origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Inspirerade av småbolagens möjligheter.
Styrda av analysdrivet risktagande.

Kombinationen av en attraktiv och tillväxtorienterad investeringsregion, ett stort urval av bolag och många felvärderade och missuppfattade bolag innebär en betydande avkastninsgpotential för oss som fokuserar på Norden och främst små och medelstora bolag.  Genom egen analys och självständigt tänkande...

Läs mer » 

Våra strategier

Avkastning per 2024-05-16

Origo Quest A
NAV 234,647538
Hittills i år (%) 5,2%
12 månader (%) 11,1%
Sedan start 2013 (%) 160,3%


Mer om fonden »  

Origo Seleqt A
NAV 112,882786
Hittills i år (%) 17,8%
12 månader (%) 18,4%
Sedan start 2022 (%) 12,9%


Mer om fonden »  

Nyheter

2023 > 10

Bolagsbesök

På bilden, från vänster: Nicolai Frisch (vd, Freetrailer) & Martin Damm (CFO, Freetrailer). Christoffer Ahnemark (förvaltare, Origo Fonder) & Stefan Roos (grundare/förvaltare, Origo Fonder). 

Under september genomfördes många bolagsmöten, både med befintliga innehav och prospects. Den danska pionjären inom delningsekonomin, Freetrailer, besökte bl.a. kontoret i Stockholm. 

Marknadskommentar

Svagare makrodata, ny räntefrossa och geopolitiska spänningar påverkade stämningen på världens börser under september. Globalindex (MSCI World) backade 3,8% under månaden. Såväl den svenska som den nordiska småbolagsmarkanden utvecklades negativt.

Svenska småbolagsindex (CSRX) tappade 3,8% samtidigt som mikrobolagsindex (CMCRX) föll 5,5%. Nordiska småbolagsaktier (VINX Small Cap) tappade i sin tur 3,9%.

Det tredje kvartalet har lagts till handlingarna och inom kort sätter rapportsäsongen i gång igen. Säsongsmässigt inleds därmed det starkare fjärde kvartalet. De senaste åren har aktiemarknaden utvecklats klart positivt under årets sista kvartal.

Med tydligt nedjusterade förväntningar och värderingsbild – inte minst bland börsens allra minsta bolag - är förutsättningarna goda för ett starkt avslut på det annars dystra småbolagsåret 2023.

ORIGO QUEST

ORIGO QUEST värde minskade med 2,09% under månaden och är därmed på -1,96% senaste 12 månaderna. Den årliga avkastningen sedan 2013 uppgår till 8%. Den negativa månadsavkastningen förklaras av en lite för hög nettoexponering (25– 40%) under månaden. Både den långa och korta boken utvecklades i linje med marknadsindex. Topp 3 bidragsgivare blev SOBI (lång), ”Telekom” (kort) och Munters (lång). Negativa bidrag gav Thule (lång), Musti (lång) och Hanza (lång).

Småbolagsmarknaden tog rejäl fart efter finanskrisen 2008 och steg sedan nästan oavbrutet till november 2021. 13 år med uppgång där i princip endast covid-pandemin Q1 2020 blev ett hack i kurvan. Småbolagsindex gav en avkastning på närmare 1000% och då är inte ens utdelningarna inräknade. Storbolagen gav under samma period en avkastning på goda, men mer beskedliga, 360%. Under hösten 2021 började inflationen och räntorna ta fart, som en följd av överdrivna stimulanser från centralbankerna, problem med de globala transport och logistikkedjorna, och den ryska invasionen av Ukraina. Skiftet på aktiemarknaden blev monumentalt, och från den punkten har stigande avkastningskrav och recessionsoro pressat börserna i allmänhet och småbolagen i synnerhet. Så, var står vi nu??

När vi granskar den nordiska småbolagsmarknaden så är två saker väldigt tydliga. Vinsterna har hållit uppe bättre än väntat och kursfallet under 2022–2023 har framför allt drivits av en multipelkontraktion, det vill säga lägre värdering i spåren av ränteuppgången och en höjd riskpremie. I ORIGO QUEST har vi sett upprevideringar av vinstprognoserna i fem av sex sektorer när 75% av 2023 har passerats. De uppskruvade vinstprognoserna har tryckt ned P/E-talet på topp 5 långa innehav till 8,8x för 2023e och 8,1x för 2024e. (Vi ser en likartad multipelkontraktion i korta boken, men här har också vinsterna reviderats ned). Värderingen av lång-boken är därmed nere på den attraktivaste nivån vi har sett sedan vi startade fonden 2013!

