origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

B&B - transformation 2.0

Om cirka tre veckor kommer Quest och andra aktieägare i B&B Tools få ännu ett bolag i portföljen. "Momentum Group" kommer då delas ut samtidigt som kvarvarande del byter namn till Bergman & Beving. Vi är mycket positiva till att denna renodling av handelskonglomeratet B&B Tools nu sker och att transformationen går in en ny fas.

Historien har visat att renodlade företag utvecklas bättre än konglomerat. Bloombergs "avknoppningsindex" har exempelvis stigit dubbelt så mycket som breda S&P 500 under de senaste tio åren. Ett annat exempel är att se på vad "B&B-gruppen" själva har gjort historiskt. I början av 2001 fanns ett bolag; Bergman och Beving med ett börsvärde på cirka 3 mdr. Efter att ha knoppat av Addtech och Lagercrantz och där Addtech senare i sin tur knoppade av Addlife, har det totala börsvärdet stigit till 25 mdr. En enorm utveckling - i en bransch som i mångt och mycket växer i takt med BNP.

Som ägare driver vi gärna renodlingsspåret och det finns ett antal fundamentala skäl till det:

1) Engagemanget från ledning och personal tenderar att öka i en renodlad strukturer 
2) Renodlingen ger snabbare och bättre positionerade bolag - som bättre kan utnyttja affärsmöjligheter
3) Minskar komplexiteten - vilket skapar möjligheter för en framgångsrik förvärvsstrategi, minskar kostnaderna och underlättar när man skall genomföra förbättringsåtgärder
4) Ökad transparens ger ofta en mer rättvis värdering/ bedömning av aktiemarknaden
5) Underlättar för ägarna när det gäller möjligheten att anpassa sitt ägande efter eget önskemål

Quest började investera i B&B Tools strax efter det att Ulf Lillius tillträdde som VD i slutet på 2012. Vi såg en stor potential i det omstruktureringsprogram som ledningen inledde, och vi såg även att det rimligtvis borde följas upp med ett antal åtgärder. En av de viktigaste följd-åtgärderna var en minskning av det stora och - enligt oss - redan då omoderna butiksnätet inom Tools-kedjan. Vi ville också se, och här delade ledningen vår syn, att man så snart som möjligt skulle återgå till en förvärvsdriven strategi inom den välskötta och lönsamma varumärkes-delen av B&B. Ledningen har sedan dess drivit en framgångsrik decentraliseringsstrategi vilket har tagit rörelsemarginalen från 3% till omkring 6%. I takt med att kassaflödet har förbättrats har också den då stora nettoskulden försvunnit och bolaget står idag väl rustat för att börja gå på offensiven. Stort tack Ulf Lillius & Co, ni har verkligen gjort ett bra jobb!

Fas 2 i transformationen börjar enligt oss den 21 juni, då Momentum Group noteras som eget bolag.
Momentum blir ett renodlat återförsäljarbolag  inriktat på industriförnödenheter. Ebit-marginalen ligger i dagsläget på knappa 4%. Det är inte godkänt. Inom bolaget finns dock både underpresterare och högpresterare. En smartare och enklare logistiklösning inom underpresteraren Tools-kedjan är den kanske viktigaste värdedrivaren framåt. Detta hade sannolikt varit mer eller mindre omöjligt i den gamla B&B Tools-strukturen. Mer fokus på e-handel och en anpassning av den geografiska fysiska närvaron är andra åtgärder som kommer stärka lönsamheten framöver.

Det kvarvarande bolaget, med det nya namnet Bergman & Beving,  är redan inne i tillväxtfasen.  Starka produktbolag, med bla. Essve i spetsen, växer idag snabbare än marknaden med god lönsamhet. Här förväntar vi oss en internationalisering drivet av en kombination av organisk tillväxt och nya förvärv. Runt produktbolagen finns även en viss grossistverksamhet kvar, och här ser vi goda möjligheter att man ur denna verksamhet kan skapa nya varumärken som på sikt kan bli egna produktbolag.


B&B Tools har varit ett av fondens största innehav de senaste fyra åren. Givet ovan nämnda renodling och den vinstutveckling som med hög sannolikhet uppstår när komplexiteten minskar, ser vi mycket positivt på potentialen även de kommande 3-5 åren.

/Stefan Roos
072-588 5200


 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter