origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Halvårsredogörelse 2017

  "Nya Lindab" torde ha rörelsemarginaler på 13-15 % i stället för dagens 7-8 % om ledningen till fullo applicerar denna strategi." Läs mer om fondens utveckling och investeringar i Halvårsredogörelsen 2017 >>

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter