origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Inspirerade av småbolagens möjligheter.
Styrda av analysdrivet risktagande.

Kombinationen av en attraktiv och tillväxtorienterad investeringsregion, ett stort urval av bolag och många felvärderade och missuppfattade bolag innebär en betydande avkastninsgpotential för oss som fokuserar på Norden och främst små och medelstora bolag.  Genom egen analys och självständigt tänkande...

Läs mer » 

Våra strategier

Värdeutveckling

ORIGO QUEST A
Mars
+3,5%
2024 YTD (2024-04-11)
-0,5%
Sedan start 2013
+157,2%
Mer om fonden »  

ORIGO SELEQT A
Mars
+6,8%
2024 YTD (2024-04-11)
+9,3%
Sedan start 2022
+4,7%
Mer om fonden »  

Nyheter

2023 > 07

Marknadskommentar

Amerikanska och europeiska aktiebörser summerar ett positivt första halvår. De nordiska börserna har inte hängt med i de större avancemangen, med undantag för Danmark, och regionen är i viss mån mer pressad av en mer splittrad makrobild med svaga valutor, fallande vinstprognoser och fortfarande ihållande inflation.
 
Generellt har marknadsindexen påverkats kraftigt positivt av ett fåtal stora, indextunga bolag, som rekylerat från 2022, pådrivet av inflöden till indexfonder och massiv AI-hype, varför skillnaden kan framstå som mer dramatisk än den egentligen är.

Mönstret upprepade sig i juni, där världsindex steg med 5,6% samtidigt som nordiska småbolagsindex (VINXSEKNI) avancerade 0,8% medan svenska småbolagsindex (CSRXSE) i stället föll 0,6%. Vidare präglades juni av hög volatilitet med ovanligt stora skillnader mellan sektorer, bolag och marknadssegment.

ORIGO QUEST

ORIGO QUEST steg med 2,2% under månaden. Den långa boken hade en neutral utveckling medan den korta levererade mycket konkurrenskraftig avkastning.

I långboken gav vårt relativt nya toppinnehav Thule bäst bidrag medan kortbokens starka avkastning skapades brett, med Viaplay i spetsen. Viaplay, som under H1 varit fondens största korta position, kom i början på månaden med en kombinerad vinstvarning och VD-byte, vilket ledde till ett rekordstort ras på 62% på en enskild börsdag. Våra farhågor kring bolagets exekvering, kassaflöde och strategi besannades, och givet den förändrade risk/reward-bilden efter kursfallet valde vi att stänga positionen och realisera avkastningen.
 
När fastighetsturbulensen eskalerade under sommaren/hösten 2022 reducerade vi fondens rena aktieinnehav till förmån för företagsobligationer i liknande bolag. Vår bedömning då var att risken inte var attraktivt prissatt på aktiemarknaden medan man fick bra betalt för den samma på kreditmarknaden. Vi stängde den positionen i juni med god avkastning. Vi ser nu samma skevhet, eller avkastningsmöjlighet, inom finansbolagssektorn och har initierat en ny position.
 
Vi lägger stor vikt vid portfölj- och riskanalysen för att förstå hur fonden presterar i olika marknadsmiljöer, hur innehaven kompletterar varandra och för att kunna säkerställa - så långt det är möjligt - hur fonden kommer utvecklas framåt.
 
Långboken är i huvudsak uppbyggd kring kvalitativa och i viss mån defensiva småbolag med sunda balansräkningar och starka värderingsstöd. I början av året var denna del, med facit i hand, lite väl defensiv. Med vårens relativt stora förändringar där vi investerade i flera konsumentcykliska bolag, däribland Thule, New Wave och Bilia, bedömer vi att fondens långbok är välpositionerad med klart fördelaktig risk/reward inför andra halvåret och 2024.
 
Kortbokens enskilda innehav har utvecklats svagt relativt marknaden i år, vilket är positivt ur avkastningssynpunkt, och här fortsätter vår analysmodell leverera nya intressanta affärsidéer, där bland annat förpackningsbolaget Billerud är en publik position sedan i våras.

Vi har nyligen initierat en helt ny kortposition i ett nordiskt teknologibolag som - trots svaga utsikter - handlar på höga värderingsmultiplar.
Nettoexponeringen är relativt låg och fondens marknadsrisk (rullande 36m beta) ligger alltjämt på låga 0,3.

