origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Utdelning i B-klassen

Bästa andelsägare,
Utdelningen i Origo Quest 1 B har fastställts till oförändrat SEK 6 kr per fondandel vilket motsvarar en direktavkastning om cirka 3,5%. 

Avstämningsdag: 30 april 2021
Utbetalningsdag: ~5 maj

Om ni har några frågor kring detta, maila kundservice, tack