origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Nya fondbestämmelser

Origo Quest 1 har nya fondbestämmelser. Dessa gäller f o m 17 mars 2014.
Se dokumenten nedan för full information. De viktigaste förändringarna för dig som kund är;

1) Fonden har numera två andelsklasser. Klass A är icke-utdelande, och klass B är utdelande.

2) Den avgift för korttidshandel (0-36 månader) i fonden  som tidigare funnits har tagits bort helt.

3) Fondens mandat avseende räntebärande instrument, belåning och derivat har justerats och förtydligats.

Om du har några frågor med anledning av ändringen så är du välkommen att höra av dig till kundservice@origocapital.se eller på telefon 08-241100.

Nya fondbestämmelser
Nytt faktablad KIID

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter