origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Justerade fondbestämmelser - Origo Quest

Från och med 18 december 2023 genomförs tre förändringar i fondbestämmelserrna för Origo Quest. Förändringarna är en del i vårt ständigt pågende arbete med att utveckla och förtydliga vårt erbjudande. Ändringarna avser i korthet:

  • Handelsfrekvensen blir vecko-baserad
  • Möjlig inlösenavgift om 1% för andelsklass A respektive B
  • Möjlighet för för Fondbolaget att överföra fondandelar till annan andelsklass
Läs mer nedan: 
Brev till andelsägarna
Informationsbroschyr 23-12-18

Frågor? Kontakta VD/CIO Stefan Roos