origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Hållbar förvaltning

Vår filosofi för hållbar förvaltning

Vår mission är att leverera den bästa möjliga avkastningen med ett analysdrivet och sunt riskatgande. Förvaltningen skall präglas av långsiktighet, aktivt och ansvarsfullt ägande och hög kvalitet i analysarbetet. 

Vi ser övergången mot en hållbar ekonomi som en absolut nödvändighet och en megatrend som också innebär väldigt intressanta investeringsmöjligheter.

Vi strävar därför att investera i bolag som utvecklar produkter eller tillhandahåller tjänster som möter nya sociala behov, omformar värdekedjor och på andra sätt skapar sig hållbara konkurrensfördelar samtidigt som de bidrar till en positiv samhällsutveckling.  

Vi kallar denna framtidsmöjlighet för Hållbarhet 3.0.

Origo Fonder är medlem i hållbarhetsnätverket SWESIF och har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UNPRI.