origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Inspirerade av småbolagens möjligheter.
Styrda av analysdrivet risktagande.

Kombinationen av en attraktiv och tillväxtorienterad investeringsregion, ett stort urval av bolag och många felvärderade och missuppfattade bolag innebär en betydande avkastninsgpotential för oss som fokuserar på Norden och främst små och medelstora bolag.  Genom egen analys och självständigt tänkande...

Läs mer » 

Våra strategier

Avkastning per 2024-06-30

Origo Quest A
NAV 229,788001
Hittills i år (%) 3,0
12 månader (%) 9.6
Sedan start 2013 (%) 157,0


Mer om fonden »  

Origo Seleqt A
NAV 111,327039
Hittills i år (%) 16,2
12 månader (%) 15,5
Sedan start 2022 (%) 11,3


Mer om fonden »  

Nyheter

2022 > 09

Origo Fonder AB erhöll den 28 september 2022 Finansinspektionens godkännande av ändrade fondbestämmelser för fonden Origo Quest 1. Förändringarna är en del i vårt ständigt pågående arbete med att utveckla och förtydliga vårt erbjudande för att anpassa oss till vår omvärld och möta behoven från våra investerare. Ändringarna träder i kraft direkt.

För dig som är andelsägare i fonden behöver du inte göra någonting med anledning av dessa ändringar för att fortsätta ditt sparande.

Ändringar rör i huvudsak följande:

  • Ändring av fondens namn från ”Origo Quest 1” till ”ORIGO QUEST”
  • Justerad placeringsinriktning med möjlighet att gå ner till -50 % nettoexponering mot aktier och aktierelaterade instrument (tidigare 0 %)
  • Justerad placeringsinriktning med möjlighet att investera i OTC-derivat
  • Inrättande av en ny andelsklass (D) med särskilda villkor för distribution
Läs mer i vårt brev till berörda andelsägare.
Läs hela inlägget »

"Energikris och pressade marknader" 

Månadsrapporten för augusti månad gällande ORIGO QUEST och ORIGO SELEQT finner ni nedan. Om du inte redan får dessa automatiskt kan du anmäla dig här. 

ORIGO QUEST 1 Månadsrapport Augusti 2022
ORIGO SELEQT Månadsrapport Augusti 2022

Läs hela inlägget »

Aktuellt

Stefan gästar Trading Direkt för att diskutera marknad, aktuella teman och utvalda aktier inom  hälsovårdssektorn. (Mars 2024)
Se klippet

Roos om aktuella case i QUEST

Stefan Roos i Placera-intervju om aktuella teman och investeringar i Origo QUEST (Januari 2024)
Läs mer här

"Det blir en ganska bra rapportsäsong" 

Stefan Roos besökte DI Börsmorgon och lyfte vår syn på rapporterna (Oktober 2023)
Se klippet 

Origo får fint hållbarhetspris

Origo Fonder blev vinnare när Capital Finance International (CFI) utsåg Bästa Hållbara Alternativa Förvaltare i Norden 2020

Fondpresentation

Månadsrapport

Är du intresserad av en månatlig uppdatering på fondens utveckling?

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonder kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i våra fonder bör ses som en långsiktig investering.

Kontakt

Origo Fonder AB
c/o KG10, Kungsgatan 8
111 43 Stockholm
kundservice@origofonder.se