origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Hållbar förvaltning

Vår filosofi för hållbar förvaltning

Vår mission är att leverera förstklassig avkastning genom att konsekvent investera med en långsiktig vy och fullt ut integrera hållbarhetsanalys i våra investeringsbeslut.

Historiskt har ansvarsfulla placeringar handlat mycket om exkludering och riskminimering.  Vi har en delvis annan syn och anser att övergången mot en hållbar ekonomi är absolut nödvändig och att den också innebär enorma möjligheter.

Vi investerar i bolag som utvecklar produkter eller tillhandahåller tjänster som möter nya sociala behov, omformar värdekedjor och på andra sätt skapar sig hållbara konkurrensfördelar samtidigt som de bidrar till en positiv samhällsutveckling.  

Origo Fonder är medlem i hållbarhetsnätverket SWESIF och har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UNPRI.

Diagrammet visar fondens långa positioner relativt nordiska småbolagsindex (CSXNORDIC) per 210430. Analysen fångar upp de bolag som rapporterar dessa hållbarhetsnyckeltal och justerar för fondens respektive index bolagsvikter. Analysarbetet sker av förvaltarteamet och kompletteras med extern kontroll.