, som exempelvis vintern 2020/2021.

Trots vädersituationen, uppgick organisk tillväxt till +5% för Norva24 under fjärde kvartalet räknat mot samma tidsperiod i fjol. I en tid när de flesta serieförvärvare tappar en eller flera procent organiskt, påvisar tillväxtnivån styrkan i den konjunkturstabila affärsmodellen som Norva24 har. En kortsiktig och bakåtblickande marknad, valde att handla ned aktien kraftigt efter Q4-rapporten.

Blickar vi framåt, är utsikterna oförändrat ljusa. Även om januari månad har påverkats av liknande väderlek som i december, så stundar högre temperaturer under våren. Med den extrema kylan som upplevdes under vintern, kommer även en annan, djupare, typ av tjäle i marken. När denna tjäle går ur marken, kommer den ålderstigna rörinfrastrukturen att påverkas i mycket stor utsträckning. Utöver tjälskador, väntas all snö att smälta. Risken för brustna rör, översvämningar och vattenläckor är stor under våren, vilket väntas öka efterfrågan på Norva24:s tjänster.

M&A-aktiviteten har varit dämpad på senare tid, drivet av vd-skiftet i september 2023. Den nya vd:n Henrik Norrbom är nu på plats och bolaget har flera pågående DD-processer. Kassaflödet har förbättrats sekventiellt och balansräkningen stärkts, vilket gör att vi räknar med en rejäl upprampning av antalet M&A-transaktioner kommande 6–12 månader. Sammantaget följs investeringstesen trots marginalbesvikelsen i Q4. Norva24 är största innehav i ORIGO SELEQT.

Läs hela inlägget »

Aktuellt

Stefan gästar Trading Direkt för att diskutera marknad, aktuella teman och utvalda aktier inom  hälsovårdssektorn. (Mars 2024)
Se klippet

Roos om aktuella case i QUEST

Stefan Roos i Placera-intervju om aktuella teman och investeringar i Origo QUEST (Januari 2024)
Läs mer här

"Det blir en ganska bra rapportsäsong" 

Stefan Roos besökte DI Börsmorgon och lyfte vår syn på rapporterna (Oktober 2023)
Se klippet 

Origo får fint hållbarhetspris

Origo Fonder blev vinnare när Capital Finance International (CFI) utsåg Bästa Hållbara Alternativa Förvaltare i Norden 2020

Fondpresentation

Månadsrapport

Är du intresserad av en månatlig uppdatering på fondens utveckling?

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonder kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i våra fonder bör ses som en långsiktig investering.

Kontakt

Origo Fonder AB
c/o KG10, Kungsgatan 8
111 43 Stockholm
kundservice@origofonder.se