origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Origo Fonder fyller 10 år! 

Nu är det exakt 10 år sedan vi startade Origo Fonder och Sveriges första hedgefond med inriktning mot småbolag, ORIGO QUEST!

Vi tyckte att det saknades en fond som både fångade upp småbolagsmarknadens enastående möjligheter och samtidigt kunde hantera riskerna mer effektivt. En fond som minimerade den svårbedömda marknadsrisken, grävde djupare i bolagsanalysen och fokuserade på de bästa långa respektive korta småbolagscasen i den nordiska småbolagsmarknaden.

Målet var att leverera aktieliknande avkastning men till lägre risk och därmed erbjuda marknaden en fond med jämnare och högre riskjusterad avkastning.

Det är inte utan en viss stolthet som vi nu på 10-årsdagen kan konstatera att QUEST har levererat 140% i avkastning under perioden, eller drygt 9% per år. Samtidigt har risken, mätt som korrelation med Stockholmsbörsen varit begränsad och den riskjusterade avkastningen överträffat såväl börsen som småbolagsindex. 

Med det sagt så blickar vi nu framåt. Möjligheterna att göra framgångsrika småbolagsinvesteringar är snarare ännu större idag än de var för tio år sedan när vi startade investeringsverksamheten.  Därför startade vi vår nya spetsfond ORIGO SELEQT under förra året. Med QUEST och SELEQT har vi två skräddarsydda och hållbara fondstrategier för framtiden. 

Till sist vill vi tacka alla våra medinvestorer för ert förtroende under dessa år. TACK! 

/​​​​​​Team Origo

* Avser riskjusterad avkastning (Treynorkvoten) för perioden 130131-221231.