Origo-modellen

Vår filosofi

Vi tror på småbolag, självständigt tänkande och stort värdeskapande i förändringsfaser. Vår filosofi bygger på:

Samhällsnyttiga bolag

Vi investerar i bolag med hållbara affärsmodeller. Vi är fast övertygade om att företag som bidrar med samhällsnytta också kommer ha betydligt större möjligheter att skapa uthålligt aktieägarvärde. 

Nordiskt fokus

Norden är en attraktiv investeringsregion som rankas mycket högt, bl.a. när  det gäller innovation, hållbarhet och ägarstyrning.  Aktiemarknaden erbjuder exponering i en rad olika sektorer som påminner om ett världsindex i miniatyr. 

Engagerat ägarskap

Vi är aktiva ägare och genomför mer än 250 företagsbesök per år. Ledarskapet, strategier för värdeskapande och strukturfrågor har historiskt sett varit frågor som vi lagt extra resurser på, och som har skapat värde till våra andelsägare. Genuint aktiv förvaltning är en förutsättning för en hållbar förvaltning på riktigt. 

Småbolagsfokuserade

Vi fokuserar på det segment som historiskt har gett bäst avkastning - småbolagen. Här hittar vi det mest spännande investeringsidéerna och får bäst betalt för vår analys. En stor del av de bolag vi bevakar i Norden saknar täckning av analytikerkåren och är lite bortglömda av institutionella investerare, vilket innebär intressanta möjligheter för oss.  

Självständigt tänkande

Vi har en långsiktig investeringshorisont baserat på egen analys och självständigt tänkande. Vi fokuserar på bolagens förändringsresa de kommande 3-5 åren och de värdedrivare vi har identifierat. Samtidigt har vi "örat mot rälsen" och är aktiva i våra positioner. Marknaden tenderar att överreagera på kortsiktiga nyheter och det kan ofta skapa goda möjligheter för oss som har en längre vy på våra investeringar. 

Sunt risktagande

Risk för oss handlar inte bara om volatiliteten i avkastningen. Vi fokuserar minst lika mycket på att  investera i kvalitetsbolag och att bygga en robust fond som inte är för beroende av marknadstrender och plötsliga  makroförändringar. Målet för oss är att leverera förstklassig riskjusterad avkastning över lång tid, inte att maximera avkastningen på kort sikt till varje pris. 

Vår analys-modell

Vår analysmodell har varit ryggraden i Origo Fonder sedan starten 2013. Vi täcker över 600 småbolag i Norden och följer bl.a. bolagens operationella prestation och utvecklingsmöjligheter. Modellen är Private Equity-inspirerad i vissa delar och fokuserar på att identifiera högkvalitativa bolag som har möjlighet att genomföra en värdeskapande förändringsresa. 

Våra strategier

Vi förvaltar två olika nordiska småbolagsstrategier. Investeringsfilosofin bakom fonderna är densamma, men de skiljer sig åt gällande målsättning och riskprofil

ORIGO QUEST

Absolutinriktad hedgefond som tar både långa och korta (blankade) småbolagspositioner för att skapa bästa möjliga riskjusterade avkastning och begränsa fondens beroende av marknadens underliggande trend.
Läs mer »  

ORIGO SELEQT

Aktiv och koncentrerad aktiefond inriktad mot nordiska småbolag. Förvaltarna fokuserar särskilt på oupptäckta eller missuppfattade kvalitetsbolag med goda möjligheter att genomföra en fundamental tillväxtresa.
Läs mer »