ORIGO FONDER

Specialister på nordiska småbolag

Läs mer »  

 

TILLVÄXT, INNOVATION OCH MÅNGFALD
  • Nordiska småbolagsmarknaden är attraktiv och präglas av bra tillväxt, innovation och en mångfald av sektorer
  • Samtidigt är den i viss mån en ineffektiv marknad med brist på information. Av Nordens 1400 småbolag täcks endast omkring 20% av analytikerkåren
  • Kombinationen av en högintressant marknad och samtidigt underanalyserade bolag skapar unika förutsättningar att skapa mervärde genom egen analys
  • Vi på Origo är passionerade småbolagsspecialister. Vi har ett omfattande kontaktnät i regionen och genomför hundratals analyser och bolagsbesök varje år. Vi tror på specialisering, genuint aktiv och långsiktig förvaltning och ett sunt risktagande

ORIGO VÄXER

Juni 2021
Origo växer och har rekryterat Christoffer Ahnemark från Aktiespararna! Läs mer »  

VÅR APPROACH

Fokus: Specialiserade på noterade mikro- och småbolag  i Norden

Strukturerad process: Djuplodande analys - söker efter undervärderade kvalitetsbolag med långsiktiga värdedrivare

Hållbarhet: Fullt ut ingrerad Impact-analys. Vi undviker vissa sektorer och prioriterar de som bidrar till en positiv omställning 

Engagemang: Pro-aktiv och konstruktiv dialog med bolagen och andra ägare 

Sunt risktagande: Kalkylerad bolagsspecifik risk där vi har ett mervärde, minimerar och optimerar marknadsrisken 

NYHETER

2016 > 03

Origo Capital erhöll den 11 mars 2016 tillstånd av Finansinspektionen att genomföra förändringar för Quest 1. Förändringarna är en del i vårt ständiga arbete med att utveckla och förtydliga vårt erbjudande. Inriktningen och  risknivån är oförändrad, men fonden har numera ett något bredare investeringsmandat och kan exempelvis lättare skydda sig mot kursnedgångar. Samtidigt har vi tagit bort möjligheten att införa en köp/sälj-avgift då det ändå aldrig har varit aktuellt. Läs mer om samtliga justeringar i kundbrevet och fondbestämmelserna.
Kundbrev >>
Fondbestämmelserna >>

Läs hela inlägget »

Här är den senaste månadsrapporten för februari, där vi bl.a. kommenterar utvecklingen i fondens största innehav B&B Tools. Hämta månadsrapporten >>
 

Läs hela inlägget »

FONDEN - ORIGO QUEST 1 

  • Prisbelönt hedgefond med inriktning mot hållbara småbolag
  • Konkurrenskraftig avkastning och begränsad börskorrelation
  • Erfaret team, specialiserade på småbolagsförvaltning sedan början på 90-talet
Läs mer  »  
PRESTIGEFULLT HÅLLBARHETSPRIS TILL ORIGO 

Maj 2020 
Origo Fonder blev vinnare när Capital Finance International (CFI) utsåg Bästa Hållbara Alternativa Förvaltare i Norden 2020. 
Läs mer »  

ORIGO QUEST 1 UTSEDD TILL EN AV EUROPAS BÄSTA ALTERNATIVA FONDER

November 2019
Origo Quest 1 blev en av vinnarna på HFM European Emerging Manager Awards 2019. Fonden vann klassen för aktieinriktade hedgefonder under 100 miljoner USD. 
Pressmeddelande (PDF)

Läs mer om fonden »  

AKTUELL FONDPRESENTATION

MÅNADSBREV

Är du intresserad av en månatlig uppdatering på fondens utveckling?

ENGAGEMANG

rapporter

kontakt

Origo Fonder AB
Birger Jarlsgatan 18
114 34 Stockholm

kundservice@origofonder.se


 

riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonden kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i Origo Quest 1 bör ses som en långsiktig investering.