origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web
ORIGO SELEQT
Små bolag.
Stora möjligheter. 

Analysdriven småbolagsfond som investerar i oupptäckta
kvalitetsbolag i Norden.

 

Specialister på småbolag

Vi tror att den nordiska småbolagsmarknaden är en av de mest intressanta aktiemarknaderna i världen. Men trots att nordiska småbolag historiskt har utklassat de flesta andra aktiemarknader så är flertalet av bolagen fortfarande underanalyserade, vilket kan förklaras av att bankernas analysavdelningar och de institutionella ägarna oftast fokuserar på de större bolagen. För Origo är detta en enorm möjlighet. Kombinationen av en attraktiv och tillväxtorienterad investeringsregion, ett stort urval av bolag och många undervärderade och missuppfattade bolag innebär en betydande avkastninsgpotential för oss som utpräglade småbolagsspecialister.
Läs mer » 

Våra strategier

Nyheter

2023 > 02

Vi är mycket glada över att kunna meddela att Cristina Lugaro ansluter till vårt team som Senior Sales Manager och ansvarig för Origos investerarrelationer.

Cristina har mer än 15 års internationell erfarenhet av försäljning och marknadsföring inom kapitalförvaltningsbranschen. Närmast kommer Cristina från den alternativa investeringsfonden Ress Capital där hon har ansvarat för utvecklingen av bolagets internationella kundrelationer. Tidigare har Cristina arbetat för Fortis Bank i Belgien, BNP Paribas Asset Management och Alfred Berg i Stockholm. 

Cristina kommer bidra till vår fortsatta tillväxtresa och stärka kundrelationerna med investerare i hela Norden.
Varmt välkommen till teamet, Cristina! 

Kontakt:
cristina.lugaro@nrp.no
stefan.roos@origofonder.se


 

Läs hela inlägget »

Marknadskommentar

Lägre internationella räntor och ökade förhoppningar om att inflationstoppen är passerad drev upp globala aktier under januari. Den senaste tidens statistik tyder på att den makroekonomiska motvinden håller på att mojna en aning och bland annat IMF justerade nyligen upp sin globala BNP-prognos något.

Världsindex stängde 6,4 % upp och nordiska småbolag steg med 6,7 %. Under de senaste 3–4 månaderna har vi sett en trend att tidigare svaga sektorer som fastigheter och sällanköpsvaror har kommit tillbaka starkt, medan exempelvis energi har tappat i takt med att Europas energikris har börjat lätta.


10 år av värdeskapande

Den 31 januari var det exakt 10 år sedan Origo Fonder lanserade ORIGO QUEST som då var en av Nordens första hedgefonder med inriktning mot småbolag. De investerare som har varit med från starten har fått 140 % i avkastning, eller drygt 9 % per år, och den riskjusterade avkastningen har överträffat såväl börsen som småbolagsindex. Grattis alla investerare i fonden och ett stort tack för ert förtroende!


ORIGO SELEQT

ORIGO SELEQT steg med 5,1 % under månaden. TGS, AOJ och HANZA bidrog positivt, och BIOTAGE påverkade fonden negativt. 

Fondens fem största innehav är för närvarande AQ Group, Brødrene A&O Johansen, Coor, Spar Nord Bank och Bredband2.

Många av kärninnehaven i SELEQT är nischbolag med konkurrensfördelar som rider på en eller flera strukturella trender. Vår bedömning är att dessa kommer klara en eventuell konjunkturnedgång bättre än sina branschkollegor och börssnittet, men framför allt att de kommer överprestera på lång sikt, över en konjunkturcykel. Under månaden har vi ökat innehavet i ett sådant bolag; VBG och finansierat det med försäljningar inom hälsovård och industri. 

Vårt innehav i norska seismic-bolaget TGS steg med nästan 25 % under januari. Rapporten för fjärde kvartalet kommer den 9 februari och vi förväntar oss en bekräftelse på att återhämtningen fortsätter med full kraft. Efter år av underinvesteringar i energisektorn, och mer specifikt inom prospektering, så räknar vi med att omsättningen nu kan öka med ~30 % under 2023. Bolaget värderas fortfarande relativt lågt, 7–8 gånger rörelseresultatet. 

Laxsektorn fortsatte också upp efter positiva signaler i norsk media om att den tidigare aviserade laxskatten troligtvis kommer bantas ned. Vi har hela tiden haft detta scenario som troligt och räknar med att mäklarhusen får skruva upp sina vinstprognoser framöver, vilket kommer vara ett stöd för aktierna. Grieg Seafood har därmed både en kortsiktig omvärderingspotential och en mer långsiktig tillväxtpotential i takt med att bolagets kapacitetsutnyttjande stiger. 

Efter en stark börshöst och ett gnistrande rally i januari så blir vi inte förvånande om aktiemarknaden tar en liten paus snart. Riksbankerna har mer jobb att göra gällande inflationsbekämpningen. Men vår bedömning sedan i höstas står fast; avkastningen de kommande 12–24 månaderna bör kunna slå det historiska snittet, och småbolagssegmentet ser mest attraktivt ut.


ORIGO QUEST

ORIGO QUEST steg med 1,6 % under månaden. AOJ, SOBI och GRIEG SEAFOOD bidrog positivt, och SSAB (kort) påverkade fonden negativt. 

Fondens långa delportfölj har omkring 30 innehav med en tydlig övervikt mot marknadsledande bolag med attraktiv värdering och god avkastning på kapitalet. Kortboken har minskats under hösten/vintern givet vår försiktigt optimistiska marknadssyn och består för närvarande av 6–7 positioner samt derivat. På kortsidan har vi stängt flera positioner inom konsumentsektorn, och har idag negativ exponering mot lågavkastande industribolag. Portföljens börskorrelation är låg och 24-månaders beta uppgår till 0,2. Ett lågt beta-tal indikerar att fonden, precis som önskat, har låg känslighet mot den allmänna börstrenden och i stället större känslighet gentemot fondens specifika bolagspositioner. 

Bilia är ett nytt innehav i fonden. Precis som de flesta bolag i konsumentsektorn utvecklades aktien mycket svagt under 2022. Marknaden oroar sig för ett tvärstopp i bilförsäljningen och att Bilia ska bli sittande med stora och dyra lager. Vi har länge haft ögonen på bolaget och väntat på ett bra investeringsläge och under januari tog vi en medelstor position. Vår syn är att bolaget är betydligare stabilare än vad värderingen antyder och att det egentligen är ett helt nytt Bilia vi ser idag jämfört med hur bolaget såg ut för bara 8–10 år sedan. Från att ha varit en svensk Volvo-försäljare har man blivit Nordens, eller kanske t.o.m. Europas, största bilservicebolag. Service står för mer än halva vinsten idag (ca 55 %) och vi räknar med att den delen kommer att öka i takt med att bilarna blir alltmer komplicerade att reparera, vilket kräver större verkstäder och mer utbildad personal.

Bilias koncept är beprövat och framgångsrikt medan mindre och fristående verkstäder har svårt att hänga med i den snabba omställningen. Bolaget har även byggt upp sin försäljning av begagnade bilar – en verksamhet som vi tror kan fungera som en ”hedge” när nybilsmarknaden bromsar in. Därtill har man mertjänster som försäkring, finansiering, e-handel, däckförvaring m.m. Bilia har blivit en ”one-stop-shop” för bilägare och efter flera förvärv de senaste åren handlar det inte bara om Volvo utan om ett 15-tal bilmärken. Vi tror med andra ord att Bilia kommer kunna rida igenom den kommande lågkonjunkturen med fortsatt stark avkastning på sina tillgångar. Vi räknar också med att perceptionen av bolaget kommer förändras i takt med att man levererar bättre än marknadsförväntningarna och att värderingen på sikt mer ska spegla ett kvalitativt servicebolag. 


Utsikt

Efter en stark börshöst och ett gnistrande rally i januari så blir vi inte förvånande om aktiemarknaden tar en liten paus snart. Riksbankerna har mer jobb att göra gällande inflationsbekämpningen. Men vår bedömning sedan i höstas står fast; avkastningen de kommande 12–24 månaderna bör kunna slå det historiska snittet, och småbolagssegmentet ser mest attraktivt ut. 

Läs hela inlägget »


ORIGO QUEST
Småbolagens möjligheter. 
Begränsad marknadsrisk.
 

Analysdriven och småbolagsinriktad hedgefond lång/kort
med målsättningen att skapa konkurrenskraftig riskjusterad
värdetillväxt oavsett marknadstrend

 

Teamet

Stefan Roos 
Investeringschef och fondförvaltare
Stefan är småbolagsspecialist och har en bakgrund som förvaltare på Handelsbanken Fonder och SEB Fonder. Stefan är flerfaldigt prisbelönt för sin förvaltning och grundade Origo 2012. 

Christoffer Ahnemark
Fondförvaltare
Christoffer är småbolagsspecialist och har tidigare arbetat på bl.a. Handelsbanken och som analyschef på Aktiespararna.

Karl Eckberg
Operativ chef
Karl började på Origo 2018 och ansvarar för administation och outsourcade funktioner. Karl har tidigare arbetat som advokat på Nordnet och Wistrand advokatbyrå. 

Cristina Lugaro
Investerarrelationer 
Cristina ansvarar för bolagets investerarrelationer och försäljning. Tidigare har Cristina arbetat på bl.a. Ress Capital, Fortis, BNP Paribas och Alfred Berg. 

Värdeutveckling

Aktuellt

Christoffer i DI Börsmorgon om aktuella case samt synen på höglönsamma nordiska sparbanker (Augusti 2023)
Se klippet

Roos om diversifiering via lång/kort-strategin

Stefan Roos i Affärsvärlden-intervju om vikten av diversifiering och "fullträffarna" i kortboken (Juni 2023)
Läs mer här

"Timingen är perfekt" 

Stefan Roos besökte DI Börsmorgon och diskuterade bl.a. vår syn på cykliska konsumentbolag. (Mars 2023)
Se klippet 

Origo får fint hållbarhetspris

Origo Fonder blev vinnare när Capital Finance International (CFI) utsåg Bästa Hållbara Alternativa Förvaltare i Norden 2020

Fondpresentation

Månadsrapport

Är du intresserad av en månatlig uppdatering på fondens utveckling?

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonder kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i våra fonder bör ses som en långsiktig investering.

Kontakt

Origo Fonder AB
c/o KG10, Kungsgatan 8
111 43 Stockholm
kundservice@origofonder.se