SJÄLVSTÄNDIGT TÄNKANDE

På Origo Fonder tänker vi annorlunda. Vi är helt specialiserade på hållbara småbolag och vi investerar aktivt, med övertygelse och engagemang i förändringsfaser. Med genuint aktiv förvaltning, egen analys och självständigt tänkade skapar vi långsiktigt värde åt våra investerare. 

Läs mer om Origo-modellen »  

nyheter

2014 > 03

Origo Quest 1 har haft en positiv värdeutveckling under 2013. Fondens avkastning för 2013 blev 11,6% samtidigt som risken har varit begränsad med en volatilitet på 7,4%.

"Ett ledord i våra investeringar är förändring - förändring som leder till värdetillväxt. Förändringen kan se olika ut: Det kan vara som i fallet Byggmax... Hämta hela rapporten

Läs hela inlägget »

Origo Quest 1 har nya fondbestämmelser. Dessa gäller f o m 17 mars 2014.
Se dokumenten nedan för full information. De viktigaste förändringarna för dig som kund är;

1) Fonden har numera två andelsklasser. Klass A är icke-utdelande, och klass B är utdelande.

2) Den avgift för korttidshandel (0-36 månader) i fonden  som tidigare funnits har tagits bort helt.

3) Fondens mandat avseende räntebärande instrument, belåning och derivat har justerats och förtydligats.

Om du har några frågor med anledning av ändringen så är du välkommen att höra av dig till kundservice@origocapital.se eller på telefon 08-241100.

Nya fondbestämmelser
Nytt faktablad KIID

Läs hela inlägget »

varför origo quest 1

  • Vi investerar på den nordiska småbolagsmarknaden. En marknad som präglas av innovation, tillväxt, hållbarhet och ett brett utbud av framgångsrika noterade bolag. 
  • Prisbelönt team med mer än 40 års sammanlagd erfarenhet av nordiska småbolagsinvesteringar. 
  • Effektiv fondstrategi där förvaltarteamet strävar efter att leverera konkurrenskraftig avkastning med ett begränsat risktagade oavsett marknadstrenden.

Mer om fondens utmärkelser » 

värdeutveckling

investera

aktuellt

hur går börsen 2022?
di börsmorgon (22 dec)

Stefan gästade Börsmorgon och gav sin syn på hur 2022 kan komma att bli: Se klippet här

Christoffer besöker Nicklas Andersson för att berätta mer om Origos förvaltningsfilosofi i populära Avanzapodden

vårt BOKTIPS: "WHERE THE MONEY TREE GROWS"

Vår rådgivare Sasja Beslik har tillsammans med Karim Sayyad släppt en ny bok om hållbara investeringar. Mycket läsvärd! Mer information

origo får fint hållbarhetspris

Origo Fonder blev vinnare när Capital Finance International (CFI) utsåg Bästa Hållbara Alternativa Förvaltare i Norden 2020

aktuell fondpresenTation

månadsrapport

Är du intresserad av en månatlig uppdatering på fondens utveckling?

riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonden kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i Origo Quest 1 bör ses som en långsiktig investering.

kontakt

Origo Fonder AB
Birger Jarlsgatan 18
114 34 Stockholm

kundservice@origofonder.se