origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web
ORIGO SELEQT
Små bolag.
Stora möjligheter. 

Analysdriven småbolagsfond som investerar i oupptäckta
kvalitetsbolag i Norden.

 

Specialister på småbolag

Vi tror att den nordiska småbolagsmarknaden är en av de mest intressanta aktiemarknaderna i världen. Men trots att nordiska småbolag historiskt har utklassat de flesta andra aktiemarknader så är flertalet av bolagen fortfarande underanalyserade, vilket kan förklaras av att bankernas analysavdelningar och de institutionella ägarna oftast fokuserar på de större bolagen. För Origo är detta en enorm möjlighet. Kombinationen av en attraktiv och tillväxtorienterad investeringsregion, ett stort urval av bolag och många undervärderade och missuppfattade bolag innebär en betydande avkastninsgpotential för oss som utpräglade småbolagsspecialister.
Läs mer » 

Våra strategier

Nyheter

2016 > 06

Graf: laxpriserna 99-16E, källa: Arctic Sec. Graf: laxpriserna 99-16E, källa: Arctic Sec.

Över 50% av världens odlade lax kommer från Norge. Chile har länge varit nummer två med en marknadsandel runt 25%. Chile har emellertid under lång tid lidit av överproduktion och dålig kontroll vilket lett till stora kvalitetsproblem och usel lönsamhet.

Igår beslutade Chilenska myndigheter om nya regleringar som bland annat kommer begränsa densiteten i odlingarna. De nya regleringarna påminner om de som Norge implementerar och betyder i realiteten att utbudstillväxten max kommer vara 3% per år de kommande åren. Det är mycket goda nyheter för branschen och bör betyda att laxpriserna fortsätter vara på en hög nivå även 2017 och 2018. Det betyder också att branschen, som historiskt uppvisat en "vilda västern-mentalitet", blir alltmer reglerad och industriell vilket kommer minska prissvängningarna som historiskt varit mycket stora. Sannolikt kommer det också betyda ytterligare konsolidering av industrin vilket också är positivt.

Vi är investerade i Grieg Seafood där vi ser en betydande omvärderings-potential framöver. Bolaget har genomfört stora operationella förändringar vilket kommer påverka kostnaderna mycket positivt kommande kvartal. Samtidigt har bolaget valt att ha en liten del kontraktsförsäljning vilket innebär att de fullt ut kan dra fördel av de stigande priserna.

/Staffan Östlin 072-5885400

Läs hela inlägget »

Beskedet att Qliro Group säljer e-handelsbolaget Tretti kom inte som en stor överraskning. Vår grundsyn har en lång tid varit att Qliro närmast är att betrakta som en snabbväxande bank. E-handelsbolagen är, förutom välskötta Gymgrossisten, intressant mest ur ett kundperspektiv, där dessa utgör potentiella kunder till Qliro Financial Services (QFS). Priset, vilket representerar ett bolagsvärde om 180 Mkr innebär EV/sales 0,24. Hela Qliro, inklusive den snabbväxande bankrörelsen värderas idag till 0,17x sales. Tretti har tecknat ett längre avtal som innebär att de fortsätter använda sig av QFS. Dessutom kommer köparen, Whiteaway, också att gå över till QFS samt bli en aktör på CDON Marketplace. Vi ser därmed två positiva implikationer för QFS; dels frigörs kapital som kan användas för expansion, dels får man in en ny kund med bra potential. Affären ligger i linje med vår investeringsrational i Qliro; fortsatt omstrukturering och omallokering av kapital. Beroendet av underpresterande e-handlare kommer minska framöver till förmån för bankverksamheten som vi bedömer har en betydligt högre lönsamhetspotential. Med en 1,5 miljon aktiva e-handelskunder i kundregistret har QFS unika möjligheter bland nischbankerna.

Obs: Information och nyheter om fondens investeringar ska ej uppfattas som råd eller vägledning. 
/Staffan Östlin 072-588 5400 

Läs hela inlägget »

Quest steg med 0,7% under maj, vilket innebär +5,3% i år. I detta månadsbrev lyfter vi fram ett nytt bolag i fonden - det norska bolaget Grieg Seafood. Hämta månadsbrevet >>
 

Läs hela inlägget »


ORIGO QUEST
Småbolagens möjligheter. 
Begränsad marknadsrisk.
 

Analysdriven och småbolagsinriktad hedgefond lång/kort
med målsättningen att skapa konkurrenskraftig riskjusterad
värdetillväxt oavsett marknadstrend

 

Teamet

Stefan Roos 
Investeringschef och fondförvaltare
Stefan är småbolagsspecialist och har en bakgrund som förvaltare på Handelsbanken Fonder och SEB Fonder. Stefan är flerfaldigt prisbelönt för sin förvaltning och grundade Origo 2012. 

Christoffer Ahnemark
Fondförvaltare
Christoffer är småbolagsspecialist och har tidigare arbetat på bl.a. Handelsbanken och som analyschef på Aktiespararna.

Karl Eckberg
Operativ chef
Karl började på Origo 2018 och ansvarar för administation och outsourcade funktioner. Karl har tidigare arbetat som advokat på Nordnet och Wistrand advokatbyrå. 

Cristina Lugaro
Investerarrelationer 
Cristina ansvarar för bolagets investerarrelationer och försäljning. Tidigare har Cristina arbetat på bl.a. Ress Capital, Fortis, BNP Paribas och Alfred Berg. 

Värdeutveckling

Aktuellt

Christoffer i DI Börsmorgon om aktuella case samt synen på höglönsamma nordiska sparbanker (Augusti 2023)
Se klippet

Roos om diversifiering via lång/kort-strategin

Stefan Roos i Affärsvärlden-intervju om vikten av diversifiering och "fullträffarna" i kortboken (Juni 2023)
Läs mer här

"Timingen är perfekt" 

Stefan Roos besökte DI Börsmorgon och diskuterade bl.a. vår syn på cykliska konsumentbolag. (Mars 2023)
Se klippet 

Origo får fint hållbarhetspris

Origo Fonder blev vinnare när Capital Finance International (CFI) utsåg Bästa Hållbara Alternativa Förvaltare i Norden 2020

Fondpresentation

Månadsrapport

Är du intresserad av en månatlig uppdatering på fondens utveckling?

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonder kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i våra fonder bör ses som en långsiktig investering.

Kontakt

Origo Fonder AB
c/o KG10, Kungsgatan 8
111 43 Stockholm
kundservice@origofonder.se