Nästa teckningstillfälle är 28 juli.
 

ORIGO SELEQT

ORIGO SELEQT steg 1,2% under månaden, vilket kan jämföras med VINX Small Cap som ökade 0,8%. Svenska fastighetsbolagen Catena och Diös gav positiva bidrag, likaså norska IT-specialisten Atea. Negativa bidrag kom primärt från svenska life science-koncernen Addlife samt färöiska laxbolaget Bakkafrost.

Under juni har vi genomfört ett stort antal möten med befintliga innehav och potentiella kandidater. Särskilt fokus har lagts på mikrobolag runt om i Norden, där intresset från andra investerare är påfallande svalt. Vi finner i nuläget många välskötta verksamheter till sällsynt attraktiva värderingsnivåer.

Popularitet går i vågor på aktiemarknaden. Vi känner stor optimism och tilltro till den beprövade Origo-modellen för att identifiera, analysera och investera i fundamentalt undervärderade aktier. På en kraftigt kvartalsfokuserad aktiemarknad, är tidsperspektivet på 3 till 5 år för investeringarna, en värdefull ledstjärna.

Aktivitetsnivån har varit hög i fonden under månaden. Exponeringen har ökats i mjukvarubolaget Trifork, industriföretaget Hanza och regionbanken Spar Nord. Positionen i det svenska bredbandsbolaget Bredband2 har i sin tur avyttrats.

Under månaden kom ett av fondens viktigaste innehav - Spar Nord - med ytterligare en höjning av vinstprognosen. Med stöd i ett rekordsnabbt växande räntenetto, kombinerat med solid kreditkvalitet, räknar banken nu med att nettoresultatet efter skatt ska landa på 2,1–2,4 miljarder DKK för 2023. Översatt till vinst per aktie betyder det mellan 17,7 kr och 20,2 kr (EPS). Aktien handlar därmed runt p/e 6,0x–5,3x.

Vi har följt Spar Nord noggrant under flera år. Banken följer den förväntade flerårsplanen och investeringstesen. Styrelsen har lyssnat på våra, och övriga ägares önskan om aktieåterköp som ett led i återföringen av värden, vilket vi finner glädjande. Med en räntabilitet på rådande nivåer är aktien ett fortsatt fynd.

Under juni har positionen i dansk/schweiziska IT-företaget Trifork utökats till ett större innehav i fonden. Det entreprenörsdrivna företaget, som leds av visionären, grundaren och vd:n Jørn Larsen, är ett tillväxtföretag i sin rätta bemärkelse. De senaste 15 åren har Trifork ökat intäkter och resultat med i snitt 24% årligen (CAGR).

Framåt, ser vi stor potential i samhällsnyttig mjukvara och Triforks fortsatta arbete med att driva effektivitet genom digitalisering och ”app”-penetration hos sina B2B-kunder. Utöver den tvåsiffrigt växande basaffären, väntas M&A och investeringar i innovativa teknologibolag driva värdeskapandet ytterligare.


Kontaka oss om ni vill veta mer. Trevlig sommar önskar Team Origo!

/Stefan & Christoffer

Läs hela inlägget »

Aktuellt

Stefan gästar Trading Direkt för att diskutera marknad, aktuella teman och utvalda aktier inom  hälsovårdssektorn. (Mars 2024)
Se klippet

Roos om aktuella case i QUEST

Stefan Roos i Placera-intervju om aktuella teman och investeringar i Origo QUEST (Januari 2024)
Läs mer här

"Det blir en ganska bra rapportsäsong" 

Stefan Roos besökte DI Börsmorgon och lyfte vår syn på rapporterna (Oktober 2023)
Se klippet 

Origo får fint hållbarhetspris

Origo Fonder blev vinnare när Capital Finance International (CFI) utsåg Bästa Hållbara Alternativa Förvaltare i Norden 2020

Fondpresentation

Månadsrapport

Är du intresserad av en månatlig uppdatering på fondens utveckling?

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonder kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i våra fonder bör ses som en långsiktig investering.

Kontakt

Origo Fonder AB
c/o KG10, Kungsgatan 8
111 43 Stockholm
kundservice@origofonder.se