origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web
ORIGO SELEQT
Små bolag.
Stora möjligheter. 

Analysdriven småbolagsfond som investerar i oupptäckta
kvalitetsbolag i Norden.

 

Specialister på småbolag

Vi tror att den nordiska småbolagsmarknaden är en av de mest intressanta aktiemarknaderna i världen. Men trots att nordiska småbolag historiskt har utklassat de flesta andra aktiemarknader så är flertalet av bolagen fortfarande underanalyserade, vilket kan förklaras av att bankernas analysavdelningar och de institutionella ägarna oftast fokuserar på de större bolagen. För Origo är detta en enorm möjlighet. Kombinationen av en attraktiv och tillväxtorienterad investeringsregion, ett stort urval av bolag och många undervärderade och missuppfattade bolag innebär en betydande avkastninsgpotential för oss som utpräglade småbolagsspecialister.
Läs mer » 

Våra strategier

Nyheter

2023 > 03

Välkommen att delta på en lunchpresentation med fokus på ORIGO QUEST, en absolutinriktad hedgefond lång/kort, inriktad på kvalitativa nordiska småbolag, och hur fonden kan bidra positivt till en väldiversifierad pensionsportfölj.
 
Stefan Roos, Managing Partner och CIO på Origo Fonder, kommer att presentera fondstrategin och möjligheter som finns på den nordiska småbolagsmarknaden. 
 
När: onsdag 12 april kl. 12:00  
Var: KG10, Kungsgatan 8, Stockholm


Origo Fonder – 10 år med fokus på småbolag

För 10 år sedan startade Origo Fonder en av Nordens första hedgefonder, ORIGO QUEST, med fokus på nordiska småbolag. Marknaden saknade en fond med en strategi som strävade efter att kunna fånga upp de enastående möjligheter som småbolagsmarknaden erbjuder och samtidigt hantera riskerna mer effektivt. Aktieliknande avkastning till lägre risk och begränsad börskorrelation var målet.
 
Sedan fondstart i 2013 har ORIGO QUEST levererat 9,2 % årlig avkastning med ett marknadsbeta av 0,4. Den riskjusterad avkastning sedan start har därmed överstigit börsens och småbolagsindex med god marginal. 
 
Vi kommer även under mötet att kortfattat presentera vår nya småbolagsfond ORIGO SELEQT där vi fokuserar särskilt på oupptäckta eller missuppfattade bolag med goda möjligheter att genomföra en fundamental tillväxtresa.


Anmälan

Säkra din plats genom att anmäla dig nedan eller direkt till cristina.lugaro@nrp.no senast den 6 april 2023.

Läs hela inlägget »

Marknadskommentar

Under månaden har det kommit statistik som tyder på att både USA:s och Kinas ekonomi har vänt upp. I Europa överväger fortfarande nedåtriskerna, men som vanligt fokuserar aktiemarknaden mer på vad som händer utanför Europa. Starka makrosiffror betyder ökade risker för att den höga inflationen blir svårare att bekämpa och den amerikanska 10-årsräntan, som för ett år sedan handlades runt 1,8 %, steg till över 4 %. Ränteuppgången sänkte börshumöret i slutet på månaden och den amerikanska börsen (S&P500) föll med 2,6 % och pressade ned Världsindex med 1,7 %.

I Norden steg dock samtliga börser, drivet bland annat av starka företagsrapporter. Nordiska småbolagsindex avancerade med 0,8 %.

ORIGO QUEST

ORIGO QUEST steg med 1,1 % i februari. Sedan starten 2013 uppgår den årliga avkastningen därmed till 9,2 %. Både de långa och korta positionerna bidrog positivt till avkastningen. De innehav som bidrog mest i långa boken var Spar Nord, Bilia och Coor. Negativa bidrag kom främst från Grieg Seafood och Freetrailer. I den korta delen av portföljen så gav svenska och norska råvarurelaterade bolag de bästa bidragen och inget innehav påverkade nämnvärt negativt.

Vår danska VVS-grossist A&O Johansen presenterade nya rekord i sitt bokslut. Såväl intäkter som resultat ökade kraftigt under det fjärde kvartalet. Bolaget fortsätter att ta marknadsandelar och det nya robotlagret är färdigställt och redo för ännu större volymer. Trots rekord i såväl intäkter, resultat som utdelning under 2022 är A&O-aktien långt ifrån rekordnivåerna kursmässigt. Tvärtom, tappade aktien efter bokslutet. Detta i spåren av en försiktig prognos inför 2023. Bolaget har en historia av konservativa prognoser och även om aktivitetsnivån inom VVS-branschen dämpas under 2023 kvarstår behovet av service och underhåll. Värderingen var låg redan innan bokslutet och A&O-rörelsen värderas nu mycket försiktigt relativt sin kvalitet, tillgångsbas och kassaflödesprofil. Vår övertygelse är att långsiktiga investerare kommer bli belönade i A&O, den viktiga ingrediensen i sammanhanget är tid och tålamod.

Fondens nya långa innehav Bilia, som vi skrev om i förra månadsrapporten, släppte en rapport som var ett styrkebesked och i linje med vår investeringstes. Omsättningen steg med 21 % vilket förklaras av förbättrad tillgång till nya bilar och en god tillväxt inom den så viktiga serviceaffären.

Teknikföretaget Freetrailer kom med en kvartalsrapport som inte nådde upp till marknadens förväntningar. Avvikelsen, enligt vår bedömning, kan delvis härledas till kortsiktiga poster som avgångsvederlag och incitamentsprogram, och vi ser inga tecken på att den långsiktiga tillväxtstoryn i Freetrailer skulle ha minskat. Vår bedömning är snarare att bolaget nu har nått en stabil och lönsam grundaffär i Norden, vilket skapar nya möjligheter att kunna investera och växa i Europa. Kursen föll med 20 % på rapportdagen, och vi ökade därefter upp vår position.

Det vi upplever nu är alltså en väldigt nervös marknad där överreaktioner är mer regel än undantag. Vi ser dock inte volatiliteten som ett stort problem utan välkomnar i stället de möjligheter som den ger oss. Vi har sedan ett halvår tillbaka en positiv grundsyn gällande risk/reward i småbolagsmarknaden och har ökat fondens nettoexponering.

Nästa teckningstillfälle är den 30 mars 2023.

ORIGO SELEQT

ORIGO SELEQT steg med 1,0 % under februari. De innehav som bidrog mest var AQ, Spar Nord och VBG. Negativa bidrag kom främst från Cibus och Kojamo.

AQ fortsätter att sätta nya rekord, både operationellt och kursmässigt. Under februari satte AQ-aktien ett nytt all-time-high efter fortsatt stark tillväxt under Q4. Europa ska elektrifiera rekordsnabbt och det spelar bolaget i händerna. Trots framgångarna och över 7 miljarder kronor i omsättning under 2022, saknas analystäckning från de stora bankerna. Det skapar möjligheter. Även med försiktiga antaganden framåt är aktien prisvärd. Enbart leveranser av batterisystem och kablagevolym väntas medföra god organisk tillväxt framöver. Nya orders och potentiella förvärv kan addera ytterligare affärsvolym. Utsikterna är ljusa inför 2023, trots en grumlig makrobild i stort. AQ är fondens största innehav.

Den 21 februari släppte VBG sitt bokslut. Under fjärde kvartalet fortsatte tillväxten i omsättningen samtidigt som marginalen stärktes, vilket är i linje med vår investeringstes. Rörelseresultatet (ebita) ökade med höga 46 procent jämfört med samma period under fjolåret, exklusive fastighetsförsäljningen i USA. Orderboken är välfylld och balansräkningen stark. Samtidigt finns förbättringspotential bl.a. i bussdivisionen i USA. Framåt har koncernen stor kapacitet för värdeskapande förvärv inom olika industriella nischer, inte minst med Indutrades före detta vd Johnny Alvarsson som styrelseordförande.

Även danska innehavet Brdr. A&O Johansen presenterade nya rekord i sitt bokslut. Såväl intäkter som resultat ökade kraftigt under det fjärde kvartalet. Den välskötta verksamheten fortsätter att ta marknadsandelar och det nya robotlagret är färdigställt och redo för större verksamhetsvolym. Trots rekord i såväl intäkter, resultat som utdelning under 2022 är aktien långt ifrån tidigare toppnivåer. Tvärtom, rasade aktien efter bokslutet. Detta i spåren av en försiktig prognos inför 2023. Bolaget har en historia av konservativa prognoser och även om aktivitetsnivån inom VVS-branschen dämpas under 2023 kvarstår kundbehovet av service och underhåll. Vår övertygelse är att långsiktiga investerare kommer att bli belönade i A&O, den viktiga ingrediensen är tid och tålamod i sammanhanget.

Teknikföretaget Freetrailer, inom delningsekonomin, släppte en kvartalsrapport något under förväntan i februari. Samtidigt sänktes prognosen för innevarande år, delvis drivet av engångsposter som avgångsvederlag. Reaktionen blev ett kursfall på över 20 procent. Kursfallet säger en hel del om småbolagsmarknaden vi befinner oss i. Att konsumenten möter en sällan skådad motvind av skenande boräntor och matinflation är knappast någon nyhet. Behovet av att transportera saker från A till B är emellertid kvar, oavsett om det exempelvis rör sig om nya eller begagnade möbler. Lyfter vi blicken, presenterade bolaget ett transformativt avtal med Byggmax veckan innan bokslutet, som ger en stor ökning av släpvagnsflottan i Sverige med full resultatmässig effekt från nästa år.

En kortsiktig marknad valde att handla ned aktien på engångsfaktorer och tillfälliga motgångar i den säsongsmässigt svaga perioden. Det långsiktiga caset är dock intakt. Balansräkningen är obelånad och såväl affärsmodellen som gratiskonceptet står stark även när konjunkturen är uppenbart svag.

Läs hela inlägget »


ORIGO QUEST
Småbolagens möjligheter. 
Begränsad marknadsrisk.
 

Analysdriven och småbolagsinriktad hedgefond lång/kort
med målsättningen att skapa konkurrenskraftig riskjusterad
värdetillväxt oavsett marknadstrend

 

Teamet

Stefan Roos 
Investeringschef och fondförvaltare
Stefan är småbolagsspecialist och har en bakgrund som förvaltare på Handelsbanken Fonder och SEB Fonder. Stefan är flerfaldigt prisbelönt för sin förvaltning och grundade Origo 2012. 

Christoffer Ahnemark
Fondförvaltare
Christoffer är småbolagsspecialist och har tidigare arbetat på bl.a. Handelsbanken och som analyschef på Aktiespararna.

Karl Eckberg
Operativ chef
Karl började på Origo 2018 och ansvarar för administation och outsourcade funktioner. Karl har tidigare arbetat som advokat på Nordnet och Wistrand advokatbyrå. 

Cristina Lugaro
Investerarrelationer 
Cristina ansvarar för bolagets investerarrelationer och försäljning. Tidigare har Cristina arbetat på bl.a. Ress Capital, Fortis, BNP Paribas och Alfred Berg. 

Värdeutveckling

Aktuellt

Christoffer i DI Börsmorgon om aktuella case samt synen på höglönsamma nordiska sparbanker (Augusti 2023)
Se klippet

Roos om diversifiering via lång/kort-strategin

Stefan Roos i Affärsvärlden-intervju om vikten av diversifiering och "fullträffarna" i kortboken (Juni 2023)
Läs mer här

"Timingen är perfekt" 

Stefan Roos besökte DI Börsmorgon och diskuterade bl.a. vår syn på cykliska konsumentbolag. (Mars 2023)
Se klippet 

Origo får fint hållbarhetspris

Origo Fonder blev vinnare när Capital Finance International (CFI) utsåg Bästa Hållbara Alternativa Förvaltare i Norden 2020

Fondpresentation

Månadsrapport

Är du intresserad av en månatlig uppdatering på fondens utveckling?

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonder kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i våra fonder bör ses som en långsiktig investering.

Kontakt

Origo Fonder AB
c/o KG10, Kungsgatan 8
111 43 Stockholm
kundservice@origofonder.se