origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Månadsrapport Mars 

Marknadskommentar

Optimism präglade mars, till följd av sjunkande inflation och att allt fler investerare uppfattar den ekonomiska utveckling som mer förutsägbar. Globala aktier steg med 3,2% under månaden. Nordiska småbolagsindex (Vinx Small Cap SEK NI) avancerade med 6,6% medan svenska mikrobolagsindex (CMCRXSE) steg 5,6%.

ORIGO QUEST

Origo Quest steg med 3,5% vilket innebär nytt all-time-high för fonden. Den långa boken presterade bättre än marknaden efter stark utveckling för bland annat Catena, AOJ, Coor och Wihlborgs. Den korta boken och övriga placeringar hade en blandad utveckling. Avkastningen senaste halvåret uppgår till 10,5% samtidigt som risktagande motsvarar cirka en tredjedel av börsens risknivå. Volatiliteten uppgår till 9% vilket kan jämföras med småbolagsindex som ligger på 24%.

Nolato är ett nytt innehav som vi upplever som både underanalyserat och missförstått. Aktien köptes in efter kursnedgången i samband med bokslutet i februari i år. I Nolato är det marginalen som skaver. Affärsområdet Integrated Solutions har mer eller mindre genomgått en implosion i spåren av ett förändrat kundbeteende och kraftigt fallande VHP-volymer.

Navet i rörelsen är den medicintekniska divisionen, Medical, som står för huvuddelen intäktsbasen. Även i det affärsområdet, har marginalen varit under press efter stigande råvarupriser, en eftersläpning i prisjusteringarna och ryckig orderläggning inom kirurgin. Storförvärvet av amerikanska GW Plastic, har – än så länge – inte varit någon större succé utan i stället fört med sig en utspädande marginaleffekt bland annat drivet av höga arbetskostnader.

Det finns emellertid stor förbättringspotential i koncernen. Nyligen aviserade Nolato ett betydande samarbetsavtal med en global läkemedelsjätte – underförstått Novo Nordisk – avseende leveranser av medicintekniska hjälpmedel för att administrera läkemedel mot övervikt och diabetes. Vid full produktion väntas samarbetet tillföra årliga intäkter omkring 700 SEKm. Nolato-aktien, som handlat svagt senaste 3 åren, är i behov av en positiv trigger, något som nu är här med GLP-1-hypen kommande år.

Det danska försäkringsbolaget Alm. Brand, grundat redan 1792, är också ett nytt långt innehav i fonden. Efter försäljningen av livbolaget och förvärvet av Codan har det nya bolaget etablerat en stark position på den danska sakförsäkringsmarknaden. Vi räknar med betydande synergieffekter, drivet av ökad outsourcing, digitalisering och automatisering, samt att den fortsatta renodlingen fortsätter. Aktien har stigit med +20% senaste halvåret, men uppsidan är betydligt större än så samtidigt som vi bedömer att både den operationella risken och värderingsrisken är relativt låg.

Fondens största långa innehav, service och bil-bolaget Bilia, gjorde ett större förvärv i början på månaden genom köpet av familjeföretaget Olofsson Bil. Genom köpet adderar Bilia 1,3 mdkr i omsättning och, helt i linje med vår investeringstes, fortsätter att konsolidera bilmarknaden i Sverige. Aktien har stigit med nästan 30% senaste halvåret, men värderas trots det en bra bit under jämförbara servicebolag. Vi tror att gapet stängs kommande åren i takt med att recessionsriskerna avtar och att aktiemarknadens syn på bolagets affärsmodell förändras.

ORIGO SELEQT

ORIGO SELEQT ökade 6,8% under månaden. Fastighetsföretaget Catena och vinterturismbolaget Skistar gav större positiva bidrag till fondens utveckling. Negativa bidrag kom primärt från större innehaven i Hanza och Medicover.

Under hösten 2023 deltog vi på Skistars kapitalmarknadsdag. Vid tidpunkten förvånandes vi av det låga intresset kring bolaget, där endast ett fåtal institutionella investerare deltog på plats. Aktien handlade nära 100-kronorsnivån och kort därefter började vi bygga en position i bolaget. Skistar presterade nyligen ett rekordkvartal och är ett toppinnehav i ORIGO SELEQT.

Under ledning av vd Stefan Sjöstrand har Skistar genomfört en rad operativa förbättringar. Likt andra säsongsbetonade verksamheter, genereras merparten av vinst och kassaflöde under en begränsad tid på året. Väder och vind kan ställa till det, men i år har alla stjärnor stått rätt. En snörik, kall vinter kombinerat med positiv kalendereffekt (med påsken i Q1), har gynnat gruppen. Därtill, växer intresset för hållbar turism i närområdet.

Utöver vintersäsongen, finns stor potential i sommarsatsningen. Break-even är något år bort under sommarhalvåret, men skulle ge betydande utväxling på nedersta raden. Efter en kursuppgång på omkring +50% sedan insteget, är Skistar-aktien mer rimligt värderad. Det går att resonera kring vad en korrekt värdering är för ett unikt tillgångsbolag med monopolliknande ställning i det växande norra Sverige. För stunden, ligger exploateringsvinsterna i träda, men ger ytterligare en tillväxtcylinder när väl konjunktur- och räntekurvan förbättras.

Nolato är ett annat innehav som vi upplever som både underanalyserat och missförstått. Aktien köptes in efter kursnedgången i samband med bokslutet i februari i år. Sedan dess har innehavet byggts på och är, likt Skistar, ett större innehav i fonden. I Nolato är det marginalen som skaver. Affärsområdet Integrated Solutions har mer eller mindre genomgått en implosion i spåren av ett förändrat kundbeteende och kraftigt fallande VHP-volymer.

Navet i rörelsen är den medicintekniska divisionen, Medical, som står för huvuddelen intäktsbasen. Även i det affärsområdet, har marginalen varit under press efter stigande råvarupriser, en eftersläpning i prisjusteringarna och ryckig orderläggning inom kirurgin. Storförvärvet av amerikanska GW Plastic, har – än så länge – inte varit någon större succé utan i stället fört med sig en utspädande marginaleffekt bland annat drivet av höga arbetskostnader.

Det finns emellertid stor förbättringspotential i koncernen. Nyligen aviserade Nolato ett betydande samarbetsavtal med en global läkemedelsjätte – underförstått Novo Nordisk – avseende leveranser av medicintekniska hjälpmedel för att administrera läkemedel mot övervikt och diabetes. Vid full produktion väntas samarbetet tillföra årliga intäkter omkring 700 SEKm. Nolato-aktien, som handlat svagt senaste 3 åren, är i behov av en positiv trigger, något som nu är här med GLP-1-hypen kommande år.