ORIGO FONDER
SPECIALISTER PÅ SMÅBOLAG

NU LANSERAR VI ORIGO SELEQT! 
- EN KOMPROMISSLÖS SMÅBOLAGSSTRATEGI FÖR ETT LÅNGSIKTIGT SPARANDE

självständigt tänkande

På Origo Fonder tänker vi annorlunda. Vi är helt specialiserade på småbolag och genuint aktiv och långsiktig förvaltning. Detta skiljer oss från de flesta andra kapitalförvaltare i Norden.  Vi förvaltar två strategier med olika riskprofil och vi investerar med övertygelse och engagemang i förändringsfaser. Med 100% fokus på hållbara småbolag, aktiv förvaltning och självständigt tänkade skapar vi långsiktigt värde åt våra investerare. 

Läs mer om Origo-modellen »  

nyheter

2022 > 01

2021 blev ännu ett starkt år för tillgångsslag och strategier med stort riskinslag. Låga räntor, övertygande bolagsresultat och snabbare ekonomisk återhämtning än väntat drev på riskviljan och bidrog till att uppgången för globala aktier slutade på 23 % respektive 33 % för nordiska småbolag.

ORIGO QUEST 1 steg med 1,6 % under december, vilket innebär att fonden avkastat 6,8 % under 2021 och att den årliga avkastningen sedan start uppgår till 10,9 %.

I decembers månadsrapport tittar vi tillbaka på det gångna året och hur vi tänker kring risktagande på den marknad som vi har i nuläget.

Ladda ner (PDF)

Läs hela inlägget »

värdeutveckling

 

aktuellt

SMÅBOLAGSSPECIAL I DI-TVS BÖRSRÅD (20 MAJ)

Origo besökte Börsrådet igen, och denna gång var det dags för en riktg småbolagsspecial. Se klippet här

Christoffer besöker Alexander Gustafsson för att berätta mer om småbolagssatsningen och ORIGO SELEQT i Sparpodden

Roos medverkar i DI-TVs Börsråd (25 feb)

Stefan analyserar turbulensen på marknaden och ger sin syn på aktuella aktier i Börsrådet  
Se klippet här

origo får fint hållbarhetspris

Origo Fonder blev vinnare när Capital Finance International (CFI) utsåg Bästa Hållbara Alternativa Förvaltare i Norden 2020

aktuell fondpresenTation

månadsrapport

Är du intresserad av en månatlig uppdatering på fondens utveckling?

riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonden kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i Origo Quest 1 bör ses som en långsiktig investering.

kontakt

Origo Fonder AB
c/o No18, Nybrokajen 7
111 48 Stockholm
kundservice@origofonder.se