origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Inspirerade av småbolagens möjligheter.
Styrda av analysdrivet risktagande.

Kombinationen av en attraktiv och tillväxtorienterad investeringsregion, ett stort urval av bolag och många felvärderade och missuppfattade bolag innebär en betydande avkastninsgpotential för oss som fokuserar på Norden och främst små och medelstora bolag.  Genom egen analys och självständigt tänkande...

Läs mer » 

Våra strategier

Avkastning per 2024-06-30

Origo Quest A
NAV 229,788001
Hittills i år (%) 3,0
12 månader (%) 9.6
Sedan start 2013 (%) 157,0


Mer om fonden »  

Origo Seleqt A
NAV 111,327039
Hittills i år (%) 16,2
12 månader (%) 15,5
Sedan start 2022 (%) 11,3


Mer om fonden »  

Nyheter

2020

Riskkapitalbolaget EQT har lagt ett kontantbud på Recipharm. Erbjudandet ligger på 220 kronor per aktie och motsvarar en premie på 23% jämfört med fredagens stängningskurs. Sedan årsskiftet, med dagens uppgång inräknad, är aktien upp med 66,5%. 
Recipharm är Origo Quest 1 största innehav, motsvarande 9,6% per sista november. Investeringen skedde för 2,5 år sedan och budkursen innebär ungefär en dubbling på investerat kapital. Förvaltarteamet kommer nu analysera budet.  I månadsbrevet för juni 2018 kommenterade vi investeringen så här: 

Juni 2018
"Recipharm är ett nygammalt innehav i fonden. När vi valde att sälja av Recipharm 2015 såg vi framför oss en utmanade period med ett stort investeringsbehov och pressade marginaler. Nu är läger helt annorlunda och vi har därför valt att investera på nytt i bolaget.  Dessutom är värderingen nu avsevärt lägre. Recipharm äger och driver läkermedelsfabriker genom outsourcingavtal med läkemdelsbolagen. Risken i verksamheten bedömer vi som låg då man har över 200 kunder fördelat på 20 fabriker. Förutom låga underhållsinvesteringar och högre operationell effektivitet framöver ser vi fortsatta förvärv som den viktigaste värdedrivaren. Om bolaget de närmaste åren växer i linje med sin histortiska tillväxt och samtidigt återställer rörelsemarginalen till 12-13% bör aktien värderas till runt 180-200 kr." 

/Stefan Roos, CIO tel. 072-5885200


 

Läs hela inlägget »

Origo Quest 1 steg med 3,8% under månaden, vilket ger 13,6% YTD. 

"Sedan våren 2017 har HVAC (Heating, Ventilation och Air Conditioning) varit ett prioriterat område för oss, drivet av ökad reglering för inomhusklimat och en stark kundefterfrågan på gröna lösningar..."
Ladda upp rapporten 

Läs hela inlägget »

Oktober blev en turbuelnt månad, präglat av svagare konjunktursignaler från Europa, nervositet inför prersidentvalet och en blandad rapportperiod med ökad volatilitet. 
Hämta rapporten >>

Läs hela inlägget »

Nytt nummer av INSIGHT!
Carl Rydin delar med sig av sina tankar kring året som gått, vart ESG är på väg, och mycket annat. Hämta INSIGHT

Läs hela inlägget »

Origo Quest 1, Jan-Sept

 • Mycket turbulent period, kraftigt påverkad av pandemin
 • Quest har stigit med 15,9% hittills i år
  • NHX Equity (hedgefondsindex) är upp med 6,3%
  • Nordiska småbolagsindex är upp med 4,9%
 • Väsentligt lägre risk än småbolagsmarknaden
  • 12,% nedsidevolatilitet jmf. med 23,8% för index
 • Positiv avkastning i både långa och korta innehav
 • Nettoexponering på 42% 
Ladda upp rapporten
Läs hela inlägget »
"Origo Quest 1 steg med 3,5% vilket innebär en uppgång på 15,9% hittills i år. Fondens långa investeringar utvecklades bättre än marknaden..."
Läs mer >> 
Läs hela inlägget »
Origo Quest 1 steg med 2,4%. Totalt sett bidrog de långa investeringarna positivt medan de blankade innehaven påverkade något negativt. På sektornivå fortsatte fondens Miljöteknikposition att utvecklas mycket väl...Hämta rapporten >> 
Läs hela inlägget »

"En av börshistoriens längsta uppgångar (2009-2020) fick ett dramatiskt slut i mars 2020. Covid-19 innebar en global hälsokris och ett finansiellt kaos av sällan skådat slag...." 

Ladda ner rapporten här >> 

Läs hela inlägget »

Vi har bytt namn från Origo Capital till Origo Fonder. Vi tycker att det nya namnet är tydligare och bättre visar vår ambition framåt. Vårt investeringsfokus på hållbara affärsmodeller och värdeskapande förändringar ligger dock fast. Välkommen till Origo Fonder! 

Läs hela inlägget »

Origo Quest 1 steg med 6,8% i juli. Hedgefondsindex steg samtidigt med 1,4%. Under  juli har fonden fortsatt att öka i Recipharm som numera är fondens största innehav. Hämta rapporten >>

Läs hela inlägget »

Efter två urstarka börsmånader präglades juni av nervositet och volatilitet. Statistiken och nyhetsflödet var väldigt splittrad. Å ena sidan dundrade det in rekordsvaga makrosiffror samtidigt som pandemin fortsatte att öka på global nivå. Å andra sidan valde flera länder och industrier att öppna upp och flera aktivitetsindex och ledande indikatorer vände norrut. Världsindex slutade på +2,5% under månaden. Nordiska småbolag hängde på trenden och klättrade 1,7%... Fortsätt läsa... (PDF)

Läs hela inlägget »

Origo Quest 1 har blivit nominerade till det prestigefulla priset
HFM European Performance Award 2020.

"Vi är mycket hedrade och stolta, inte minst med tanke på att priset baseras på långsiktiga förvaltningsresultat (5 år) och att vår fond tillhör den kanske tuffaste kategorin; aktiehedgefonder under USD 500m"
/Team Origo


 

Läs hela inlägget »

Med en vecka kvar till midsommar kommer här en uppdatering på fondens utveckling under första halvåret. Läs mer om utvecklingen, nya investeringar och vår stärkta hållbarhetsinriktning här >>
Sommaruppdatering 2020
Trevlig midsommar!
Team Origo

Läs hela inlägget »

Origo Quest 1 steg med 6,4 %. Hedgefondsindex steg samtidigt med 1,4 %. Sedan start är fonden upp med 89,1 % och NHX Equity med 41,7 %. Fondens s.k. nedside-risk (down-side volatility) har i år legat på 14 % vilket kan jämföras med Nordiska småbolagsindex där motsvarande risk på nedsidan har varit 28 %.

Ladda ner (PDF)

Läs hela inlägget »

2020-05-28

Best Sustainable Alternative Investment Manager - Nordics 2020! 

Origo Capital har tilldelas utmärkelsen Best Sustainable Alternative Investment Manager Nordics 2020 av Capital Finance International (CFI).

"Vi är glada, överraskade och mycket hedrade över att få det här erkännandet. Hållbarhet i vår modell handlar om att investera i hållbara och värdeskapande bolag som möter framtidens möjligheter och behov, och priset sporrar oss helt klart att fortsätta på den inslagna vägen. Jag vill också passa på att tacka vårt Advisory Board med Sasja Beslik och Ulrika Wiklund i spetsen som har bidragit substantiellt!"
/Stefan Roos, CIO

Läs hela inlägget »

I fondens månadsrapport för april kan du bl.a. läsa om två nya innehav i fonden samt hur vi tacklar de fortsatta effekterna av covid-19.

Ladda ner (PDF)

Läs hela inlägget »
Etiketter: månadsrapport

Se nedan sammanfattning av hur vi väljer att agera under rådande börsoro.

Origo Quest 1 – Update mars 2020 (PDF)

Läs hela inlägget »

Det nya Coronavirusets spridning utanför Kina och dess förväntade konsekvenser på den globala tillväxten bidrog till att trycka ned aktiemarknaden i slutet på februari. I vår månadsrapport för februari beskriver vi hur vi agerat i detta läge, samt hur vi ser på riskerna och möjligheterna framöver.

Ladda ner (PDF)

Läs hela inlägget »

Ladda ner vår månadsrapport för januari 2020: 

Ladda ner (PDF)

Läs hela inlägget »

Quest 1 stängde 2019 med en uppgång på 12,6%. Hedgefondsindex gav samtidigt en värdeökning på 6,3%. Läs mer om fondens utveckling och de viktigaste förändringarna i 2019 Full Year Update

Läs hela inlägget »

Aktuellt

Stefan gästar Trading Direkt för att diskutera marknad, aktuella teman och utvalda aktier inom  hälsovårdssektorn. (Mars 2024)
Se klippet

Roos om aktuella case i QUEST

Stefan Roos i Placera-intervju om aktuella teman och investeringar i Origo QUEST (Januari 2024)
Läs mer här

"Det blir en ganska bra rapportsäsong" 

Stefan Roos besökte DI Börsmorgon och lyfte vår syn på rapporterna (Oktober 2023)
Se klippet 

Origo får fint hållbarhetspris

Origo Fonder blev vinnare när Capital Finance International (CFI) utsåg Bästa Hållbara Alternativa Förvaltare i Norden 2020

Fondpresentation

Månadsrapport

Är du intresserad av en månatlig uppdatering på fondens utveckling?

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonder kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i våra fonder bör ses som en långsiktig investering.

Kontakt

Origo Fonder AB
c/o KG10, Kungsgatan 8
111 43 Stockholm
kundservice@origofonder.se