origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

5 snabba frågor till Stefan

LÅNGSIKTIGT LÄGE I SMÅBOLAGEN

Stefan Roos, grundare och CIO på Origo Fonder ger några snabba kommentarer om nuläget och vad han tror om framtiden. 

1.     Vilka har varit de viktigaste drivkrafterna på sommarbörsen?

- Globala aktier lyfte i början på sommaren då marknaderna alltmer diskonterade en svagare makroutveckling och därmed att marknadsräntorna skulle börja falla. Därtill tog AI-haussen fart och flera av de indextunga amerikanska Tech-bolagen steg kraftigt. Lite senare på sommaren så hamnade fokus mer på Q2-rapporterna och på förnyade inflationsrisker vilket pressade tillbaka börserna.
 
2.     Hur skulle du summera rapportperioden för de nordiska småbolagen?

- Generellt har rapporterna varit åt det svaga hållet. Det gäller både stora och små bolag. Omsättningen har över lag varit stabil men mer framåtblickande faktorer som orderingången och ”outlook” har varit sämre än väntat.  Vi ser också ett mönster att aktiekurserna har reagerat kraftigare än tidigare.
 
3.     Småbolagen har utvecklats svagare än storbolagen i år. När kommer vändningen?

- Vår bästa bedömning just nu är att vi inne i den sista fasen av räntehöjningar från centralbankerna och att ekonomin mjuklandar. Värderingsmässigt tycker vi att småbolagen ser mycket attraktiva ut jämfört med storbolagen och dess egna historiska genomsnitt, men skillnaderna mellan bolagen är stora så det gäller att vara selektiv.

- Det är alltid svårt att sia om börsen och småbolagen på kort sikt, men vi tror att det är ett utmärkt läge att öka upp nu om man har en lite längre placeringshorisont. Historiskt har småbolagen i princip alltid slagit den breda aktiemarknaden om vi ser till 10-årsperioder, vilket vi tror kan förklaras av en starkare vinsttillväxt över tid. Det är alltså mest en fråga om tajming, och om vi ser slutet på räntehöjningscykeln i höst är tajmingen sannolikt mycket bra nu.

 
4.     Vilka faktorer kommer styra börsen i höst?


- Ska vi få ett riktigt och uthålligt trendskifte i höst så måste vi se en förändring i vinstprognoserna eller vinstmultiplarna. Vi tror att båda dessa har förutsättningar att börja röra sig uppåt kommande halvår, och speciellt bland småbolagen som startar nästa börscykel med attraktiva P/E-tal. Men då krävs det att mjuklandningsscenariot bekräftas och att inflationen fortsätter att falla ner mot normaliserade nivåer.
 
5.     Kan du berätta kort om Origo och vilka strategier ni erbjuder till professionella investerare?  

- Origo Fonder är en s.k. ”boutique-manager” vilket i korthet betyder att vi är oberoende och helt fokuserade på ett område, i vårt fall småbolag. Vi startade för drygt 10 år sedan och erbjuder unika fondstrategier som är skräddarsydda för att kunna navigera mer effektivt på småbolagsmarknaden.

- Teamet är en betydande delägare och investerare i fonderna och hela set-upen präglas av långsiktighet och fokus på att leverera mer-avkastning, alpha. Våra fondinvesterare består bland annat av stiftelser, kommuner och välinformerade privatinvesterare. Vi förvaltar den absolutinriktade lång/kort-fonden ORIGO QUEST samt den fokuserade Nordiska mikro/småbolagsfonden ORIGO SELEQT.

 
Om ni har frågor eller vill boka ett möte med Stefan Roos, kontakta gärna: 
Cristina Lugaro
+46701654713
 cristina.lugaro@nrp.no

5 snabba frågor-pdf