origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Inspirerade av småbolagens möjligheter.
Styrda av analysdrivet risktagande.

Kombinationen av en attraktiv och tillväxtorienterad investeringsregion, ett stort urval av bolag och många felvärderade och missuppfattade bolag innebär en betydande avkastninsgpotential för oss som fokuserar på Norden och främst små och medelstora bolag.  Genom egen analys och självständigt tänkande...

Läs mer » 

Våra strategier

Värdeutveckling

ORIGO QUEST A
Mars
+3,5%
2024 YTD (2024-04-11)
-0,5%
Sedan start 2013
+157,2%
Mer om fonden »  

ORIGO SELEQT A
Mars
+6,8%
2024 YTD (2024-04-11)
+9,3%
Sedan start 2022
+4,7%
Mer om fonden »  

Nyheter

2017

Quest tappade 3,68%. Korta positioner bidrog positivt medan dse långa gav ett negativt bidrag. Marknadens utveckling i år har varit tudelad. Cykliska storbolag har gått starkt medan domestika småbolag som grupp har legat kvar på oförändrade nivåer. Läs mer >>
 

Läs hela inlägget »

Värdet på Quest 1A minskade med 2,2% under oktober. Månaden har präglats av stora kast, i spåren av Q3-rapporterna. På minussidan hittar vi några långa positioner, bl.a. Lindab och Gunnebo och på plussidan återfinns två korta positioner. Läs mer >> 


Du prenumerar väl på månadsbrevet? >>

Läs hela inlägget »

Quest steg med 4,2% under september. NKT, som vi nyligen ökade innehavet i, rekylerade tillbaka och bidrog starkt. Läs mer >>

Läs hela inlägget »

Ny intervju ute med Stefan Roos och Carl Rydin, där de bland annat kommenterar avkastningen YTD och några av fondens viktigaste investeringar.
Läs mer >> 

Frågor eller feedback: anders.nilsson@origocapital.se
 

Läs hela inlägget »

Quest föll med 1,96% under augusti. Utvecklingen förklaras till stor del av nedgången i kärninnehaven NKT och Cherry. Läs mer >>  

Läs hela inlägget »

Quest steg med 0,12% under juli. Hittills i år har fonden stigit med 2,04%. Ett av fondens långa innehav, Pricer, meddelade i mitten på juli att man fått en order på 70 MSEK från USA. Vi är imponerade då...Läs mer  >>
 

Läs hela inlägget »

  "Nya Lindab" torde ha rörelsemarginaler på 13-15 % i stället för dagens 7-8 % om ledningen till fullo applicerar denna strategi." Läs mer om fondens utveckling och investeringar i Halvårsredogörelsen 2017 >>

Läs hela inlägget »

Quest tappade marginellt under juni (-0,2%) och har hittills i år stigit med 1,9%. Korrelationen mot börsen är alltjämt mycket låg. Läs mer om fondens utveckling och specifikt om en av fondens senaste positioner. 
Hämta månadsbrevet >> 
 

Läs hela inlägget »

Om cirka tre veckor kommer Quest och andra aktieägare i B&B Tools få ännu ett bolag i portföljen. "Momentum Group" kommer då delas ut samtidigt som kvarvarande del byter namn till Bergman & Beving. Vi är mycket positiva till att denna renodling av handelskonglomeratet B&B Tools nu sker och att transformationen går in en ny fas.

Historien har visat att renodlade företag utvecklas bättre än konglomerat. Bloombergs "avknoppningsindex" har exempelvis stigit dubbelt så mycket som breda S&P 500 under de senaste tio åren. Ett annat exempel är att se på vad "B&B-gruppen" själva har gjort historiskt. I början av 2001 fanns ett bolag; Bergman och Beving med ett börsvärde på cirka 3 mdr. Efter att ha knoppat av Addtech och Lagercrantz och där Addtech senare i sin tur knoppade av Addlife, har det totala börsvärdet stigit till 25 mdr. En enorm utveckling - i en bransch som i mångt och mycket växer i takt med BNP.

Som ägare driver vi gärna renodlingsspåret och det finns ett antal fundamentala skäl till det:

1) Engagemanget från ledning och personal tenderar att öka i en renodlad strukturer 
2) Renodlingen ger snabbare och bättre positionerade bolag - som bättre kan utnyttja affärsmöjligheter
3) Minskar komplexiteten - vilket skapar möjligheter för en framgångsrik förvärvsstrategi, minskar kostnaderna och underlättar när man skall genomföra förbättringsåtgärder
4) Ökad transparens ger ofta en mer rättvis värdering/ bedömning av aktiemarknaden
5) Underlättar för ägarna när det gäller möjligheten att anpassa sitt ägande efter eget önskemål

Quest började investera i B&B Tools strax efter det att Ulf Lillius tillträdde som VD i slutet på 2012. Vi såg en stor potential i det omstruktureringsprogram som ledningen inledde, och vi såg även att det rimligtvis borde följas upp med ett antal åtgärder. En av de viktigaste följd-åtgärderna var en minskning av det stora och - enligt oss - redan då omoderna butiksnätet inom Tools-kedjan. Vi ville också se, och här delade ledningen vår syn, att man så snart som möjligt skulle återgå till en förvärvsdriven strategi inom den välskötta och lönsamma varumärkes-delen av B&B. Ledningen har sedan dess drivit en framgångsrik decentraliseringsstrategi vilket har tagit rörelsemarginalen från 3% till omkring 6%. I takt med att kassaflödet har förbättrats har också den då stora nettoskulden försvunnit och bolaget står idag väl rustat för att börja gå på offensiven. Stort tack Ulf Lillius & Co, ni har verkligen gjort ett bra jobb!

Fas 2 i transformationen börjar enligt oss den 21 juni, då Momentum Group noteras som eget bolag.
Momentum blir ett renodlat återförsäljarbolag  inriktat på industriförnödenheter. Ebit-marginalen ligger i dagsläget på knappa 4%. Det är inte godkänt. Inom bolaget finns dock både underpresterare och högpresterare. En smartare och enklare logistiklösning inom underpresteraren Tools-kedjan är den kanske viktigaste värdedrivaren framåt. Detta hade sannolikt varit mer eller mindre omöjligt i den gamla B&B Tools-strukturen. Mer fokus på e-handel och en anpassning av den geografiska fysiska närvaron är andra åtgärder som kommer stärka lönsamheten framöver.

Det kvarvarande bolaget, med det nya namnet Bergman & Beving,  är redan inne i tillväxtfasen.  Starka produktbolag, med bla. Essve i spetsen, växer idag snabbare än marknaden med god lönsamhet. Här förväntar vi oss en internationalisering drivet av en kombination av organisk tillväxt och nya förvärv. Runt produktbolagen finns även en viss grossistverksamhet kvar, och här ser vi goda möjligheter att man ur denna verksamhet kan skapa nya varumärken som på sikt kan bli egna produktbolag.


B&B Tools har varit ett av fondens största innehav de senaste fyra åren. Givet ovan nämnda renodling och den vinstutveckling som med hög sannolikhet uppstår när komplexiteten minskar, ser vi mycket positivt på potentialen även de kommande 3-5 åren.

/Stefan Roos
072-588 5200


 

Läs hela inlägget »

Det har varit full fart på Origo Capital under 2017 och det finns såklart massor av saker att ta upp. Här kommer ett axplock av vårens viktigaste händelser i fondbolaget.
 

  • Fortsatt stark tillväxt i antalet kunder och förvaltat kapital. Under 2016 växte det förvaltade kapitalet med 60%. Hittills i år har tillväxten fortsatt i samma takt och AuM summererar per 31/5 till 795 mkr.
  • Origo Capital har erhållit flera utmärkelser under våren, bl.a. blev vi utsedda till "Best Mid Cap Investment Firm - Nordic Region" av Acqusition International.
  • Carl Rydin har anställts som analytiker och medlem av fondens investeringsteam. Carl kommer närmast från den framgångsrika New York-baserade hedgefonden Lucerne Capital. Samtidigt har Staffan Östlin valt att gå vidare till nya utmaningar. Vi tackar Staffan för hans goda bidrag till fondens utveckling och önskar honom lycka till.
  • Origo möter ett allt större intresse från utländska professionella investerare. Vi är därför mycket glada över att nyligen ha inlett samarbeten med representanter i bl.a. Danmark och Storbritannien.
För mer frågor, kontakta Anders Nilsson (IR) 076-843 0509
Läs hela inlägget »

Quest steg med 0,22% under maj, vilket innebär att fonden är upp drygt 2% hittills i år. 
Hämta månadsbrevet >>

Läs hela inlägget »

Origo Capital har rekryterat Carl Rydin som ny Investment Analyst. Carl kommer stärka upp investeringsteamet bakom fonden Quest, tillsammans med Stefan Roos och Staffan Östlin.  Carl kommer närmast från New York-baserade Lucerne Capital.
Läs mer >> 

Frågor: Anders Nilsson, Head of IR
Tel. 076-8430509 

 

Läs hela inlägget »

"Quest föll med 0,89% under april. Börstrenden har varit uppåtgående, drivet av starka delårsrapporter och kursreaktionerna har varit relativt stora åt båda hållen. Ett av våra bolag som vi tycker levererade en riktigt bra rapport var Invisio" Läs mer >>

Läs hela inlägget »

Minsta investering i C-klassen blir 1 000 kr
Nu ändrar vi fondbestämmelserna i Quest 1. Vi gör det för att förbättra möjligheterna för investerare som vill placera mindre belopp i fonden.

Fonden har tre olika andelsklasser, A, B och C.
C-klassen är främst riktad till privatpersoner som vill investera via distributörer. Tidigare var lägsta möjliga initiala belopp SEK 100.000 med SEK 25.000 som lägsta möjliga tilläggsinvestering. Detta är nu ändrat så att lägsta möjliga initala investering i C-klassen är SEK 1.000 och lägsta möjliga tilläggsinvestering också är SEK 1.000.

Finansinspektionen har godkänt ändringarna den 9  mars 2017.

Hämta nya fondbestämmelserna här >>
Läs mer i Kundbrevet >>
 
Bästa hälsningar,

Origo Capital

Läs hela inlägget »

Quest gick upp med 2,89% under februari, och hittills i år är fonden upp med 6,41%. Hämta månadsbrev >>

 

Läs hela inlägget »
placera placera

Placera.se har nyligen uppärksammat Origo och gjort en analys över Quest:

"...det finns hedgefonder som balanserar mellan börsens upp- och nedgångar på ett förträffligt sätt. En av de framgångsrika är Origo Quest 1, som har levererat en riktigt bra avkastning sedan starten."

Läs hela artikeln >>

Läs hela inlägget »

Quest gick upp med 3,41% under januari. Portföljbolaget Qliro överraskade positivt resultatmässigt och kommunicerade en ny strategi som bör skapa bra aktieägarvärde. Läs mer i månadsbrevet >>

Läs hela inlägget »

Nu är Årssammanfattningen för 2016 klar: 

"2016 var Origos fjärde år och vi kan konstatera att fonden fortsatte att leverera ett resultat för helåret väl i linje med de långsiktiga finansiella målen. Avkastningen för 2016 blev 13,8% vilket innebär att årsavkastningen sedan start uppgår till knappt 18%." 
Hämta hela rapporten >> 


 

Läs hela inlägget »

Origo har erhållit den fina utmärkelsen "Hedgefund manager of the Year Sweden 2016" av Wealth & Finance. 

Om Wealth & Finance:
W&F bevakar den globala fondmarknaden och erbjuder olika analyser och nyhetstjänster till fler än 130.000 institutioner och privatinvesterare i hela världen.
Vinnare i W&F Awards utses genom en kombination av röster från välrenommerade fondanalytiker/partners och från egen fondanalys. Målet är att uppmärksamma de  "the brightest, best performing and most deserving companies and individuals from across the funds and investment landscape."

/stefan.roos@origocapital.se

Läs hela inlägget »

Quest tappade 0,24% under december, vilket innebar att avkastningen under 2016 uppgick till 13,8%. Grieg Seafood och B&B Tools är exempel på två bolag som har bidragit starkt till fondens utveckling, medan bl.a. Doro har haft ett jobbigt år. Hämta månadsbrevet >>

Läs hela inlägget »

Aktuellt

Stefan gästar Trading Direkt för att diskutera marknad, aktuella teman och utvalda aktier inom  hälsovårdssektorn. (Mars 2024)
Se klippet

Roos om aktuella case i QUEST

Stefan Roos i Placera-intervju om aktuella teman och investeringar i Origo QUEST (Januari 2024)
Läs mer här

"Det blir en ganska bra rapportsäsong" 

Stefan Roos besökte DI Börsmorgon och lyfte vår syn på rapporterna (Oktober 2023)
Se klippet 

Origo får fint hållbarhetspris

Origo Fonder blev vinnare när Capital Finance International (CFI) utsåg Bästa Hållbara Alternativa Förvaltare i Norden 2020

Fondpresentation

Månadsrapport

Är du intresserad av en månatlig uppdatering på fondens utveckling?

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonder kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i våra fonder bör ses som en långsiktig investering.

Kontakt

Origo Fonder AB
c/o KG10, Kungsgatan 8
111 43 Stockholm
kundservice@origofonder.se