origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Justerade fondbestämmelser

Minsta investering i C-klassen blir 1 000 kr
Nu ändrar vi fondbestämmelserna i Quest 1. Vi gör det för att förbättra möjligheterna för investerare som vill placera mindre belopp i fonden.

Fonden har tre olika andelsklasser, A, B och C.
C-klassen är främst riktad till privatpersoner som vill investera via distributörer. Tidigare var lägsta möjliga initiala belopp SEK 100.000 med SEK 25.000 som lägsta möjliga tilläggsinvestering. Detta är nu ändrat så att lägsta möjliga initala investering i C-klassen är SEK 1.000 och lägsta möjliga tilläggsinvestering också är SEK 1.000.

Finansinspektionen har godkänt ändringarna den 9  mars 2017.

Hämta nya fondbestämmelserna här >>
Läs mer i Kundbrevet >>
 
Bästa hälsningar,

Origo Capital

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter