origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Inspirerade av småbolagens möjligheter.
Styrda av analysdrivet risktagande.

Kombinationen av en attraktiv och tillväxtorienterad investeringsregion, ett stort urval av bolag och många felvärderade och missuppfattade bolag innebär en betydande avkastninsgpotential för oss som fokuserar på Norden och främst små och medelstora bolag.  Genom egen analys och självständigt tänkande...

Läs mer » 

Våra strategier

Avkastning per 2024-05-16

Origo Quest A
NAV 234,647538
Hittills i år (%) 5,2%
12 månader (%) 11,1%
Sedan start 2013 (%) 160,3%


Mer om fonden »  

Origo Seleqt A
NAV 112,882786
Hittills i år (%) 17,8%
12 månader (%) 18,4%
Sedan start 2022 (%) 12,9%


Mer om fonden »  

Nyheter

2017 > 06

Om cirka tre veckor kommer Quest och andra aktieägare i B&B Tools få ännu ett bolag i portföljen. "Momentum Group" kommer då delas ut samtidigt som kvarvarande del byter namn till Bergman & Beving. Vi är mycket positiva till att denna renodling av handelskonglomeratet B&B Tools nu sker och att transformationen går in en ny fas.

Historien har visat att renodlade företag utvecklas bättre än konglomerat. Bloombergs "avknoppningsindex" har exempelvis stigit dubbelt så mycket som breda S&P 500 under de senaste tio åren. Ett annat exempel är att se på vad "B&B-gruppen" själva har gjort historiskt. I början av 2001 fanns ett bolag; Bergman och Beving med ett börsvärde på cirka 3 mdr. Efter att ha knoppat av Addtech och Lagercrantz och där Addtech senare i sin tur knoppade av Addlife, har det totala börsvärdet stigit till 25 mdr. En enorm utveckling - i en bransch som i mångt och mycket växer i takt med BNP.

Som ägare driver vi gärna renodlingsspåret och det finns ett antal fundamentala skäl till det:

1) Engagemanget från ledning och personal tenderar att öka i en renodlad strukturer 
2) Renodlingen ger snabbare och bättre positionerade bolag - som bättre kan utnyttja affärsmöjligheter
3) Minskar komplexiteten - vilket skapar möjligheter för en framgångsrik förvärvsstrategi, minskar kostnaderna och underlättar när man skall genomföra förbättringsåtgärder
4) Ökad transparens ger ofta en mer rättvis värdering/ bedömning av aktiemarknaden
5) Underlättar för ägarna när det gäller möjligheten att anpassa sitt ägande efter eget önskemål

Quest började investera i B&B Tools strax efter det att Ulf Lillius tillträdde som VD i slutet på 2012. Vi såg en stor potential i det omstruktureringsprogram som ledningen inledde, och vi såg även att det rimligtvis borde följas upp med ett antal åtgärder. En av de viktigaste följd-åtgärderna var en minskning av det stora och - enligt oss - redan då omoderna butiksnätet inom Tools-kedjan. Vi ville också se, och här delade ledningen vår syn, att man så snart som möjligt skulle återgå till en förvärvsdriven strategi inom den välskötta och lönsamma varumärkes-delen av B&B. Ledningen har sedan dess drivit en framgångsrik decentraliseringsstrategi vilket har tagit rörelsemarginalen från 3% till omkring 6%. I takt med att kassaflödet har förbättrats har också den då stora nettoskulden försvunnit och bolaget står idag väl rustat för att börja gå på offensiven. Stort tack Ulf Lillius & Co, ni har verkligen gjort ett bra jobb!

Fas 2 i transformationen börjar enligt oss den 21 juni, då Momentum Group noteras som eget bolag.
Momentum blir ett renodlat återförsäljarbolag  inriktat på industriförnödenheter. Ebit-marginalen ligger i dagsläget på knappa 4%. Det är inte godkänt. Inom bolaget finns dock både underpresterare och högpresterare. En smartare och enklare logistiklösning inom underpresteraren Tools-kedjan är den kanske viktigaste värdedrivaren framåt. Detta hade sannolikt varit mer eller mindre omöjligt i den gamla B&B Tools-strukturen. Mer fokus på e-handel och en anpassning av den geografiska fysiska närvaron är andra åtgärder som kommer stärka lönsamheten framöver.

Det kvarvarande bolaget, med det nya namnet Bergman & Beving,  är redan inne i tillväxtfasen.  Starka produktbolag, med bla. Essve i spetsen, växer idag snabbare än marknaden med god lönsamhet. Här förväntar vi oss en internationalisering drivet av en kombination av organisk tillväxt och nya förvärv. Runt produktbolagen finns även en viss grossistverksamhet kvar, och här ser vi goda möjligheter att man ur denna verksamhet kan skapa nya varumärken som på sikt kan bli egna produktbolag.


B&B Tools har varit ett av fondens största innehav de senaste fyra åren. Givet ovan nämnda renodling och den vinstutveckling som med hög sannolikhet uppstår när komplexiteten minskar, ser vi mycket positivt på potentialen även de kommande 3-5 åren.

/Stefan Roos
072-588 5200


 

Läs hela inlägget »

Det har varit full fart på Origo Capital under 2017 och det finns såklart massor av saker att ta upp. Här kommer ett axplock av vårens viktigaste händelser i fondbolaget.
 

  • Fortsatt stark tillväxt i antalet kunder och förvaltat kapital. Under 2016 växte det förvaltade kapitalet med 60%. Hittills i år har tillväxten fortsatt i samma takt och AuM summererar per 31/5 till 795 mkr.
  • Origo Capital har erhållit flera utmärkelser under våren, bl.a. blev vi utsedda till "Best Mid Cap Investment Firm - Nordic Region" av Acqusition International.
  • Carl Rydin har anställts som analytiker och medlem av fondens investeringsteam. Carl kommer närmast från den framgångsrika New York-baserade hedgefonden Lucerne Capital. Samtidigt har Staffan Östlin valt att gå vidare till nya utmaningar. Vi tackar Staffan för hans goda bidrag till fondens utveckling och önskar honom lycka till.
  • Origo möter ett allt större intresse från utländska professionella investerare. Vi är därför mycket glada över att nyligen ha inlett samarbeten med representanter i bl.a. Danmark och Storbritannien.
För mer frågor, kontakta Anders Nilsson (IR) 076-843 0509
Läs hela inlägget »

Quest steg med 0,22% under maj, vilket innebär att fonden är upp drygt 2% hittills i år. 
Hämta månadsbrevet >>

Läs hela inlägget »

Aktuellt

Stefan gästar Trading Direkt för att diskutera marknad, aktuella teman och utvalda aktier inom  hälsovårdssektorn. (Mars 2024)
Se klippet

Roos om aktuella case i QUEST

Stefan Roos i Placera-intervju om aktuella teman och investeringar i Origo QUEST (Januari 2024)
Läs mer här

"Det blir en ganska bra rapportsäsong" 

Stefan Roos besökte DI Börsmorgon och lyfte vår syn på rapporterna (Oktober 2023)
Se klippet 

Origo får fint hållbarhetspris

Origo Fonder blev vinnare när Capital Finance International (CFI) utsåg Bästa Hållbara Alternativa Förvaltare i Norden 2020

Fondpresentation

Månadsrapport

Är du intresserad av en månatlig uppdatering på fondens utveckling?

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonder kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i våra fonder bör ses som en långsiktig investering.

Kontakt

Origo Fonder AB
c/o KG10, Kungsgatan 8
111 43 Stockholm
kundservice@origofonder.se