origo-fonder-logo-wide-black

VÅR FILOSOFI

Vi tror starkt på hållbara affärsmodeller, egen fundamental analys, aktivt ägande och en långsiktig investeringshorisont. Vårt uppdrag är detsamma som vid starten 2013; att leverera kvalitetsavkastning med ett sunt risktagande och att följa våra kärnprinciper; integritet, excellens och öppenhet.

hållbara affärsmodeller

Vi investerar i hållbara företag som har lösningar på olika samhällsutmaningar. Vi är fast övertygade om att dessa företag över tid kommer att leverera högre tillväxt, ha bättre lönsamhet och skapa mer aktieägarvärde än företag som inte ser hållbarhet som en konkurrensfaktor. Dessutom förbättrar de världen samtidigt.

engagerat ägarskap

Vi fokuserar på fundamental analys, ett långsiktigt perspektiv och ansvarsfullt ägande. Vi träffar bolagen regelbundet och diskuterar utveckling, strategi och värdedrivande faktorer och vi för gärna fram förslag som kan leda till förbättringar. 

småbolagsfokuserade

Vi anser att små och medelstora företag generellt är mer dynamiska, tillväxtorienterade och dessutom ofta underanalyserade. Historiskt sett har meravkastningen varit cirka 2% per år jämfört med stora företag. Vi tror att småbolagen fortsätter att vara relativa vinnare. 

tålmodig, långsiktig approach

Vi har en långsiktig investeringshorisont som historiskt har lett till en låg portföljomsättningshastighet. Vi strävar efter att utnyttja att småbolagen är underanalyserade och att marknaden tenderar att överfokusera på kortsiktiga nyheter och investeringscase.

sunt risktagande

Riskhantering är centralt för oss och en förutsättning för att uppnå långsiktigt bra resultat. Vi undviker saker som vi inte förstår och vet att det är minst lika viktigt att undvika misslyckade investeringar som att hitta vinnarna. Vi strävar efter att uppnå god risk-justerad avkastning relativt marknaden och andra jämförbara fonder.