origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Årsberättelse 2014

Origo Quest 1 steg med 12,6% under 2014. Som jämförelse kan nämnas att hedgefondsindexet NHX Equity  steg med 3,6%. Risken i fonden, mätt som årlig volatilitet, har legat på 8,7%. Läs mera>>

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter