ORIGO FONDER
SPECIALISTER PÅ SMÅBOLAG

självständigt tänkande

Vi är annorlunda. Vi är helt specialiserade på småbolag och fokuserar enbart på aktiv förvaltning. Våra beslut bygger på egen analys och vi utforskar gärna alternativ som utmanar populära åsikter. Vi förvaltar två strategier med olika riskprofil och vi investerar med övertygelse och engagemang i förändringsfaser. Med 100% fokus på aktiv småbolagsförvaltning, ett sunt risktagande och självständigt tänkade skapar vi långsiktigt värde åt våra investerare. 

Läs mer om Origo-modellen »  

NU LANSERAR VI ORIGO SELEQT! 
- EN KOMPROMISSLÖS SMÅBOLAGSSTRATEGI FÖR ETT LÅNGSIKTIGT SPARANDE

nyheter

2014 > 11

Origo Capital erhöll den 17 november tillstånd att genomföra förändringar i fondbestämmelserna för Quest 1. Förändringarna är en del i vårt ständigt pågående arbete med att utveckla och förstärka vårt erbjudande och att möta behoven från våra investerare. 
I huvudsak består förändringarna i;

1) Införandet av en ny fondandelsklass. Sedan tidigare finns klass A (icke-utdelande) och klass B (utdelande) som handlas direkt via Origo Capital. Nu startat vi även klass C (icke-utdelande) som handlas via våra samarbetspartners. Minimiinsatsen är sänkt till SEK 100.000 och arvodet beräknas lite annorlunda. I övrigt är fondandelsklass C lik klass A.

2) Ett förtydligande av fondens möjligheter att placera i andra värdepappersfonder. Tidigare innefattades alla typer av fonder i riktlinjerna. Nu skiljer vi på de fonder som är onoterade (traditionella fonder) och s.k. ETF:er som är börshandlade fonder. Gränsen i fondens placeringsriktlinjer är oförändrat 10% för onoterade fonder, men är 20% för ETF:er i de nya fondbestämmelserna. Generellt anser vi att ETF:er är ett bra och kostnadseffektivt sätt att hantera risker i fonden.

Utöver dessa förändringar finns en del mindre redaktionella förändringar, samt en justerad ansvarsbeskrivning. De nya fondbestämmelserna börjar tillämpas per den 17 november 2014. Om du har frågor med anledning av ovanstående, vänligen ring Stefan Roos på telefon 072-5885200.
Underrättelsebrev
Fondbestämmelser

Läs hela inlägget »

värdeutveckling

 

aktuellt

SMÅBOLAGSSPECIAL I DI-TVS BÖRSRÅD (20 MAJ)

Origo besökte Börsrådet igen, och denna gång var det dags för en riktg småbolagsspecial. Se klippet här

Christoffer besöker Alexander Gustafsson för att berätta mer om småbolagssatsningen och ORIGO SELEQT i Sparpodden

Roos medverkar i DI-TVs Börsråd (25 feb)

Stefan analyserar turbulensen på marknaden och ger sin syn på aktuella aktier i Börsrådet  
Se klippet här

origo får fint hållbarhetspris

Origo Fonder blev vinnare när Capital Finance International (CFI) utsåg Bästa Hållbara Alternativa Förvaltare i Norden 2020

aktuell fondpresenTation

månadsrapport

Är du intresserad av en månatlig uppdatering på fondens utveckling?

riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonden kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i Origo Quest 1 bör ses som en långsiktig investering.

kontakt

Origo Fonder AB
c/o No18, Nybrokajen 7
111 48 Stockholm
kundservice@origofonder.se