origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Positiv utveckling för ägarledd strategi 

Hedgefonden Quest 1 har haft en positiv utveckling under den första delen av 2015. T.o.m. maj har fonden stigit med 11,1% vilket innebär att fonden, sedan start, har stigit med omkring 15% i årstakt. Samtidigt har risknivån understigit aktiemarknadens. Hämta hela rapporten>>

"Det är glädjande att konstatera att fondens strategi att investera i ägarledda noterade småbolag fortsätter skapa värde. Flera av fondens portföljbolag har lyckats bra med sitt förändringsarbete, och vi börjar nu se resultatet av detta i form av starkare lönsamhet, bättre tillväxt och ökat aktievärde."

/Anders Nilsson, IR
tel 076-843 0509

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter