origo-fonder-logo-wide-black
 

SJÄLVSTÄNDIGT TÄNKANDE

På Origo Fonder tänker vi och investerar annorlunda. Vi skapar värde till våra investerare genom att tidigt identifiera undervärderade småbolag och investera med övertygelse. Vi tror på självständigt tänkande, småbolagsspecialisering och stort värdeskapande i förändringsfaser. 

Läs mer om Origo-modellen »   

nyheter

2017 > 07

  "Nya Lindab" torde ha rörelsemarginaler på 13-15 % i stället för dagens 7-8 % om ledningen till fullo applicerar denna strategi." Läs mer om fondens utveckling och investeringar i Halvårsredogörelsen 2017 >>

Läs hela inlägget »

Quest tappade marginellt under juni (-0,2%) och har hittills i år stigit med 1,9%. Korrelationen mot börsen är alltjämt mycket låg. Läs mer om fondens utveckling och specifikt om en av fondens senaste positioner. 
Hämta månadsbrevet >> 
 

Läs hela inlägget »

varför origo quest 1?

  • Nordiska småbolagsmarknaden - Vår hemmamarknad och en av världens mest konkurrenskraftiga investeringsregioner
  • Erfaret team med 100% fokus på egen analys i ett marknadssegment som är underbevakat och därför erbjuder stora möjligheter
  • Prisbelönt fondstrategi som passar investerare som söker efter aktieliknande avkastning till en betydligt lägre risknivå

värdeutveckling

investera

aktuellt

Stefan gästar Di börsmorgon, och analyserar förvärvsintensiva bolag (6 okt)
 

Halvårsrapporten 2021 är klar och finns här! 

Origo Fonder blev vinnare när Capital Finance International (CFI) utsåg Bästa Hållbara Alternativa Förvaltare i Norden 2020

aktuell fondpresenTation

månadsrapport

Är du intresserad av en månatlig uppdatering på fondens utveckling?

engagemang

Vi stödjer Skärgårdsstiftelsen viktiga miljöarbete. Biologisk mångfald och en livskraftig skärgård är några av målen.
Läs mer » 

riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonden kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i Origo Quest 1 bör ses som en långsiktig investering.

kontakt

Origo Fonder AB
Birger Jarlsgatan 18
114 34 Stockholm

kundservice@origofonder.se