ORIGO FONDER

Specialister på nordiska småbolag

Läs mer »  

 

TILLVÄXT, INNOVATION OCH MÅNGFALD
  • Nordiska småbolagsmarknaden är attraktiv och präglas av bra tillväxt, innovation och en mångfald av sektorer
  • Samtidigt är den i viss mån en ineffektiv marknad med brist på information. Av Nordens 1400 småbolag täcks endast omkring 20% av analytikerkåren
  • Kombinationen av en högintressant marknad och samtidigt underanalyserade bolag skapar unika förutsättningar att skapa mervärde genom egen analys
  • Vi på Origo är passionerade småbolagsspecialister. Vi har ett omfattande kontaktnät i regionen och genomför hundratals analyser och bolagsbesök varje år. Vi tror på specialisering, genuint aktiv och långsiktig förvaltning och ett sunt risktagande

ORIGO VÄXER

Juni 2021
Origo växer och har rekryterat Christoffer Ahnemark från Aktiespararna! Läs mer »  

VÅR APPROACH

Fokus: Specialiserade på noterade mikro- och småbolag  i Norden

Strukturerad process: Djuplodande analys - söker efter undervärderade kvalitetsbolag med långsiktiga värdedrivare

Hållbarhet: Fullt ut ingrerad Impact-analys. Vi undviker vissa sektorer och prioriterar de som bidrar till en positiv omställning 

Engagemang: Pro-aktiv och konstruktiv dialog med bolagen och andra ägare 

Sunt risktagande: Kalkylerad bolagsspecifik risk där vi har ett mervärde, minimerar och optimerar marknadsrisken 

NYHETER

2013 > 01

Teckning av fondandelar 30 januari 2013

Origo Quest 1 startar 1 februari och är nu öppen för insättningar. Teckningsanmälan skall vara bolaget tillhanda senast kl 14 den 30 januari, för teckning den 31 januari.

 

Föjande dokument ska enligt fondbestämmelserna tillsändas Fondbolaget.

 

Privatpersoner

Anmälningsblankett i orginal

Vidimerad kopia av id-handling

Insättning på fondens klientmedelskonto/bankgiro

 

Juridiska personer

Anmälningsblankett i orginal

Reg.bevis

Vidimerad kopia av id-handling för firmatecknare

Insättning på fondens klientmedelskonto/bankgiro

 

Avräkningsnota erhålles efter det att likvid emottagits och andelsvärdet fastställts, ca 5 bankdagar efter månadsskifte. 

 

Skicka anmälningshandlingarna till Origo Capital AB, Birger Jarlsgatan 18, 114 34 Stockholm

 

 

Läs hela inlägget »

Staffan Östlin är ny Partner och Investment Manager på Origo Capital. Staffan kommer närmast från egen investerings-

verksamhet, och har drygt 25 års erfarenhet från den nordiska aktiemarknaden. Staffan har en bred och framgångsrik bakgrund inom analys och mäkleri från bl a Carnegie, SEB Enskilda och Handelsbanken. Som verkstadsanalytiker rankades Staffan som en av Sveriges främsta. Efter 7 år i New York som Equity Research Sales blev Staffan 2004 ansvarig för Handelsbankens aktiestrategiprodukt. Sedan 2006 har Staffan drivit egen verksamhet inom investeringar och corporate finance. Staffan börjar i januari som Partner på Origo Capital med delansvar för fonden Quest1. 

 

För ytterligare information, kontakta:

 

Stefan Roos, Partner, tel.072 5885200

Staffan Östlin, Partner, tel. 072 5885400

 

 

Läs hela inlägget »

FONDEN - ORIGO QUEST 1 

  • Prisbelönt hedgefond med inriktning mot hållbara småbolag
  • Konkurrenskraftig avkastning och begränsad börskorrelation
  • Erfaret team, specialiserade på småbolagsförvaltning sedan början på 90-talet
Läs mer  »  
PRESTIGEFULLT HÅLLBARHETSPRIS TILL ORIGO 

Maj 2020 
Origo Fonder blev vinnare när Capital Finance International (CFI) utsåg Bästa Hållbara Alternativa Förvaltare i Norden 2020. 
Läs mer »  

ORIGO QUEST 1 UTSEDD TILL EN AV EUROPAS BÄSTA ALTERNATIVA FONDER

November 2019
Origo Quest 1 blev en av vinnarna på HFM European Emerging Manager Awards 2019. Fonden vann klassen för aktieinriktade hedgefonder under 100 miljoner USD. 
Pressmeddelande (PDF)

Läs mer om fonden »  

AKTUELL FONDPRESENTATION

MÅNADSBREV

Är du intresserad av en månatlig uppdatering på fondens utveckling?

ENGAGEMANG

rapporter

kontakt

Origo Fonder AB
Birger Jarlsgatan 18
114 34 Stockholm

kundservice@origofonder.se


 

riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonden kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i Origo Quest 1 bör ses som en långsiktig investering.