ORIGO FONDER

 Origo Fonder är ett oberoende och analysdrivet fondbolag
som fokuserar på hållbara affärsmodeller, absolut avkastning och sunt risktagande. Sedan 2013 förvaltar vi Origo Quest 1,
en fundamental lång-kort aktiefond med inriktning mot nordiska småbolag. 

 


Mer om oss »  

 

kvalitativt värdeskapande

nyheter

2017 > 03

Minsta investering i C-klassen blir 1 000 kr
Nu ändrar vi fondbestämmelserna i Quest 1. Vi gör det för att förbättra möjligheterna för investerare som vill placera mindre belopp i fonden.

Fonden har tre olika andelsklasser, A, B och C.
C-klassen är främst riktad till privatpersoner som vill investera via distributörer. Tidigare var lägsta möjliga initiala belopp SEK 100.000 med SEK 25.000 som lägsta möjliga tilläggsinvestering. Detta är nu ändrat så att lägsta möjliga initala investering i C-klassen är SEK 1.000 och lägsta möjliga tilläggsinvestering också är SEK 1.000.

Finansinspektionen har godkänt ändringarna den 9  mars 2017.

Hämta nya fondbestämmelserna här >>
Läs mer i Kundbrevet >>
 
Bästa hälsningar,

Origo Capital

Läs hela inlägget »

Quest gick upp med 2,89% under februari, och hittills i år är fonden upp med 6,41%. Hämta månadsbrev >>

 

Läs hela inlägget »

Placera-TV, mars 2021

fint hållbarhetspris till origo

Maj 2020 
Origo Fonder blev vinnare när Capital Finance International (CFI) utsåg Bästa Hållbara Alternativa Förvaltare i Norden 2020. 
Läs mer »  

Origo Quest 1 utsedd till en av europAS bästa ALTERNATIVA Fonder

November 2019
Origo Quest 1 blev en av vinnarna på HFM European Emerging Manager Awards 2019. Fonden vann klassen för aktieinriktade hedgefonder under 100 miljoner USD. 
Pressmeddelande (PDF)

Läs mer om fonden »  

månadsbrev

Är du intresserad av en månatlig uppdatering på fondens utveckling?

Rapporter

Kontakt

Origo Fonder AB
Birger Jarlsgatan 18
114 34 Stockholm

kundservice@origofonder.se

 

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonden kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i Origo Quest 1 bör ses som en långsiktig investering.