origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Inspirerade av småbolagens möjligheter.
Styrda av analysdrivet risktagande.

Kombinationen av en attraktiv och tillväxtorienterad investeringsregion, ett stort urval av bolag och många felvärderade och missuppfattade bolag innebär en betydande avkastninsgpotential för oss som fokuserar på Norden och främst små och medelstora bolag.  Genom egen analys och självständigt tänkande...

Läs mer » 

Våra strategier

Avkastning per 2024-06-30

Origo Quest A
NAV 229,788001
Hittills i år (%) 3,0
12 månader (%) 9.6
Sedan start 2013 (%) 157,0


Mer om fonden »  

Origo Seleqt A
NAV 111,327039
Hittills i år (%) 16,2
12 månader (%) 15,5
Sedan start 2022 (%) 11,3


Mer om fonden »  

Nyheter

2024 > 05

Marknadskommentar - Norden visar styrka

Den globala tillväxtstatistiken har fortsatt att överraska på uppsidan och på de flesta marknader fortsätter samtidigt nedgången i inflationen. Undantaget är USA där prisökningstakten är högre än väntat. Marknadens tolkning är ändå att det framöver finns utrymme för räntesänkningar i Europa, vilket är en bedömning som vi delar.

Rapportsäsongen är i full gång och i skrivande stund kan vi konstatera att vinsterna har överträffat prognoserna medan omsättningen har kommit in lägre än väntat. Det är för tidigt att dra några större slutsatser, men att omsättningen är svag känns inte speciellt överraskande givet var vi är i konjunkturcykeln. Mer överraskande är det att de nordiska vinsterna håller upp så väl, och för Sverige specifikt är den än mer intressant då prognoserna, tvärtemot USA och övriga Norden, har justerats upp inför rapportperioden.

Världsindex föll med 3,4% medan de nordiska börserna hade en mer neutral utveckling. Småbolagen (VINX Small Cap SEK NI) steg å andra sidan samtidigt med 0,3%. Hittills i år har konjunkturstabila sektorer som hälsovård och dagligvaror gått starkast medan räntekänsliga bygg och fastighetsaktier ligger i botten.

ORIGO QUEST

Fondens utveckling och fokus

Origo Quest tappade -0,9% under månaden. Senaste halvåret har fonden stigit med 12,3% och sedan start uppgår avkastningen till 154,9% vilket motsvarar 8,7% per år. Lång/kort-spreaden var negativ under månaden givet en svag utveckling i långboken, där framför allt New Wave och Hanza kostade. Kortboken gav ett svagt positivt resultat under månaden, såväl som YTD.

Munters Q1-rapport var solid, där både orderingången och vinstmarginalerna överraskade marknaden på uppsidan. Omsättningen växte organiskt med 7% (11% totalt) drivet av bland annat affärsområdet Datacenters. Orderingången var än mer imponerande med en uppgång på 32% för koncernen. Delar av analytikerkåren har varit skeptiska till Munters marginalmål senaste året, men har i allt väsentligt haft fel så här länge och vi ser nu uppjusteringar av vinstprognoserna för 2024 och 2025. Vi bedömer vidare att bolagets framgångsrika transformation fortsätter och tror att mjukvara, sensorer och kontrollsystem får en ännu viktigare roll i framtiden.

ORIGO SELEQT 

Fondens utveckling och fokus

Origo Seleqt steg med 2,1% under april. Uppgången senaste halvåret uppgår till 29,0%, ungefär 3%-enheter bättre än den nordiska småbolagsmarknaden. Medicover, Freetrailer och Nolato bidrog positivt, medan Hanza, Europris och New Wave påverkade månadsavkastningen negativt.

Ett av fondens stora utropstecken senaste året, med en aktieuppgång på över 80%, är danska NKT. Bolaget, som är ett av världens ledande bolag på högspänningskablar, har senaste åren investerat kraftigt och skördar nu framgångarna av detta. NKT gynnas av den starka elektrifieringstrenden och har blivit en vinnare när nya energisystem ska kopplas ihop med gamla elnät. NKT, som faktiskt var det första bolaget som Origo investerade i efter lanseringen av fonden Origo Quest 2013, levererade hela 36% organisk tillväxt och ett nytt rekord gällande rörelseresultatet under 2023, och framtidsutsikterna är alltjämt ljusa. Exempelvis så tecknade NKT nyligen en order på hela 40 miljarder till ett tyskt bolag för att kunna genomföra en energiomställning. Börsvärdet har svällt och efter uppvärderingen till ett P/E på över 20X för nästa år - på en rekordvinst - ser vi dock att risken härifrån har ökat. Vi har därför tagit hem en del av vinsten för att finansiera nya investeringar.

Hittills i år ser vi stora skillnader i kursutvecklingen på de nordiska börserna och på sektornivå. Mönstret från förra året verkar upprepa sig. Danska börsen har klivit över 15% medan den finska harvar kring nollstrecket. Bank och finans har lett uppgången så här långt, medan fastigheter och framför allt energi har haft det svårt att hänga med.

På Origo väljer inte bolag utifrån någon landsstrategi utan baserar alla val på bolagsspecifik risk/reward, men vi kan konstatera att fonderna i dagsläget har en tydlig bias mot Sällanköpsvaror. Efter den pandemidopade superefterfrågan 2021 byggdes det upp stora lager av exempelvis fritidsprodukter och andra kapitalvaror hos distributörer och butiker. När det sedan visade sig att den efterfrågan inte var realistisk blev det ”stopp” i nyförsäljningen för många bolag och värderingsmultiplarna sjönk dramatiskt.

Vi tror att första halvåret 2024 markerar en botten på lagercykeln för flertalet av bolagen inom sektorn.  En annan favoritsektor just nu är Hälsovård. Stabil underliggande efterfrågan, i flera fall tydliga tecken på normalisering efter pandemirelaterade störningar, samt historiskt låga värderingar är några av våra argument.

Hittills i år har flera av fondernas största nyinvesteringar skett inom denna grupp av bolag (Elekta, Raysearch, Alk-Abello mfl.) 

/Team Origo

Läs hela inlägget »

Aktuellt

Stefan gästar Trading Direkt för att diskutera marknad, aktuella teman och utvalda aktier inom  hälsovårdssektorn. (Mars 2024)
Se klippet

Roos om aktuella case i QUEST

Stefan Roos i Placera-intervju om aktuella teman och investeringar i Origo QUEST (Januari 2024)
Läs mer här

"Det blir en ganska bra rapportsäsong" 

Stefan Roos besökte DI Börsmorgon och lyfte vår syn på rapporterna (Oktober 2023)
Se klippet 

Origo får fint hållbarhetspris

Origo Fonder blev vinnare när Capital Finance International (CFI) utsåg Bästa Hållbara Alternativa Förvaltare i Norden 2020

Fondpresentation

Månadsrapport

Är du intresserad av en månatlig uppdatering på fondens utveckling?

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonder kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i våra fonder bör ses som en långsiktig investering.

Kontakt

Origo Fonder AB
c/o KG10, Kungsgatan 8
111 43 Stockholm
kundservice@origofonder.se