Det fanns tidigare en övertygelse i aktiemarknaden att räntorna skulle vända ned redan under andra halvåret i år. Men, som vi alla ser, har inte det skett. Vår syn har varit att toppen nås under Q3-Q4 och att centralbankerna skiftar till en mer stimulativ räntepolitik igen under andra halvan 2024. Normalt ligger aktiemarknaden 6–8 månader före vilket indikerar att börshumöret skulle kunna börja stiga igen närmaste kvartalen. Men osäkerheten är hög och makrobilden tenderar att svänga ganska snabbt.

Under månaden har vi ökat i fastighetssektorn (bland annat Diös) samt i läkemedelutvecklaren SOBI. Vi har finansierat köpen genom försäljningar inom konsumentsektorn. Vi har också ökat fondens rena kortpositioner inom industri och teknologi. Nettoexponeringen uppgår till 28%.

Vi vill samtidigt passa på att upplysa om att nästa teckningsdag är 30 oktober.

ORIGO SELEQT

ORIGO SELEQT sjönk 4,7% under månaden. Spar Nord, TGS och VBG gav positiva bidrag. Negativa bidrag kom primärt från större innehaven Norva24 samt Vaisala. Exponeringen har ökats inom dagligvaror, energi och hälsovård, medan minskningar skett inom informationsteknik. Fonden har en tydlig inriktning mot attraktivt prissatta kvalitetsbolag med ljusa utsikter och unik slutkundsexponering.

Under september har börsen varit makrostyrd. Förnyad ränteoro har präglat såväl den nordiska som svenska småbolagsmarknaden. Amerikanska 10-årsräntan steg med snabb takt under månaden, vilket gett avtryck i flera räntekänsliga marknadssegment, däribland fastigheter. Den förväntade räntetoppen har förflyttats samtidigt som den realekonomiska avmattningen tagit ny fart i Europa.

Under månaden har vi träffat flera befintliga innehav i fonden. Dansk/schweiziska IT-specialisten Trifork träffade vi i samband med bolagets Stockholmsbesök. I likhet med övriga branschkollegor möter Trifork en mer avvaktande marknad jämfört med fjolåret. Kärnan i bolagets erbjudande är emellertid att effektivisera verksamheter och identifiera besparingsmöjligheter med hjälp av nya, digitala verktyg.

Intresset för digitala projekt, med snabb och konkret ROI, växer. Inom hälsovårdsindustrin finns tydliga effektiviseringsvinster att hämta med innovativa lösningar. Den starka relationen med Apple ger Trifork goda tillväxtmöjligheter i Nordamerika. Den solida balansräkningen möjliggör ytterligare värdeskapande M&A i Europa. Vi bedömer att Trifork kommer att vara ett väsentligt större bolag om tre till fem år.

TGS, en global ledare inom energidata, aviserade förvärvet av norska ärkerivalen, PGS i september. Om affären går hela vägen, blir den sammanslagna koncernen TGS + PGS tydlig nummer #1 med det mest heltäckande biblioteket av global energidata. Världen törstar efter energisäkerhet, särskilt efter Rysslands anfallskrig i Ukraina. Med affären i hamn, skulle bolaget kontrollera hela värdekedjan.

Efter en mångårig nedgångsfas i den seismiska industrin, har TGS använt sin överlägsna balansräkning och affärsmodell, till att stärka sin marknadsposition genom att konsolidera branschen. När uppcykeln i sektorn nu börjar materialiseras, väntar en sannolik – och flerårig - skördeperiod med hög tillväxt, stigande marginaler, goda vinster och starka fria kassaflöden. Som ett resultat väntar då stora återföringar till aktieägarna i form av rejäla utdelningar och/eller aktieåterköp.

Läs hela inlägget »

Aktuellt

Stefan gästar Trading Direkt för att diskutera marknad, aktuella teman och utvalda aktier inom  hälsovårdssektorn. (Mars 2024)
Se klippet

Roos om aktuella case i QUEST

Stefan Roos i Placera-intervju om aktuella teman och investeringar i Origo QUEST (Januari 2024)
Läs mer här

"Det blir en ganska bra rapportsäsong" 

Stefan Roos besökte DI Börsmorgon och lyfte vår syn på rapporterna (Oktober 2023)
Se klippet 

Origo får fint hållbarhetspris

Origo Fonder blev vinnare när Capital Finance International (CFI) utsåg Bästa Hållbara Alternativa Förvaltare i Norden 2020

Fondpresentation

Månadsrapport

Är du intresserad av en månatlig uppdatering på fondens utveckling?

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonder kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i våra fonder bör ses som en långsiktig investering.

Kontakt

Origo Fonder AB
c/o KG10, Kungsgatan 8
111 43 Stockholm
kundservice@origofonder.se