origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Ny andelsklass och nya fondbestämmelser

Origo Capital erhöll den 17 november tillstånd att genomföra förändringar i fondbestämmelserna för Quest 1. Förändringarna är en del i vårt ständigt pågående arbete med att utveckla och förstärka vårt erbjudande och att möta behoven från våra investerare. 
I huvudsak består förändringarna i;

1) Införandet av en ny fondandelsklass. Sedan tidigare finns klass A (icke-utdelande) och klass B (utdelande) som handlas direkt via Origo Capital. Nu startat vi även klass C (icke-utdelande) som handlas via våra samarbetspartners. Minimiinsatsen är sänkt till SEK 100.000 och arvodet beräknas lite annorlunda. I övrigt är fondandelsklass C lik klass A.

2) Ett förtydligande av fondens möjligheter att placera i andra värdepappersfonder. Tidigare innefattades alla typer av fonder i riktlinjerna. Nu skiljer vi på de fonder som är onoterade (traditionella fonder) och s.k. ETF:er som är börshandlade fonder. Gränsen i fondens placeringsriktlinjer är oförändrat 10% för onoterade fonder, men är 20% för ETF:er i de nya fondbestämmelserna. Generellt anser vi att ETF:er är ett bra och kostnadseffektivt sätt att hantera risker i fonden.

Utöver dessa förändringar finns en del mindre redaktionella förändringar, samt en justerad ansvarsbeskrivning. De nya fondbestämmelserna börjar tillämpas per den 17 november 2014. Om du har frågor med anledning av ovanstående, vänligen ring Stefan Roos på telefon 072-5885200.
Underrättelsebrev
Fondbestämmelser

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter