origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Inspirerade av småbolagens möjligheter.
Styrda av analysdrivet risktagande.

Kombinationen av en attraktiv och tillväxtorienterad investeringsregion, ett stort urval av bolag och många felvärderade och missuppfattade bolag innebär en betydande avkastninsgpotential för oss som fokuserar på Norden och främst små och medelstora bolag.  Genom egen analys och självständigt tänkande...

Läs mer » 

Våra strategier

Värdeutveckling

ORIGO QUEST A
Mars
+3,5%
2024 YTD (2024-04-11)
-0,5%
Sedan start 2013
+157,2%
Mer om fonden »  

ORIGO SELEQT A
Mars
+6,8%
2024 YTD (2024-04-11)
+9,3%
Sedan start 2022
+4,7%
Mer om fonden »  

Nyheter

2014

Vi har nu uppdaterat KIID/faktabladet för Quest 1. Hämta faktablad

Läs hela inlägget »

Origo Capital erhöll den 17 november tillstånd att genomföra förändringar i fondbestämmelserna för Quest 1. Förändringarna är en del i vårt ständigt pågående arbete med att utveckla och förstärka vårt erbjudande och att möta behoven från våra investerare. 
I huvudsak består förändringarna i;

1) Införandet av en ny fondandelsklass. Sedan tidigare finns klass A (icke-utdelande) och klass B (utdelande) som handlas direkt via Origo Capital. Nu startat vi även klass C (icke-utdelande) som handlas via våra samarbetspartners. Minimiinsatsen är sänkt till SEK 100.000 och arvodet beräknas lite annorlunda. I övrigt är fondandelsklass C lik klass A.

2) Ett förtydligande av fondens möjligheter att placera i andra värdepappersfonder. Tidigare innefattades alla typer av fonder i riktlinjerna. Nu skiljer vi på de fonder som är onoterade (traditionella fonder) och s.k. ETF:er som är börshandlade fonder. Gränsen i fondens placeringsriktlinjer är oförändrat 10% för onoterade fonder, men är 20% för ETF:er i de nya fondbestämmelserna. Generellt anser vi att ETF:er är ett bra och kostnadseffektivt sätt att hantera risker i fonden.

Utöver dessa förändringar finns en del mindre redaktionella förändringar, samt en justerad ansvarsbeskrivning. De nya fondbestämmelserna börjar tillämpas per den 17 november 2014. Om du har frågor med anledning av ovanstående, vänligen ring Stefan Roos på telefon 072-5885200.
Underrättelsebrev
Fondbestämmelser

Läs hela inlägget »

Bud på DIBS

Betaltjänstbolaget NETS lägger ett bud på First North-noterade DIBS. Budet är på 82,5 kr och innebär en premie på 45%. 3 storägare med drygt 28% av rösterna har tackat ja till budet med vissa förbehåll.  Investeringsteamet på Origo Capital utvärderar f.n. budet. 

Bakgrund:
Under slutet på 2013 investerade fonden Quest 1 i DIBS. Vår investering baserade sig på följande rational; 
  
1) Strukturell tillväxt i e-handeln och närliggande tjänster 
2) Bolaget har investerat i nya produkter - bidrar till högre tillväxt framöver
3) Vi såg en IRR-potential på +15% per år, till en balanserar riskprofil

Läs mer om fondens investering i DIBS i årsberättelsen för 2013
 

Läs hela inlägget »

"Avkastningen under 2013 och första halvåret 2014 överstiger vårt avkastningsmål för fonden. Extra glädjande är det att konstatera att detta skett med relativt lågt risktagande. Origo Quest 1 steg med 12,7% under första halvåret 2014, och har därmed stigit med 25,8% sedan starten 130131. Resultatet har uppnåtts med en total risk (st dev) på 8,2%, väl in linje med målet att ha en risknivå som understiger aktiemarknadens risk." Läs mer >> 
 

Läs hela inlägget »

Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. De nya reglerna berör alla som förvaltar fonder i någon bemärkelse men som inte är värdepappersfonder. Origo Capital har sedan 2012 tillstånd att förvalta specialfonder, och då specialfonderna numera alltså räknas som alternativa fonder har Origo Capital ansökt om nytt tillstånd i enlighet med det nya regelverket. Finansinspektionen har nu granskat Origo och meddelat att tillstånd har beviljats per 15 augusti 2014. Läs mer om AIFM-direktivet

Läs hela inlägget »

Fondsajten Hedgenordic har tittat närmare på Origo Quest 1 och konstaterar att Quest 1 är en av de bästa nordiska hedge/specialfonderna under första halvåret 2014. Av de totalt 158 fonderna som hedgenordic följer hamnade Quest 1 på en sjundeplats avseende avkastning. Hämta hela artikeln här

Läs hela inlägget »

Quest 1 steg med 12,7% under första halvåret. Sedan starten i februari 2013 är därmed fonden upp 25,8%. Volatiliteten i fonden har legat under aktiemarknaden hela perioden (f.n. på 8,6%) och beta (korrelationen med marknaden*) understiger 0,4. Invisio, NKT Holding och B&B Tools är exempel på investeringar som har bidragit till totalavkastningen.

För mer information, kontakta Staffan Östlin eller Stefan Roos, tel 08-24 11 00
* Beta avser Fondens korrealtion med Småbolagsindex (CSX Return)

 

Läs hela inlägget »

Quest 1 har stigit med 11,4% t.o.m. 31/5 samtidigt som risken, mätt som volatilitet, har varit 8,6%. Den genomsnittliga aktieintiktade specialfonden i Norden steg under samma period med 4,0% och hade en risknivå på 10,3%. 
Hämta hela presentationen (19 sidor) >>>

Läs hela inlägget »

Origo R&D:

Varför vi gillar att investera i konglomerat


Hopgyttring, sammangyttring eller kort och gott gytter. Det finns gott om synonymer till ordet konglomerat. De flesta klingar lite negativt och det kanske inte är så konstigt efter att flera megastora konglomerat har haft problem senaste 10-15 åren. Den allmänna uppfattningen, vilken vi till mångt och mycket håller med om, är att konglomeraten är svåranalyserade och att motståndskraften i svåra tider ofta är överskattad.  Konglomeraten är helt enkelt inte populära på aktiemarknaden.  Samtidigt är det just detta som är intressant...Läs mer

Läs hela inlägget »

"Hilmar Reksten är en minst sagt fascinerande person i den nordiska näringslivshistorien. I shippingbranschen är han snarast en legend. I böärjan på 70-talet nådde han sin höjdpunkt, som en varldens största redare..."
Läs hela krönikan>>

Läs hela inlägget »

F o m mars 2014 kan vi erbjuda en utdelande andelsklass i Origo Quest 1. Fonden har efterfrågats av stiftelser och andra investerare som har ett behov av en årlig direktavkastning. Fonden kommer dela de utdelningar och räntor som fonden själv erhållit under föregående år. Den första utdelningen som fonden gör kommer därmed ske i april 2015.

Kontakta oss gärna direkt på telefon 08- 241100 eller på mail för mer information: stefan.roos@origocapital.se

Läs hela inlägget »

Origo Quest 1 har haft en positiv värdeutveckling under 2013. Fondens avkastning för 2013 blev 11,6% samtidigt som risken har varit begränsad med en volatilitet på 7,4%.

"Ett ledord i våra investeringar är förändring - förändring som leder till värdetillväxt. Förändringen kan se olika ut: Det kan vara som i fallet Byggmax... Hämta hela rapporten

Läs hela inlägget »

Origo Quest 1 har nya fondbestämmelser. Dessa gäller f o m 17 mars 2014.
Se dokumenten nedan för full information. De viktigaste förändringarna för dig som kund är;

1) Fonden har numera två andelsklasser. Klass A är icke-utdelande, och klass B är utdelande.

2) Den avgift för korttidshandel (0-36 månader) i fonden  som tidigare funnits har tagits bort helt.

3) Fondens mandat avseende räntebärande instrument, belåning och derivat har justerats och förtydligats.

Om du har några frågor med anledning av ändringen så är du välkommen att höra av dig till kundservice@origocapital.se eller på telefon 08-241100.

Nya fondbestämmelser
Nytt faktablad KIID

Läs hela inlägget »

Stockholm (HedgeNordic.com) – Från och med januari 2014 finns den absolutavkastande aktierelaterade specialfonden Origo Quest 1 med som konstituent i Nordic Hedge Index (NHX). Fonden förvaltas av den svenska investeringsfirman Origo Capital.

Origo Quest 1 fokuserar på små- och medelstora bolag på de nordiska börserna och håller en koncentrerad portfölj vanligtvis bestående av 15-20 innehav. I syfte att balansera avkastning och risk är räntebärande papper och derivat en integrerad del av portföljen. Fonden söker generera en god riskjusterad avkastning över en period av 3-5 år genom att investera i bolag som aktiemarknaden bortsett från på grund av kortsiktiga problemfaktorer. Förvaltarteamet letar efter bolag som har goda utsikter att genomföra en betydande operativ eller strategisk förändring, som i sin tur skall leda till normaliserad aktievärdering. Teamet har en tät kontakt med bolaget och andra ägare och tar ofta en aktiv roll i förändringsarbetet.

I förvaltningsteamet ingår Stefan Roos och Staffan Östlin. Stefan är specialist på småbolag och har fått flera utmärkelser för sin förvaltning, bland annat nominerades Stefan till Årets Förvaltare Alla Kategorier 2006 av Privata Affärer. Staffan har en bred bakgrund från branschen (+25 år) som både verkstads-analytiker, mäklare och aktiestrateg. Staffan blev snabbt topprankad analytiker och byggde senare även upp Handelsbankens amerikanska mäklarverksamhet.

Sedan fondstart i februari 2013 har fonden, per den sista december 2013, levererat en avkastning på 11.6% till en betydligt lägre risk än aktiemarknaden.
http://hedgenordic.com/2014/01/origo-quest-1-till-nhx/

Läs hela inlägget »

Nästa teckningstillfälle i Origo Quest 1 är 28 februari. Är du intresserad av att investera så ska anmälan vara fondbolaget tillhanda senast 21 februari.  

1) Läs fondfakta och informationsbroschyren
2) Fyll i och posta anmälan + kopia på id-handling till oss
3) Gör överföring av belopp till fondens bank-giro 140-8384

Är det en s.k. tilläggsinvestering så har vi redan dina kunduppgifter, och då räcker det med steg 3.

Tack för förtroendet!

Informationsbroschyr
Faktablad
Teckningsanmälan Privatperson
Teckningsanmälan Juridisk person
Därför måste fondbolaget ställa frågor

Läs hela inlägget »
Stefan Roos, Partner Stefan Roos, Partner

Sandloppan (Tunga penetrans) är normalt omkring 1 millimeter lång och är därmed den minsta kända lopparten.  Den älskar det tropiska klimatet i Amerika och Västindien, men finns numera även i Asien och Afrika.Sandloppan är en rätt märklig varelse. Trots sin storlek kan sandloppans bett vara riktigt obehagliga och leda till utdragna infektioner. Sandloppan har en annan egenhet också...
Läs mer >>

Origo R&D är samlingsnamnet på de krönikor och rapporter som Origo publicerar. Här blandar vi fakta med med egna tankar och visioner. Feed-back eller idéer är välkomna! >> stefan.roos@origocapital.se

Läs hela inlägget »

Aktuellt

Stefan gästar Trading Direkt för att diskutera marknad, aktuella teman och utvalda aktier inom  hälsovårdssektorn. (Mars 2024)
Se klippet

Roos om aktuella case i QUEST

Stefan Roos i Placera-intervju om aktuella teman och investeringar i Origo QUEST (Januari 2024)
Läs mer här

"Det blir en ganska bra rapportsäsong" 

Stefan Roos besökte DI Börsmorgon och lyfte vår syn på rapporterna (Oktober 2023)
Se klippet 

Origo får fint hållbarhetspris

Origo Fonder blev vinnare när Capital Finance International (CFI) utsåg Bästa Hållbara Alternativa Förvaltare i Norden 2020

Fondpresentation

Månadsrapport

Är du intresserad av en månatlig uppdatering på fondens utveckling?

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonder kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i våra fonder bör ses som en långsiktig investering.

Kontakt

Origo Fonder AB
c/o KG10, Kungsgatan 8
111 43 Stockholm
kundservice@origofonder.se