origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Månadsrapport december 2022

December avslutar ett turbulent 2022 för småbolagsaktier i Norden. Året har varit starkt präglat av kraftiga räntehöjningar, galopperande inflation och geopolitiska spänningar som en följd av Rysslands krig i Ukraina.

ORIGO QUEST steg med 3,1 % under december vilket ger 8,4 % under det fjärde kvartalet och -5,9 % för helåret 2022. Starka aktieval, både på långa och korta sidan, ligger bakom den starka återhämtningen under hösten.

ORIGO SELEQT ökade 2,2 % under december. Utvecklingen från starten i mars 2022 uppgår till -9,5 %, vilket kan ställas mot jämförelseindexet VINX Small Cap SEK NI som under samma period tappat -10,1 %.

Även om den nordiska småbolagsmarknaden har varit svagt under 2022 och det fortsatt finns faktorer som oroar aktiemarknaden, tror vi att just denna osäkerhet skapar goda investeringsmöjligheter framåt. Vi bevakar marknadsläget noggrant och träffar många bolag, och arbetar för närvarande bl.a. med följande investeringsteser för 2023:
Inflationen rasar

  • Medvind från Kina
  • Energikrisen kan bli värre
  • Investeringsboom i energi- och resurseffektiva lösningar
  • Småbolagen studsar tillbaka

Läs mer om fondernas utveckling och framtidssyn i respektive rapport nedan.

ORIGO QUEST Månadsrapport december 2022
ORIGO SELEQT Månadsrapport december 2022