origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

INVESTERA I ORIGO QUEST

PRIVATPERSON

Som privatperson kan du enkelt investera i fonden genom våra distributörer. De erbjuder möjlighet att köpa fondandelar direkt på ISK, fonddepå eller inom ramen för tjänstepensionsförsäkring.

Direktkund hos Origo Fonder

Vill du hellre bli direktkund kan du ladda ner teckningshandlingar och skicka in till oss:

Vanliga frågor

Kan jag investera i fonden via ISK?

Ja, du kan investera i fonden via ISK om du vänder dig till någon av våra distributörer, t.ex. Avanza, Nordnet, SAVR eller Handelsbanken.

Jag kan inte se att fonden finns hos min bank

Nya distributörer tillkommer kontinuerligt. Saknas fonden hos din bank får du gärna kontakta oss.

Kan jag bli direktkund?

Ja, du kan bli direktkund hos oss genom att fylla i och skicka in våra teckningshandlingar.

Vad innebär det att fonden har andelsklasser?

Fonden har tre olika andelsklasser för att matcha olika investerares specifika behov.

Hur ofta handlas fonden?

F o m 18 december 2023 är Origo Quest vecko-handlad, från att tidigare ha varit månadshandlad. NAV sätts den näst sista bankdagen varje vecka, och ordrar skall vara fondbolaget tillhanda senast bankdagen innan. Detta gäller för samtliga andelsklasser. 

Vad gäller vid inlösen?

Inläsen sker varje vecka, se ovan. För andelsägare i klasserna A respektive B har Fondbolaget möjlighet att ta ut en speciell inlösenavgift om 1% som tillfaller Fonden. Detta för att kompensera övriga andelsägare för eventuella kostnader som Fonden skulle kunna drabbas av vid stora belopp och korttidshandel. Vid inlösen som aviseras 20 bankdagar innan inlösendagen tas ingen inlösenavgift ut. 

Andelsklasser

Det är möjligt att investera i fonden i nedanstående tre andelsklasser. Alla handlas i svenska kronor.

Andelsklasss A

Riktar sig till större investerare, institutioner, företag och kvalificerade privatinvesterare. Minsta första investering måste uppgå till 500 000 kronor och därefter multiplar om minst 100 000 kronor. Fast årligt förvaltningsarvode om 1,25 procent samt individuellt beräknat prestationsarvode. Fonden lämnar inte någon utdelning.

Andelsklass B

Riktar sig till stiftelser och andra investerare som föredrar en årlig direktavkastning. Minsta första investering måste uppgå till 500 000 kronor och därefter multiplar om minst 100 000 kronor. Fast årligt förvaltningsarvode om 1,25 procent samt individuellt beräknat prestationsarvode. Fonden lämnar normalt årlig utdelning. 

Andelsklass C

Riktar sig till de som vill investera i fonden via våra samarbetspartners eller direkt via oss. Minsta första investering måste uppgå till 1 000 kronor och därefter multiplar om minst 1 000 kronor. Fast årligt förvaltningsarvode om 1,35 procent samt kollektivt beräknat prestationsarvode. Fonden lämnar inte någon utdelning.

Andelsklass D

Riktar sig direkt till distributörer som har ett särskilt  distributionsavtal med Origo Fonder. 

Handelskalender

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonden kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i ORIGO QUEST bör ses som en långsiktig investering.