origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Inspirerade av småbolagens möjligheter.
Styrda av analysdrivet risktagande.

Kombinationen av en attraktiv och tillväxtorienterad investeringsregion, ett stort urval av bolag och många felvärderade och missuppfattade bolag innebär en betydande avkastninsgpotential för oss som fokuserar på Norden och främst små och medelstora bolag.  Genom egen analys och självständigt tänkande...

Läs mer » 

Våra strategier

Avkastning per 2024-05-31

Origo Quest A
NAV 237,165898
Hittills i år (%) 6,3%
12 månader (%) 15,6%
Sedan start 2013 (%) 165%


Mer om fonden »  

Origo Seleqt A
NAV 114,854561
Hittills i år (%) 19,9%
12 månader (%) 20,5%
Sedan start 2022 (%) 14,8%


Mer om fonden »  

Nyheter

2014 > 11

Origo Capital erhöll den 17 november tillstånd att genomföra förändringar i fondbestämmelserna för Quest 1. Förändringarna är en del i vårt ständigt pågående arbete med att utveckla och förstärka vårt erbjudande och att möta behoven från våra investerare. 
I huvudsak består förändringarna i;

1) Införandet av en ny fondandelsklass. Sedan tidigare finns klass A (icke-utdelande) och klass B (utdelande) som handlas direkt via Origo Capital. Nu startat vi även klass C (icke-utdelande) som handlas via våra samarbetspartners. Minimiinsatsen är sänkt till SEK 100.000 och arvodet beräknas lite annorlunda. I övrigt är fondandelsklass C lik klass A.

2) Ett förtydligande av fondens möjligheter att placera i andra värdepappersfonder. Tidigare innefattades alla typer av fonder i riktlinjerna. Nu skiljer vi på de fonder som är onoterade (traditionella fonder) och s.k. ETF:er som är börshandlade fonder. Gränsen i fondens placeringsriktlinjer är oförändrat 10% för onoterade fonder, men är 20% för ETF:er i de nya fondbestämmelserna. Generellt anser vi att ETF:er är ett bra och kostnadseffektivt sätt att hantera risker i fonden.

Utöver dessa förändringar finns en del mindre redaktionella förändringar, samt en justerad ansvarsbeskrivning. De nya fondbestämmelserna börjar tillämpas per den 17 november 2014. Om du har frågor med anledning av ovanstående, vänligen ring Stefan Roos på telefon 072-5885200.
Underrättelsebrev
Fondbestämmelser

Läs hela inlägget »

Aktuellt

Stefan gästar Trading Direkt för att diskutera marknad, aktuella teman och utvalda aktier inom  hälsovårdssektorn. (Mars 2024)
Se klippet

Roos om aktuella case i QUEST

Stefan Roos i Placera-intervju om aktuella teman och investeringar i Origo QUEST (Januari 2024)
Läs mer här

"Det blir en ganska bra rapportsäsong" 

Stefan Roos besökte DI Börsmorgon och lyfte vår syn på rapporterna (Oktober 2023)
Se klippet 

Origo får fint hållbarhetspris

Origo Fonder blev vinnare när Capital Finance International (CFI) utsåg Bästa Hållbara Alternativa Förvaltare i Norden 2020

Fondpresentation

Månadsrapport

Är du intresserad av en månatlig uppdatering på fondens utveckling?

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonder kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i våra fonder bör ses som en långsiktig investering.

Kontakt

Origo Fonder AB
c/o KG10, Kungsgatan 8
111 43 Stockholm
kundservice@origofonder.se