origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Qliro realiserar värden

Beskedet att Qliro Group säljer e-handelsbolaget Tretti kom inte som en stor överraskning. Vår grundsyn har en lång tid varit att Qliro närmast är att betrakta som en snabbväxande bank. E-handelsbolagen är, förutom välskötta Gymgrossisten, intressant mest ur ett kundperspektiv, där dessa utgör potentiella kunder till Qliro Financial Services (QFS). Priset, vilket representerar ett bolagsvärde om 180 Mkr innebär EV/sales 0,24. Hela Qliro, inklusive den snabbväxande bankrörelsen värderas idag till 0,17x sales. Tretti har tecknat ett längre avtal som innebär att de fortsätter använda sig av QFS. Dessutom kommer köparen, Whiteaway, också att gå över till QFS samt bli en aktör på CDON Marketplace. Vi ser därmed två positiva implikationer för QFS; dels frigörs kapital som kan användas för expansion, dels får man in en ny kund med bra potential. Affären ligger i linje med vår investeringsrational i Qliro; fortsatt omstrukturering och omallokering av kapital. Beroendet av underpresterande e-handlare kommer minska framöver till förmån för bankverksamheten som vi bedömer har en betydligt högre lönsamhetspotential. Med en 1,5 miljon aktiva e-handelskunder i kundregistret har QFS unika möjligheter bland nischbankerna.

Obs: Information och nyheter om fondens investeringar ska ej uppfattas som råd eller vägledning. 
/Staffan Östlin 072-588 5400 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter