origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Månadsrapport november 2022

Ledande börsindex i Norden, Europa och USA byggde vidare på uppgångarna från oktober och mer positiva tongångar syntes i flera börssegment.

Det är tydligt att marknaden alltjämt är makrostyrd och den ekonomiska statistik som publiceras får stor effekt på såväl räntor som aktiekurser. Särskilt starkt genomslag fick uppgifterna från den 10 november om att den amerikanska inflationen ökade mindre än väntat.

Världsindex steg med 5,5 procent under november. Svenska småbolagsindexet (CSX Return) ökade med 6,4 procent samtidigt som det bredare indexet för Stockholmsbörsen (OMXSGI) adderade 7,2 procent.

I våra fonder har aktivitetsnivån varit hög, med många bolagsbesök och flera ändrade innehav. Läs mer om respektive fond nedan

ORIGO SELEQT (pdf)
ORIGO QUEST (pdf)