origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Månadsrapport December 2023

Marknadskommentar

Årets sista börsmånad bjöd på rejäla uppgångar. Stadigt fallande långräntor gav bränsle åt riskviljan. Den sargade fastighetssektorn repade mod och seglade upp som månadens vinnare.

​​​​​​Fastighetssektorn stängde 2023 betydligt bättre än vad som annars har varit gällande under året. Med en stabilisering på räntemarknaden har investerare börjat processen med att prisa om synen på skuld, särskilt i kassaflödesfokuserade tillgångar.

Likt utvecklingen under november månad föll amerikanska 10-årsräntan kraftigt även i december. Flera bedömare talar om ett historiskt ränteras från toppnivåerna under hösten. Räntemarknaden tenderar att förutse omslag i den reala ekonomin och inflationsnivån snabbare än aktiemarknaden, vilket är en faktor att ta med sig in i det nya året.

Världsindex (MSCI World) steg 4,1%, Stockholmsbörsen (OMXSGI) 8,2% medan de nordiska småbolagen (VINX Small Cap) avancerade 7,3%. Den svenska kronan fortsatte sin återhämtning och stärktes 2,6% mot euron respektive 4,2% mot dollarn.

ORIGO QUEST

Avkastningen uppgick till 6,6% och därmed blev december en av fondens starkaste månader någonsin. Helåret 2023 slutade på 5,9% vilket i princip innebär att Quest tog igen hela nedgången från det bedrövliga småbolagsåret 2022 och nu ligger nära all-time-high. Särskilt stark utveckling hade långa innehaven Diös, Catena, Catella och Profoto.

Den korta boken hade endast marginellt negativ påverkan på fonden, vilket är bra givet hur stark marknaden var. Resultatet 2023 uppnåddes utan att ge avkall på riskfilosofin, och 24m Beta uppgick till 0,3 och nettoexponeringen för året till 45%. Den årliga avkastningen sedan starten 2013 uppgår till 9%.

Profoto:s Q3-rapport var i linje med våra lågt ställda förväntningar. Omsättningen minskade med 27% och rörelsemarginalen gick från 28% till 20%. Profotos marknad präglas av försiktiga kunder som håller tillbaka på sina investeringar, i synnerhet sådana som inte är helt nödvändiga för att upprätthålla verksamheten. Det är dock inte speciellt överraskande givet var vi befinner oss i konjunkturcykeln. Under pandemin skalades dessutom R&D-delen ned betydligt vilket har resulterat i färre än vanligt nya produktlanseringar.

Med facit i så är det uppenbart att bolaget gick för brutalt fram här då det är bolagets framtidsprodukter som helt driver tillväxten. Vår bedömning är att denna insikt finns hos ledningen och att man gör allt man kan för att komma tillbaka till en högre innovationstakt igen. Det lär ta ett tag att komma i kapp, men vi räknar nu med ett flertal intressanta lanseringar de kommande 12-24 månaderna, vilket också lära spegla av sig i förbättrade nyckeltal. 2023 blev därmed ett mellanår för det annars så framgångsrika bolaget, men också ett ypperligt investeringstillfälle. Vi köpte in oss i augusti och har fortsatt att bygga upp positionen under hösten.

I december deltog vi i HANZA:s riktade emission, som genomfördes för att accelerera bolagets förvärvsagenda. Av de noterade nordiska kontraktstillverkarna är HANZA vår favorit. Bolaget har ett imponerande 2023 bakom sig, där den operationella utvecklingen tillhör toppskiktet i branschen. Med sitt unika koncept och starka kundlista, är utsikterna starka inför 2024.

Utöver en solid orderbok, tillkommer förvärvet av Orbit One. Förvärvet gör att HANZA är uppe i en pro forma omsättning om 5,2 miljarder. Det innebär att man är över 2025-målet redan 2023. Tydlig marginalpotential finns på gruppnivå, i takt med att de olika klustren når mognadsfas. HANZA handlar omkring ~8x ebita på 2024e, vilket är attraktivt givet tillväxten och ESG-profilen.

Utsikter

2024 ser ut att bli ett spännande börsår. På en övergripande nivå lär det bli en kamp mellan lägre räntor (positivt) och inbromsning i den globala efterfrågan (negativt). Vi har, som alltid, en lite längre placeringshorisont och fondens nuvarande positionering speglar inte dagens makromiljö utan mer bolagens kommande utveckling och möjligheter 2024-2026. Vi räknar med att M&A tar fart och att småbolagen leder nästa tillväxtfas på den nordiska aktiemarknaden.

ORIGO SELEQT

ORIGO SELEQT steg 6,9% under månaden. Catena, Diös och Bilia gav större positiva bidrag till fondens utveckling. Negativa bidrag kom primärt från större innehaven i Trifork, Spar Nord och TGS. Sektormässigt har exponeringen ökats inom industriservice, teknologi och telekom.

Den mjukare konjunkturen blir alltmer påtaglig i Europa och Norden. En observation är att svagheten rör sig vidare från tidig cyklisk industri in i nya segment. Samtidigt har förväntningarna skruvats upp i linje med årsskiftesoptimismen. Risken för besvikelser är därmed stor när boksluten presenteras och senare under året.

Fallande organisk tillväxt med marginalpress är ett tema vi tror kommer bli tydligt under 2024. Avvaktande investeringsvilja, hårdare konkurrens och lagerreduktioner är återkommande diskussionsämnen när vi gör bolagsmöten. Därtill har såväl prishöjningsdynamiken som tiden för stora valutavinster i exportnäringen, nått vägs ände i många branscher. 2024 kommer därför handla mycket om stockpicking.

Innehaven i SELEQT skiljer sig tydligt mot såväl index som liknande fonder. Portföljen är exponerad mot bolag med starka affärsmodeller, ofta inriktade mot service, underhåll samt försäljning av förbrukningsvaror. Under hösten har bolag inom sektorer som industriservice och hälsovård viktats upp, där vi finner verksamheter som kan upprätthålla organisk tillväxt även i en svagare konjunktur.

I december deltog vi i HANZA:s riktade emission, som genomfördes för att accelerera bolagets förvärvsagenda. Av de noterade nordiska kontraktstillverkarna är HANZA vår favorit. Bolaget har ett imponerande 2023 bakom sig, där den operationella utvecklingen tillhör toppskiktet i branschen. Med sitt unika koncept och starka kundlista, är utsikterna starka inför 2024.

Utöver en solid orderbok, tillkommer förvärvet av Orbit One. Förvärvet passar perfekt in i strukturen och stärker bolagets position inom elektroniktillverkning. Ledig kapacitet i Orbit ger marginalpotential, samtidigt som en rad nya kunder och industrier adderas till koncernen.

Förvärvet gör att HANZA är uppe i en pro forma omsättning om 5,2 miljarder. Det innebär att man är över 2025-målet redan 2023. Tydlig marginalpotential finns på gruppnivå, i takt med att de olika klustren når mognadsfas. HANZA handlar omkring ~8x ebita på 2024e, vilket är attraktivt givet tillväxten och ESG-profilen.