origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Vanliga frågor

Kan jag investera i fonden via ISK?

Ja, du kan investera i fonden via ISK om du vänder dig till någon av våra distributörer, t.ex. Avanza, Nordnet eller SAVR.

Jag kan inte se att fonden finns hos min bank

Nya distributörer tillkommer kontinuerligt. Saknas fonden hos din bank får du gärna kontakta oss.

Kan jag bli direktkund?

Ja, du kan bli direktkund hos oss genom att fylla i och skicka in våra teckningshandlingar.

Vad innebär det att fonden har andelsklasser?

Fonden har tre olika andelsklasser för att matcha olika investerares specifika behov.

Tre andelsklasser

Det är möjligt att investera i fonden i nedanstående tre andelsklasser. Alla handlas i svenska kronor.

Andelsklasss A

Riktar sig till större investerare, institutioner, företag och kvalificerade privatinvesterare. Minsta första investering måste uppgå till 10 miljoner kronor. Fonden lämnar inte utdelning och förvaltningsavgiften uppgår till 0,9 % per år. 

Andelsklass B

Riktar sig till distributörer

Andelsklass C

Riktar sig till alla investerare som vill investera i fonden via våra samarbetspartners eller direkt via oss. Minsta första investeringen är 100 kr. Fonden lämnar inte utdelning och förvaltningsavgiften uppgår till 1,6 % per år. 

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonden kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i våra fonder bör ses som en långsiktig investering.