origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Månadsrapport för augusti

Quest föll med 1,96% under augusti. Utvecklingen förklaras till stor del av nedgången i kärninnehaven NKT och Cherry. Läs mer >>  

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter