origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

OM OSS

Origo Fonder är ett alternativt fondbolag (AIF-förvaltare) under Finansinspektionens tillsyn sedan starten 2012. Vi är övertygade om att hållbara bolag som också bidrar till samhället över tid kommer ge bäst aktieägarvärde. Genom att fokusera på egen analys, engagerat ägarskap och långsiktighet i bolag som ligger i framkant i omställningen mot en hållbar ekonomi skapar vi mervärde till våra investerare.  
Vårt mål är att leverera förstklassig och hållbar avkastning med ett sunt risktagande.  

hållbara affärsmodeller

Vi investerar i hållbara bolag som har lösningar på olika samhällsutmaningar. Vi är fast övertygade om att dessa bolag över tid kommer leverera högre tillväxt, ha bättre lönsamhet och skapa mer aktieägarvärde än bolag som inte ser hållbarhet som en konkurrensfaktor. Dessutom förbättrar de världen samtidigt. 

engagerad ägare

Vi fokuserar på egen analys, långsiktighet och ansvarsfullt ägarskap. Bolagens fundamentala utveckling, utsikter och värdedrivare står i centrum för oss. 

attraktiv marknad

Norden är en attraktiv och diversifierad investeringsmarknad. Vi känner vår hemmamarknad väl och har access till bolagsledningarna och ägarna. 

småbolagsfokus

Småbolagen är som grupp dynamiska, tillväxtorienterade och underanalyserade. Historiskt har meravkastningen uppgått till ca 2% per år jämfört med stora bolag. 

sunt risktagande

Risk management är en central del i vår förvaltning, och en förutsättning för att uppnå långsiktigt goda resultat. Vi undviker sådant vi inte förstår och vet att det är minst lika viktigt att undvika misslyckade investeringar som att hitta vinnarna. 

Samarbetspartners

Förvaring / depå:SEB
Regelefterlevnad / compliance:Wistrand Advokatbyrå
Fondadministration:Wahlstedt Sageryd
Internrevision:Moneo
Riskkontroll:Wahlstedt & Partners
RevisionEY