origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Inspirerade av småbolagens möjligheter.
Styrda av analysdrivet risktagande.

Kombinationen av en attraktiv och tillväxtorienterad investeringsregion, ett stort urval av bolag och många felvärderade och missuppfattade bolag innebär en betydande avkastninsgpotential för oss som fokuserar på Norden och främst små och medelstora bolag.  Genom egen analys och självständigt tänkande...

Läs mer » 

Våra strategier

Värdeutveckling

ORIGO QUEST A
Mars
+3,5%
2024 YTD (2024-04-11)
-0,5%
Sedan start 2013
+157,2%
Mer om fonden »  

ORIGO SELEQT A
Mars
+6,8%
2024 YTD (2024-04-11)
+9,3%
Sedan start 2022
+4,7%
Mer om fonden »  

Nyheter

2022 > 12

Ny årsuppdatering 2022 för ORIGO QUEST t.o.m. 15 december

Läs hela inlägget »

Ledande börsindex i Norden, Europa och USA byggde vidare på uppgångarna från oktober och mer positiva tongångar syntes i flera börssegment.

Det är tydligt att marknaden alltjämt är makrostyrd och den ekonomiska statistik som publiceras får stor effekt på såväl räntor som aktiekurser. Särskilt starkt genomslag fick uppgifterna från den 10 november om att den amerikanska inflationen ökade mindre än väntat.

Världsindex steg med 5,5 procent under november. Svenska småbolagsindexet (CSX Return) ökade med 6,4 procent samtidigt som det bredare indexet för Stockholmsbörsen (OMXSGI) adderade 7,2 procent.

I våra fonder har aktivitetsnivån varit hög, med många bolagsbesök och flera ändrade innehav. Läs mer om respektive fond nedan

ORIGO SELEQT (pdf)
ORIGO QUEST (pdf)

Läs hela inlägget »

Aktuellt

Stefan gästar Trading Direkt för att diskutera marknad, aktuella teman och utvalda aktier inom  hälsovårdssektorn. (Mars 2024)
Se klippet

Roos om aktuella case i QUEST

Stefan Roos i Placera-intervju om aktuella teman och investeringar i Origo QUEST (Januari 2024)
Läs mer här

"Det blir en ganska bra rapportsäsong" 

Stefan Roos besökte DI Börsmorgon och lyfte vår syn på rapporterna (Oktober 2023)
Se klippet 

Origo får fint hållbarhetspris

Origo Fonder blev vinnare när Capital Finance International (CFI) utsåg Bästa Hållbara Alternativa Förvaltare i Norden 2020

Fondpresentation

Månadsrapport

Är du intresserad av en månatlig uppdatering på fondens utveckling?

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonder kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i våra fonder bör ses som en långsiktig investering.

Kontakt

Origo Fonder AB
c/o KG10, Kungsgatan 8
111 43 Stockholm
kundservice@origofonder.se